Foto: PwC

PwC:s nya vd brinner för ledarskap

18 november, 2019

Hallå där, Sofia Götmar-Blomstedt, som tillträder som ny vd för PwC Sverige 1 juli nästa år. Vd-skiftet är planerat och sker i samband med att Peter Nyllinges mandat löper ut efter sju år.

Under det kommande halvåret tar Sofia Götmar-Blomstedt över ledarskapet för PwC Sverige. Närmast kommer hon från PwC:s största affärsområde, revision, som hon har ansvarat för.

Hur ser du på att tillträda som vd – vad vill och kan du tillföra?

– Jag har en bred erfarenhet som jag är övertygad om kan tillföra mycket. Både genom att jag har arbetat med många olika typer av kunder, mindre och medelstora företag samt internationella börsnoterade koncerner men också för att jag under mina år på PwC har arbetat både på våra storstadskontor men även på mindre kontor ute i landet.

– Sen brinner jag starkt för ledarskap och digitalisering och har arbetat mycket med de frågorna under de senaste fem åren som ansvarig för vår revisionsverksamhet, så de frågorna kommer jag att fokusera ännu starkare på i arbetet med vår strategi “ett PwC för framtiden”.

Är det i första hand ett vd-byte eller sker även andra förändringar?

– Det är ett ledarbyte som inte kommer att ha en direkt påverkan på vår övergripande strategi, även om jag naturligtvis kommer att fylla den med lite andra saker. Jag tänker då främst på effekterna och möjligheterna med den snabba utvecklingen i omvärlden som påverkar våra kunder och medarbetare inom områden som digitalisering, mångfald och hållbarhet.

Vad blir dina viktigaste prioriteringar? 

– Vi har kommit långt inom digitalisering, så att nu ta det vidare i direkt handling kommer att vara viktigt och att vi som företag lyckas ta nästa steg i mångfald och inkluderingsfrågan, och givetvis att arbeta hållbart ur många andra dimensioner. Gällande mina prioriteringar på lång sikt ber jag att få återkomma lite längre fram.

Hur ser du på din bakgrund inom revision, påverkar det PwC vad gäller inriktning, organisation och/eller ledarskap?

– Min bakgrund från olika områden kommer så klart att påverka PwC på många sätt. Assurance Sverige ligger i framkant inom digitalisering både inom PwC globalt och generellt och det är jag väldigt stolt över. Vår plan är att rådgivningsverksamheten ska växa och det fokuserar jag på nu. Även om jag har arbetat en hel del med rådgivning i min kundrelation under många år så behöver jag få en djupare förståelse kring hela vår rådgivningsverksamhet som är otroligt bred.

Digitalisering och AI, hur påverkar dessa branschen?

– Det påverkar väldigt mycket, om än i lite olika tempo för olika delar av branschen. För revision tror jag det kommer att gå väldigt snabbt och att vi kommer att se olika former av snabb förändring, disruption, på relativt kort tid. Det handlar dels om att arbetsinnehållet blir allt mer inriktat mot regelverk med högre och högre kvalitetskrav, det är arbetsuppgifter som behöver göras med hjälp av teknik som RPA och AI.

– Från vår horisont främst för att vi ska vara attraktiva arbetsgivare även i framtiden och kunna erbjuda utvecklande arbetsuppgifter till våra medarbetare även tidigt i karriären men också för att våra kunder förväntar sig att vi använder modern teknik för att uppnå effektivitetsvinster.

– Det kommer också var viktigt att arbeta med tekniker som avancerad dataanalys, D&A, för att skapa ett högre värde med benchmarking, insikter och djupgående analyser av data till våra kunder. Det här tror jag även kommer omfatta skatte-, risk- och affärstransaktions- och dealsområdena i hög omfattning. Att ha en hög digital kompetens och anpassa vårt ledarskap till den utvecklingen kommer att vara avgörande för oss.

Taggar: PwC revision

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
FAR Online

Hans Peter Larsson gillar att sticka ut

13 december, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, har blivit en av Skattesveriges främsta röster.

Agoyit vill revolutionera redovisningen

12 december, 2019 Agoyit, med vd Carl-Magnus Falk, lanserar ett nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram.

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019 Arbetsgivardeklarationer på individnivå är hetaste frågan inom lön inför 2020, enligt lönekonsulter.  

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019 Snart kan digitala årsredovisningar och revisionsberättelser laddas upp var för sig

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

9 december, 2019 FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019 Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs.

 Upp