Foto: Mattias Seger

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019

Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ. Det visar Karin Seger i sin avhandling om valet mellan K2 och K3.

Förra året försvarade Karin Seger sin doktorsavhandling efter fem och ett halvt år som doktorand på Handelshögskolan vid Örebro universitet. I avhandlingen studerar Karin Seger revisorers och redovisningskonsulters arbetsprocess i valet mellan K2 och K3, ett val små och medelstora aktiebolag i Sverige behövde göra för sin redovisning 2014.

– Branschen har fått mycket kritik efter Enron och tidigare forskning har visat att man främst drivs av kommersiella värden. Men i och med att jag har studerat den här processen så har jag kunnat visa att revisorer och redovisningskonsulter först och främst styrs av sin professionalism, säger Karin Seger till Balans.

Under åren 2012–2016 intervjuade hon ett tjugotal revisorer och redovisningskonsulter vid två större byråer i Örebro och satt även med vid deras interna och externa seminarier. Detta för att studera hur man hanterade valet mellan K2 och K3.

Karin Seger följde också noga diskussionerna som pågick i Balans åren 2004–2015. Hon såg att FAR:s experters tolkning av de nya regelverken spelade en viss roll. Samtidigt betonar hon att revisorerna och redovisningskonsulterna vägleddes av viljan att agera professionellt – men också autonomt.

Man ville inte råda kunden vilket K-regelverk denne skulle välja om man som revisor eller redovisningskonsult inte var absolut säker på vilket som var det bästa alternativet för just den kunden. Och osäkerheten var påtaglig under dessa år.

– Införandet av K-regelverken innebar en lägre flexibilitet jämfört med tidigare regelverk vilket skapade stor osäkerhet.  Det var också en lång process som sammanföll med andra stora processer, påminner Karin Seger.

Vad kan man lära sig av K-processen inför framtiden?
– Man behöver verkligen förstå hur professionella och autonoma revisorer och redovisningskonsulter är i sin roll. De känner stort ansvar för att ge kunden rätt råd. En sådan här förändring är oerhört komplex och tar tid. Kanske skulle man ha avvaktat med att släppa K2 till K3 var klart.

– Och även om revisorerna och redovisningskonsulterna är självständiga så hade det inte skadat med lite tydligare riktlinjer, både från olika experter och branschorganisationer, men även internt inom byråerna.

Läs mer: Karin Segers doktorsavhandling Institutional Logics and Accounting Professionals – The Case of K2 and K3

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult auktoriserad revisor K2 K3

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp