Foto: Sofia Beijer

REDO för delat ledarskap

Faktaruta

REDO

Grundades år: 2017 i Jönköping.

Antal anställda: 14 (inklusive delägarna).

Antal delägare: 3.

Omsättning 2016: Senaste räken­skapsår 8 miljoner kronor och räknar med 12 miljoner kronor innevarande år.

30 mars, 2020

Trion underskattade re­kommendationens kraft när de startade REDO i Jönköping. Utan mark­nadsföring har byrån, som arbetar nästan helt digitalt, vuxit från tre till fjorton personer på tre år. Men fortfarande är orga­nisationen platt, med ett resultatdelningssystem lika för alla. Oavsett titel.

Treårsjubileet och nyinvigningen är avklarade, endast några ballong­er skvallrar om eventet som varit. De tre första åren har gått fort, och REDO har vuxit snabbare än vad nå­gon av de tre delägarna hade kunnat föreställa sig.

– Och ändå har vi inte gjort någon marknadsföring direkt. Allt har skett genom att nöjda kunder rekommenderat oss till andra. Helt klart hade vi underskattat det här med rekommendationens kraf­ter. Det visar ändå på att det finns ett stort behov av den här typen av byrå, säger Jesper Thomelius, delägare och auktoriserad revisor.

Den här typen av byrå, vad är då det? REDO är Jön­köpings nyaste revisons- och redovisningsbyrå och man vänder sig till mindre och medelstora ägarledda bolag. Delägarna har erfarenhet från storbyrå och från att ha jobbat med allt från mindre bolag till stora kon­cerner, landade de i slutsatsen att de trivdes bättre med att få jobba mer renodlat med ägarledda bolag.

Delägarna Jesper Thomelius, Johanna Ottvar och Mattias Svensson. Foto: Sofia Beijer

– Det är roligare att jobba mot ägarna, man får en direkt kontakt med den som fattar besluten och då känner jag att jag gör mer nytta, säger Johanna Ottvar, delägare och redovisningsansvarig på bolaget med bakgrund som revisor.

– Mindre och medelstora bolag är också dem som behöver mer rådgivning, men som inte har resurser­na själva, fyller delägaren och auktoriserade revisorn Mattias Svensson i.

En sak som är tydlig för den som kliver in på REDO:s kontor på Kanalgatan i Jönköping är avsakna­den av papper och pärmar. Byrån har som sitt signum att vara digital och just digitaliseringen av branschen var en av drivkrafterna bakom varför de tre valde att starta eget.

– Digitaliseringen kittlade! Vi kände väl tyvärr att det inte satsades fullt ut på vår tidigare arbetsplats och det kan vara svårt att förändra en befintlig organisa­tion, konstaterar Johanna Ottvar.

De beskriver hur de själva haft alla fördelar när de valde att starta eget. Personalen som anställts har redan från starten varit medvetna om den digitala arbetsmiljön och dess förutsättningar, samtidigt som många av de företagare som sökt sig till REDO gjort det­ta tack vare den digitala inriktningen på byrån.

REDO:s tre första år har gått snabbt. Nyligen firades jubileum i lokalerna på Kanalgatan i Jönköping. Foto: Sofia Beijer

– Vi har inte varit i en sits där vi behöver ta hänsyn till kunder byrån har haft i 20 år och som sitter med hela sin bokföring i pärmar och på papper. När kunder­na har sökt sig till oss har de gjort det för att de vet att vi vill vara digitala, säger Mattias Svensson.

Johanna, Jesper och Mattias är övertygade om di­gitaliseringens fördelar. Inte bara för kunderna, utan även för medarbetarna. Och digitalisering är inte bara ett tjusigt ord hos REDO, utan något byrån lever.

– Exempelvis så jobbar vi helt aktivitetsbaserat på kontoret, utan egna platser, vilket också underlättas av att vi är digitala, säger Jesper Thomelius.

Redo eftersträvar en platt organisation. Från början var det enkelt. Tre delägare och ett fåtal an­ställda. Alla kunde vara engagerade i det mesta. Men på tre år har byrån vuxit snabb. Det ursprungliga målet att vara tio personer inom fem år passerades snabbt.

En ökande personalstyrka har också gjort att kravet på ledningen förändrats något. På REDO har man löst det genom att ha regelbundna delägarmöten och avstäm­ningsmöten med hela kontoret, en gång i veckan. Och att fortsätta ha en platt organisation.

– I praktiken handlar det till exempel om att vi alla på kontoret delar på sysslan att sitta i receptionen. Vi har också ett resultatdelningssystem där alla får lika mycket, säger Mattias Svensson.

En aktivitetsbaserad arbetsplats gynnas av att arbetet är helt digitalt. Foto: Sofia Beijer

Så löser vi ekvationen

Affärerna

REDO drivs av värdeorden nytänkande, engage­mang, tillgänglighet och öppenhet. Digitaliseringen går igen i värdeorden.

Medarbetarna

Delat ledarskap bland delägarna och en platt organisation med ge­mensamma aktiviteter får personalen att trivas. Ett bonussystem där alla delar lika gör sitt till, och teambuildande frisk­vårdsaktiviteter med ge­mensam träning för dem som vill varannan vecka. Digitaliseringen möjliggör också flexibla arbetstider för de anställda.

Kunderna

REDO ligger i en region med mycket företag och Jönköping växer. Tajmingen att starta eget var också rätt. Byrån har vuxit utan marknadsföring och genom nöjda kunder. Är inte nischad mot någon särskild bransch men vän­der sig främst till ägarled­da mindre och medelstora bolag.

Nätverket

REDO tillhör inget nätverk. ”Vi klarar oss med FAR! Från FAR får vi bra stöd, bra och snabb återkopp­ling och det finns mycket att erbjuda personalen i form av utbildningar, checklistor med mera.” Dessutom har REDO egna kontakter med specialister inom exempelvis skatt och moms.

Taggar: vår byrå

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp