Foto: Anna Ekström

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

Faktaruta

FAR:s policygrupp för redovisning arbetar med rekommendationer, uttalanden och normgivning. Bland annat går gruppen varje år igenom och vid behov uppdaterar alla RedR och RedU. Policygruppen har representanter från de sex största revisionsbyråerna och har tio möten per år. Arbetet inom policygruppen ger en möjlighet till samsyn mellan byråerna eftersom diskussionerna ska vara öppna och transparenta.

22 mars, 2019

Pernilla Lundqvist är ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning och redovisningsspecialist på EY. Nu börjar hon skriva krönikor för Balans. 

Från och med i mars kommer Pernilla Lundqvist, ordförande FAR:s policygrupp för redovisning, att skriva krönikor för Balans tillsammans med någon av de övriga ledamöterna i policygruppen.

Vad kommer krönikorna att handla om?

– Aktuella redovisningsfrågor som diskuteras inom policygruppen. Vi kommer att ha ett praktiskt perspektiv eftersom vi vet att det efterfrågas av FAR:s medlemmar och ger stor medlemsnytta. Tanken är att fokusera på frågeställningar som rör K2 och K3, men vi kommer även att ta upp IFRS-frågor när det är aktuellt, säger Pernilla Lundqvist.

Kan du nämna några exempel?

– Just nu är det mycket frågor som aktualiseras i bokslutstider såsom redovisning av intäkter och leasing samt kring IASB:s nya standarder om finansiella instrument, intäkter och leasing. För några år sedan var det många frågor kring fastigheter och avskrivningar enligt såväl K2 som K3.

Vilken fråga tar ni upp i första krönikan?

– Några aktuella periodiseringsfrågor avseende intäkter och leasing i samband med bokslutet samt inblick i arbetet som bedrivs avseende uppdatering av IFRS for SME.

Varifrån kommer frågorna ni diskuterar i policygruppen?

– Många frågor kommer från våra respektive byråer och styrs av vilka regelförändringar och frågeställningar som är aktuella för tillfället. Men det kommer även frågor via FAR:s medlemsrådgivning som vi genom krönikan i Balans får möjlighet att nå ut med brett till FAR:s medlemmar. Tidigare var det endast frågeställaren som fick ta del av svaret, säger Pernilla Lundqvist.

Policygruppen för redovisning lägger även en hel del tid på att svara på remisser, varför?

– Remissarbete tar mycket tid men är ett effektivt sätt att påverka. När en regel väl är beslutad är det svårt att få den ändrad. Därför är det väldigt viktigt att vi lägger tid på att påverka innan besluten fattas. Framför allt är det remisser till IASB, BFN och Rådet för finansiell rapportering. Men ibland hjälper vi även FAR:s styrelse med remissvar, säger Pernilla Lundqvist.

Läs Pernilla Lundqvists första krönika här: Intäkter – alltid en viktig fråga!

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

 Upp