Foto: Dreamstime

Rådgivning en växande gren

27 februari, 2014

I dag ligger tyngdpunkten för de stora revisionsföretagen på revision och redovisning, men det är framför allt rådgivningen som växer. Och det som växer utgör med tiden en allt större andel. Kanske kommer de fyra stora att förvandlas till rådgivningsföretag som även erbjuder revision?

Att rådgivningsdelen inom de sex största byråerna frodas råder det ingen tvekan om. En marknadsstudie som FAR genomförde visar att rådgivningsaffären för de sex största byråerna* ökade med drygt 6 procent under 2012, jämfört med 0,9 procent för den övriga konsultmarknaden. Under samma år ökade antalet anställda som arbetar med rådgivning med nästan 15 procent bland de sex största revisionsbolagen.
Ytterligare en rapport – Framtidens rådgivning, redovisning och revision, en resa mot år 2025 – som utfördes av Kairos Future på uppdrag av FAR, visar även den att rådgivningen kommer att öka kraftigt och utgöra en allt större andel av revisions- och redovisningsbranschen verksamhet.
– Jag tror att branschen med tiden får större intäkter från rådgivning än från redovisning och revision. På sikt blir rådgivning det största området omsättningsmässigt för branschen. Även redovisning fortsätter att vara betydelsefull, men mycket tyder på att revision kommer att tappa mark, säger Magnus Kempe på Kairos Future som författat rapporten.

Enligt Kairo Futures rapport omfattar rådgivningsdelen för Big 4 i Sverige runt en tredjedel av omsättningen och en fjärdedel av alla anställda.

Det finns flera förklaringar till att efterfrågan på rådgivningstjänster växer. Enligt Victor Kotnik, konsultchef på Deloitte och ordförande i FAR:s rådgivningssektion, drivs efterfrågan på rådgivning av faktorer som exempelvis mer komplexa regelverk, global konkurrens och att företagen effektiviserar sin verksamhet. Det senare sker genom att bland annat inte ha alla resurser internt utan i stället köpa in kunskapen.

– Den utvecklingen kommer att hålla i sig. Vi siktar på att växa med tvåsiffriga tal inom rådgivning framöver. Vår nisch mot IT-relaterad rådgivning kommer att bestå samtidigt som vi genom till exempel övertagandet av Monitor i början av året positionerat oss högre upp i värdekedjan, säger Victor Kotnik.

Historiskt har de rena strategihusen som McKinsey, Bain och BCG arbetat åt den högsta ledningen och haft vd:s öra. De har gett råd om nya strategier, viktiga förvärv och omstruktureringar av portföljer. I sammanhanget har revisionsbyråernas konsulter ägnat sig åt mer jordnära frågor. Men den uppdelningen börjar luckras upp. Förutom att Deloitte övertog resterna av det konkursade strategihuset Monotir har även PwC varit ute på köprunda. I oktober i år tillkännagav PwC sina planer på att köpa Booz & Company och två år tidigare förvärvade PwC strategikonsulten PRTM.

– Inom rådgivning anser vi att den största tillväxten kommer att finnas inom management consulting samt på risksidan. Vi är på väg mot en bredare rådgivningsaffär där vi hjälper kunderna från strategi till genomförande, säger Fredrik Lindblad, konsultchef på PwC och fortsätter.

– Marknaden är under förändring. Vi ser att bolag som till exempel McKinsey breddar sitt erbjudande från strategisk rådgivning till att även omfatta områden som operations och risk. Men de andra konsultfirmorna har svårt att erbjuda kunderna samma bredd som vi inom Big 4, säger han.

Även KPMG har siktet inställt på att växa inom rådgivning. Ett led i den strategin var förvärven av Equaterra och BrainNet Supply Management Group.

– För oss var förvärven viktiga steg i att komma högre upp i värdekedjan. På så sätt kan vi bistå våra kunder med en mer komplett rådgivning, vilket kommer att bli allt viktigare framöver, säger Christer Wiberg, chef för rådgivning på KPMG som även han uppskattar att rådgivning växer med tvåsiffriga tal framöver.

I EY:s årsredovisning för det brutna räkenskapsåret som slutar 30 juni 2013 står att bolagets omsättning i Sverige ökade med 8 procent. Men rådgivningen steg betydligt mer än så – med 27 procent.

– Vår rådgivningsverksamhet utvecklas starkt. Vi siktar på den delen av rådgivningsmarknaden som har hög tillväxt och där vi kan leverera ett mervärde till våra kunder. säger Ragnar Gustavii, Country Managing Partner på EY och ger som exempel att EY rådger koncerner kring processutveckling eller riskkontroll i samband med globala systembyten.

Till skillnad från de andra bolagen har EY inte förvärvat strategiföretag.

– Det ligger inte i vår plan eftersom vi inte ser någon tillväxt i den marknaden. Våra kunder söker snarare en global samarbetspartner med ett brett tjänsteutbud och specialistkompetens. Denna utveckling är kundstyrd och vi anpassar oss självklart efter kundernas behov, säger han.

Trots att efterfrågan på rådgivning ökar saknas inte risker. Ett hot för revisionsföretagen handlar om den återkommande frågan om en konflikt mellan att samma företag erbjuder både revision och rådgivning. Föga förvånande ser ingen av de intervjuade i dag behov av strängare lagar och regler. Men alla är inte riktigt lika övertygade, vilket EU-kommissionens så kallade revisionspaket är ett exempel på.

 

Fotnot: FAR:s marknadsstudie avser rådgivningstjänster inom revisionsbyråerna: PwC, KPMG, E&Y, Deloitte, Grant Thornton och Mazars. Underlaget kommer från respektive byrå.

Text: Henrik Norberg

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp