Christian Badenfelt

Rådgivaren om nya tullagstiftningen: ”Var mer proaktiv”

3 september, 2017

Vad innebär egentligen den nya tullagstiftningen? Resultat hör efter med tullexperten Ulrika Badenfelt, rådgivare inom tull och exportkontroll på PwC i Göteborg. 

Hur kommer den nya tullagstiftningen, UCC, att påverka svenska företag?

– En stor förändring är att nya kompetenskrav införs och att Tullverket måste ompröva många tillstånd, bland annat de som gäller tullager. Om ett företag inte uppfyller de nya, utökade kraven kan deras tillstånd återkallas retroaktivt. De företag som inte använder sig av ombud kan dessutom behöva investera i nya system när elektronisk tull införs.

Hur bra koll har svenska företag, generellt, på tullfrågor?

– Stora företag med egna tullavdelningar har naturligtvis kunskapen, men i övrigt är det många vd:ar och styrelser som grimaserar när tull kommer på tal. ”Vi betalar vad vi ska till speditörerna så löser de det”, är ett vanligt synsätt. Många företag är reaktiva och tittar inte närmare på sin tullhantering förrän Tullverket gör en tullrevision hos dem. Om de istället skulle arbeta proaktivt – ta med frågorna i sin strategi, jobba med kvalitetssäkrade processer, utöka kompetensen inom organisationen – skulle det minska risken för felaktigheter och öppna upp för besparingar.

Var är risken störst för att göra fel?

– Det finns tre områden som är kända för att vara komplicerade och kräver hög kompetens. Det första är ursprungshanteringen, eftersom många exportföretag har produkter som är sammansatta av insatsvaror från flera olika länder. Sedan har vi beräkningen och fastställande av tullvärde, som styrs av ett svårtolkat regelverk. Och slutligen klassificeringen av varor. Klassificeringen styr vilka tullar och eventuella skatter du ska betala, och här skulle många företag kunna göra besparingar om de var mer noggranna.

Vilken roll har revisorn när det gäller tullfrågor?

– Vissa företagare kommer till mig för att deras revisor har hittat någonting som är värt att titta närmare på. Men traditionellt sett är det inte revisionen som granskar det här med tull. Jag tror dock att det håller på att förändras i takt med att företagen blir allt mer internationella – och framför allt hoppas jag att revisionsbranschen ska bli ännu bättre på att visa företagen vilka risker och möjligheter deras tullhantering kan medföra.

Texten har tidigare publicerats i Resultat, nr 5, 2017.

Läs mer: Ny tullagstiftning leder till högre kontrollkrav

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: Eget företag företagare

Text: Josefine Svenberg

resultat@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp