Foto: Getty Images

Prognos: Ljus arbetsmarknad inom redovisning och lön

30 augusti, 2021

Redovisnings- och lönekonsulter har goda utsikter till jobb – både på kort och lite längre sikt. Det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Framtiden ser onekligen stark ut för redovisnings- och lönekonsulter. Både för år 2022 och 2026 spås yrkesgrupperna ha ”stora möjligheter till arbete”, enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos som publicerats under sommaren.

– Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

I myndighetens klassifikation hittas redovisningskonsulter i kategorin ”redovisningsekonomer”, medan lönekonsulter hamnar under ”löne- och personaladministratörer”.

Prognosen som gäller för dessa yrkesgrupper i hela landet lyder: ”Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete kommer vara stora.”

Camilla Carlsson. Foto: Christian Gustavsson

Det är såklart positivt att prognosen visar det vi på FAR vet, att redovisnings- och lönekonsulter är framtidsyrken! säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

  Inte minst har våra medlemmar under pandemin satt ljuset på hur viktiga de är för näringsliv och samhälle. Det kommer alltid att finnas plats för duktiga konsulter inom redovisning och lön, fortsätter hon.

Enligt Arbetsförmedlingen finns i nuläget ungefär 32 600 anställda redovisningsekonomer i Sverige, varav cirka 76 procent är kvinnor och 24 procent är män.

För löne- och personaladministratörer är siffran ungefär 15 500 anställda, där cirka 90 procent är kvinnor och 10 procent är män.

Taggar: lön lönekonsult redovisning redovisningskonsult

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp