Foto: Felicia Yllenius

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

Faktaruta

Namn: Peter Dahllöf.

Ålder: 47.

Yrke och byrå: Auktoriserad revisor på KPMG.

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, examen 1996.

Familj: Singel.

Bor: Stockholm.

Karriärtips: Börja brett, se till att få jobba med företag inom olika branscher och inom olika områden på byrån. Satsa sedan på det du tycker är roligast – det blir man ofta bra på!

10 september, 2019

Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position. I dag arbetar han främst med företag i fastighets­branschen.

För 23 år sedan började Peter Dahl­löf på KPMG som revisorsassis­tent. Nu är han delägare i byrån och arbetar med det han tycker är allra roligast – företag i fastighetsbranschen. Han beskriver sin tid på KPMG som en spännan­de och rolig resa, med möjlighet att prova på olika branscher, affärsom­råden och ledarrroller.

– Det är nyttigt att ibland ställa sig på ”en annan tuva” och bredda perspektivet. Jag är övertygad om att den möjligheten har gjort mig till en bättre revisor och samtalspart­ner åt mina kunder.

Förutom revision har Peter Dahllöf arbetat en hel del med företagsaf­färer, due diligence och värderings­frågor. Under ett par år bytte han affärsområde och jobbade inom corporate finance, för att sedan återvända till att jobba med revision.

– Möjligheten att utvecklas genom att få prova olika saker, utan att byta arbetsgivare eller arbetsort, är en av fördelarna med att arbeta på ett stort kontor inom en stor byrå. Det har betytt väldigt mycket för mig. Det är ganska vanligt att man byter affärsområde inom byrån, men inte så vanligt att man prövar något i ett par år och sedan återvänder till sitt gamla affärsområde.

Oavsett vilken roll Peter har haft och vilka typer av företag han har haft som kunder har drivkraften all­tid varit att göra skillnad och hjälpa kunderna på bästa möjliga sätt.

– Min vision är inte att hitta fel, utan att hjälpa kunderna att undvi­ka fel. Jag vill hellre informera och resonera med kunden kring olika lösningar i förväg.

Taggar: KPMG revision

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp