Foto: Dreamstime

PwC vann över Skatteverket

13 februari, 2015

Skatteverket kommer inte att vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att pröva frågan om marknadsvärdering av delägarnas aktier. Därmed har PwC fått rätt gentemot Skatteverket.

 

I fyra år har tvisten mellan Skatteverket och PwC pågått. Det var under 2011 som Skatteverket initierade en utredning, som ett och ett halvt år senare resulterade i att 45 delägare på PwC upptaxerades. Grunden var att Skatteverket gjorde en annan marknadsvärdering än PwC av aktierna som delägarna fått köpa i revisionsbyrån. Differensen mellan förvärvspris och marknadspris blev, enligt Skatteverket, en skattepliktig förmån som enligt myndigheten skulle beskattas som inkomst av tjänst.

Men efter några års processande står det nu klart att PwC har fått rätt i frågan. Och Staffan Sundkvist, skattejurist på PwC och ett av ombuden för de delägare som upptaxerats, är inte förvånad.

– Vi har varit säkra på att vi skulle få rätt. Lagtexten anger tydligt att aktier som anställda förvärvar ska värderas till marknadspris. Vi har utgått från att det ska vara fråga om ett verkligt marknadspris beräknat enligt vedertagna och vetenskapliga principer. Skatteverket har dock hävdat att man ska göra en värdering av en fiktiv aktie och gjort flera olika värderingar med den utgångspunkten, säger han.

När beslutet om upptaxeringen kom från Skatteverket i december 2012 valde PwC att överklaga det. PwC fick rätt i Förvaltningsrätten som i sin dom konstaterade att Skatteverket hade bevisbördan för sitt påstående om aktiernas marknadsvärde, och att Skatteverket skulle göra det sannolikt att marknadsvärdet tydligt översteg det värde bolaget tillämpat.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten, men även där gjorde domstolen samma bedömning som Förvaltningsrätten. I början av februari kom beskedet att Skatteverket väljer att inte ta frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och begära prövningstillstånd. Därmed avslutas en lång process, som har varit av stor principiell betydelse för ett stort antal företag i branschen.

– Skatteverket har inte lyckats visa att värdet på aktierna överstiger det värde som erlagts för aktien, tio kronor. Vår bedömning är att detta ärende inte är ett lämpligt ärende att ansöka om prövningstillstånd i HFD och övriga utredningar i insatsen läggs ner, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.

Han konstaterar också att under utredningarna av dessa delägarprogram så har lagstiftaren skärpt 3:12-reglerna, vilka har haft betydelse för dessa fall.

– Regeringen har också tillsatt en utredning avseende incitamentsprogram, Incitamentsutredningen. Utredningen kommer att titta på delägarprogram för att få väl fungerande regler på plats, säger Tomas Algotsson.

 

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp