Foto: Anna Ekström

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

Faktaruta

FAR:s policygrupp för redovisning arbetar med rekommendationer, uttalanden och normgivning. Bland annat går gruppen varje år igenom och vid behov uppdaterar alla RedR och RedU. Policygruppen har representanter från de sex största revisionsbyråerna och har tio möten per år. Arbetet inom policygruppen ger en möjlighet till samsyn mellan byråerna eftersom diskussionerna ska vara öppna och transparenta.

22 mars, 2019

Pernilla Lundqvist är ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning och redovisningsspecialist på EY. Nu börjar hon skriva krönikor för Balans. 

Från och med i mars kommer Pernilla Lundqvist, ordförande FAR:s policygrupp för redovisning, att skriva krönikor för Balans tillsammans med någon av de övriga ledamöterna i policygruppen.

Vad kommer krönikorna att handla om?

– Aktuella redovisningsfrågor som diskuteras inom policygruppen. Vi kommer att ha ett praktiskt perspektiv eftersom vi vet att det efterfrågas av FAR:s medlemmar och ger stor medlemsnytta. Tanken är att fokusera på frågeställningar som rör K2 och K3, men vi kommer även att ta upp IFRS-frågor när det är aktuellt, säger Pernilla Lundqvist.

Kan du nämna några exempel?

– Just nu är det mycket frågor som aktualiseras i bokslutstider såsom redovisning av intäkter och leasing samt kring IASB:s nya standarder om finansiella instrument, intäkter och leasing. För några år sedan var det många frågor kring fastigheter och avskrivningar enligt såväl K2 som K3.

Vilken fråga tar ni upp i första krönikan?

– Några aktuella periodiseringsfrågor avseende intäkter och leasing i samband med bokslutet samt inblick i arbetet som bedrivs avseende uppdatering av IFRS for SME.

Varifrån kommer frågorna ni diskuterar i policygruppen?

– Många frågor kommer från våra respektive byråer och styrs av vilka regelförändringar och frågeställningar som är aktuella för tillfället. Men det kommer även frågor via FAR:s medlemsrådgivning som vi genom krönikan i Balans får möjlighet att nå ut med brett till FAR:s medlemmar. Tidigare var det endast frågeställaren som fick ta del av svaret, säger Pernilla Lundqvist.

Policygruppen för redovisning lägger även en hel del tid på att svara på remisser, varför?

– Remissarbete tar mycket tid men är ett effektivt sätt att påverka. När en regel väl är beslutad är det svårt att få den ändrad. Därför är det väldigt viktigt att vi lägger tid på att påverka innan besluten fattas. Framför allt är det remisser till IASB, BFN och Rådet för finansiell rapportering. Men ibland hjälper vi även FAR:s styrelse med remissvar, säger Pernilla Lundqvist.

Läs Pernilla Lundqvists första krönika här: Intäkter – alltid en viktig fråga!

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp