Foto: Mattias Seger

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019

Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ. Det visar Karin Seger i sin avhandling om valet mellan K2 och K3.

Förra året försvarade Karin Seger sin doktorsavhandling efter fem och ett halvt år som doktorand på Handelshögskolan vid Örebro universitet. I avhandlingen studerar Karin Seger revisorers och redovisningskonsulters arbetsprocess i valet mellan K2 och K3, ett val små och medelstora aktiebolag i Sverige behövde göra för sin redovisning 2014.

– Branschen har fått mycket kritik efter Enron och tidigare forskning har visat att man främst drivs av kommersiella värden. Men i och med att jag har studerat den här processen så har jag kunnat visa att revisorer och redovisningskonsulter först och främst styrs av sin professionalism, säger Karin Seger till Balans.

Under åren 2012–2016 intervjuade hon ett tjugotal revisorer och redovisningskonsulter vid två större byråer i Örebro och satt även med vid deras interna och externa seminarier. Detta för att studera hur man hanterade valet mellan K2 och K3.

Karin Seger följde också noga diskussionerna som pågick i Balans åren 2004–2015. Hon såg att FAR:s experters tolkning av de nya regelverken spelade en viss roll. Samtidigt betonar hon att revisorerna och redovisningskonsulterna vägleddes av viljan att agera professionellt – men också autonomt.

Man ville inte råda kunden vilket K-regelverk denne skulle välja om man som revisor eller redovisningskonsult inte var absolut säker på vilket som var det bästa alternativet för just den kunden. Och osäkerheten var påtaglig under dessa år.

– Införandet av K-regelverken innebar en lägre flexibilitet jämfört med tidigare regelverk vilket skapade stor osäkerhet.  Det var också en lång process som sammanföll med andra stora processer, påminner Karin Seger.

Vad kan man lära sig av K-processen inför framtiden?
– Man behöver verkligen förstå hur professionella och autonoma revisorer och redovisningskonsulter är i sin roll. De känner stort ansvar för att ge kunden rätt råd. En sådan här förändring är oerhört komplex och tar tid. Kanske skulle man ha avvaktat med att släppa K2 till K3 var klart.

– Och även om revisorerna och redovisningskonsulterna är självständiga så hade det inte skadat med lite tydligare riktlinjer, både från olika experter och branschorganisationer, men även internt inom byråerna.

Läs mer: Karin Segers doktorsavhandling Institutional Logics and Accounting Professionals – The Case of K2 and K3

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult auktoriserad revisor K2 K3

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Ett svar till “Professionella värden styr revisorer och konsulter”

  1. I mer ödmjukt sammanhang, fann en kandidatskrivande grupp som jag var handledare för, Amanda Lindquist och Lina Viklund på Mittuniversitetet, en liknande slutsats genom en mindre enkät, att man inte kan finna stöd för hypotesen att revisorer rekommenderar val utifrån kommersiella intressen, utan de förefaller se till bolaget. Däremot fann de svag indikation på att agerandet kan variera beroende på revisorns kvalifikationsnivå. Indikationen är för svag för att leda till slutsatser, annat än att studier kunde fokusera på kvalifikationerna hos revisorn. Själv hade jag gärna sett om sättet byråerna har organiserat sitt partnerskap har någon betydelse. Tagesson och jag har i en studie funnit en liten indikation på att klientagerandet kan relateras till partnerstrukturen, där man kan ha hypotesen att kommersiellt intresse ökar ju färre partners per anställda revisorer det finns.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

De är nominerade till Årets framtidsbyrå 2019

23 augusti, 2019 15 kvalificerade byråer har blivit fem nominerade. Balans har listan.

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019 Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg.

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019 Första slutsatser: Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen.

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019 Karin Seger: Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ.

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

 Upp