Foto: Dreamstime

PwC vann över Skatteverket

13 februari, 2015

Skatteverket kommer inte att vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att pröva frågan om marknadsvärdering av delägarnas aktier. Därmed har PwC fått rätt gentemot Skatteverket.

 

I fyra år har tvisten mellan Skatteverket och PwC pågått. Det var under 2011 som Skatteverket initierade en utredning, som ett och ett halvt år senare resulterade i att 45 delägare på PwC upptaxerades. Grunden var att Skatteverket gjorde en annan marknadsvärdering än PwC av aktierna som delägarna fått köpa i revisionsbyrån. Differensen mellan förvärvspris och marknadspris blev, enligt Skatteverket, en skattepliktig förmån som enligt myndigheten skulle beskattas som inkomst av tjänst.

Men efter några års processande står det nu klart att PwC har fått rätt i frågan. Och Staffan Sundkvist, skattejurist på PwC och ett av ombuden för de delägare som upptaxerats, är inte förvånad.

– Vi har varit säkra på att vi skulle få rätt. Lagtexten anger tydligt att aktier som anställda förvärvar ska värderas till marknadspris. Vi har utgått från att det ska vara fråga om ett verkligt marknadspris beräknat enligt vedertagna och vetenskapliga principer. Skatteverket har dock hävdat att man ska göra en värdering av en fiktiv aktie och gjort flera olika värderingar med den utgångspunkten, säger han.

När beslutet om upptaxeringen kom från Skatteverket i december 2012 valde PwC att överklaga det. PwC fick rätt i Förvaltningsrätten som i sin dom konstaterade att Skatteverket hade bevisbördan för sitt påstående om aktiernas marknadsvärde, och att Skatteverket skulle göra det sannolikt att marknadsvärdet tydligt översteg det värde bolaget tillämpat.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten, men även där gjorde domstolen samma bedömning som Förvaltningsrätten. I början av februari kom beskedet att Skatteverket väljer att inte ta frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och begära prövningstillstånd. Därmed avslutas en lång process, som har varit av stor principiell betydelse för ett stort antal företag i branschen.

– Skatteverket har inte lyckats visa att värdet på aktierna överstiger det värde som erlagts för aktien, tio kronor. Vår bedömning är att detta ärende inte är ett lämpligt ärende att ansöka om prövningstillstånd i HFD och övriga utredningar i insatsen läggs ner, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.

Han konstaterar också att under utredningarna av dessa delägarprogram så har lagstiftaren skärpt 3:12-reglerna, vilka har haft betydelse för dessa fall.

– Regeringen har också tillsatt en utredning avseende incitamentsprogram, Incitamentsutredningen. Utredningen kommer att titta på delägarprogram för att få väl fungerande regler på plats, säger Tomas Algotsson.

 

Text: Charlotta Marténg

Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp