Foto: Dreamstime

Rådgivarna tar makten

Faktaruta

Studien bygger på samtal med företrädare för branschen men även med andra aktörer med stor inverkan på branschen. Dessutom har cirka 1 000 FAR-medlemmar och ett stort antal företagare besvarat en omfattande enkätundersökning.

1 oktober, 2013

Stora omvälvningar väntar redovisnings- och revisionsbranschen. År 2025 är rådgivarna mäktigast i branschen, medan revision har tappat i betydelse.

Vart är redovisnings- och revisionsbranschen på väg? Frågan har ställts på sin spets, inte minst i och med förändringar i omvärlden, som slopandet av revisionsplikten, EU:s revisionspaket och företagsskandaler där revisorer i flera fall fått bära en del av skulden. Kommer revisorer att behövas i framtiden?

Framtidsanalysföretaget Kairos Future har på uppdrag av FAR tagit fram en framtidsstudie. Resultatet visar att kartan kommer att ritas om en hel del fram till år 2025. Den största förändringen är att rådgivning seglar upp som branschens viktigaste område, och att revision kommer utgöra en allt mindre del av den totala kakan. Redovisningen fortsätter däremot att vara ett viktigt område.

– Det vi ser nu är bara början på en större omställning för hela branschen. Vi måste därför ligga i framkant och spana på framtiden för att kunna vara steget före. Då kan vi också undvika fallgropar och lättare ta tillvara de möjligheter som förändringar innebär, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

– Långsiktig framgång bygger på förmågan att fånga och agera på förändringar i tid. Och den som startar först behåller dessutom ofta sitt försprång, fortsätter han.

Redovisnings- och revisionsbranschen behöver förbereda sig för att ta sig an flera utmaningar. Några av dem betonas särskilt i rapporten: Hur ska rådgivarna agera när de tar makten i branschen? Vad kommer en redovisnings/revisions/rådgivningsbyrå som styrs av rådgivare att prioritera?

Branschen får också ta ställning till hur revisionen ska fortsätta att vara relevant och hur revision, redovisning och rådgivning ska kunna flytta fram positionerna på nya områden som offentlig sektor och offentligt finansierad verksamhet.
Hur ska kommunikationen bli tydligare och hur ska branschen matcha ökade krav på transparens och tydlighet?

– Förhoppningen är att framtidsstudien ska både utmana och inspirera. För det är nu vi måste påverka utvecklingen. Här har FAR, byråerna och alla medarbetare i branschen spännande uppgifter framför sig. Framtiden blir inte vad vi tror utan vad vi gör den till, säger Dan Brännström.

Taggar: rådgivning yrkesroller

Text: Charlotta Danielsson

Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp