Foto: Getty Images

Redovisningskonsult – se upp för omedvetna ekobrott

Faktaruta

Ekobrottsmyndigheten (EBM), FAR och Srf konsulterna har ett samarbete med syftet att underlätta för branschorganisationernas medlemmar att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet samt informera hur man ska agera vid misstanke om brott. Som ett led i samarbetet publiceras En guide inom ekobrottsområdet riktat till redovisningskonsulter. Guiden riktar sig till redovisningskonsulter för att de på ett lätt sätt ska kunna identifiera olika brottstyper inom den ekonomiska verksamheten. Läsaren ska få allmänna kunskaper om hur straffrätten är uppbyggd samt praktiska tips kring hur konsulten kan agera i olika situationer. Källa: En guide inom ekobrottsområdet riktat till redovisningskonsulter

12 maj, 2020

Har du som redovisningskonsult försökt få debet och kredit att gå ihop via kreativ bokföring? Nu finns en guide för att redovisningskonsulten ska slippa hamna i en situation där hen omedvetet medverkar till brottslig verksamhet.

Det är oerhört viktigt för redovisningskonsulten att klargöra rollerna mellan denne själv och kunden och vem som är ansvarig för vad. Det påpekar Henrik Lundin, strategisk revisor på rättsenheten på Ekobrottsmyndigheten.

– Om klienten inte kommer med alla underlag, vilket kan vara vanligt, då ska redovisningskonsulten efterfråga materialet och dokumentera all korrespondens kring det. Vi har sett exempel där man har gjort rättelser via olika konton, när det inte har funnits underlag. Men det är viktigt att inte försöka få debet och kredit att gå ihop via kreativ bokföring, poängterar Henrik Lundin.

Henrik Lundin. Foto: Ekobrottsmyndigheten

I en uppdaterad guide kring hur redovisningskonsulten ska agera när det gäller ekobrott finns en mängd varningssignaler och tips på vad konsulten ska tänka på. Eftersom fel och brister i företagets redovisning kan vara ett brott är det av största betydelse att redovisningskonsulten är uppmärksam och medveten om vad som gäller. I annat fall kan redovisningskonsulten riskera att medverka till kundens brottsliga verksamhet och därmed själv begå ett brott.

För att redovisningskonsulten ska slippa hamna i en situation där hen omedvetet bidrar till brottslig verksamhet finns vissa typsituationer som redovisningskonsulten bör vara särskilt uppmärksam på och undersöka närmare, enligt guiden.

I den nämns orimliga kassasaldon, exempelvis ovanligt höga eller negativa kassasaldon, orimlig nivå för bruttovinsten, bristfällig information i verifikationer eller avsaknad av underlag, ovanliga transaktioner som inte har någon tillfredsställande förklaring eller frågor från konsulten som uppdragsgivaren inte återkommer med svar på.

De stora förändringarna i guiden är framförallt uppdateringen utifrån nya REKO samt en översikt av penningtvättsavsnittet. FAR har samarbetat med Ekobrottsmyndigheten inför den nya publiceringen.

– Det jag tycker är väldigt bra med guiden är att den har exempel på olika situationer där redovisningskonsulten får svar på hur han eller hon ska tänka om de får problem med en kund, säger Maria Lantz, chefsjurist FAR.

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

Ekobrottsmyndigheten får ofta frågan från redovisningskonsulter om kunder som inte har upprättat bokföring under lång tid. Kan konsulten begå bokföringsbrott om denne upprättar bokföringen i efterhand? Här är myndigheten tacksamma om redovisningskonsulten tar sig an den typen av kunder och hjälper dem upp på banan igen.

– Redovisningskonsulten ska hjälpa kunden så gott det bara går, men denne ska inte hamna i fällan genom att hjälpa kunden att göra något brottsligt. Redovisningskonsulten har en brottsförebyggande roll. Därför är det bra om konsulten orienterar sig i vad den har för skyldigheter. Lär känna din kund – och hitta vägledning i guiden, tillägger Henrik Lundin.

Läs guiden här: En guide inom ekobrottsområdet riktat till redovisningskonsulter

Taggar: EBM ekobrott FAR redovisningskonsult

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp