Getty Images och Gabriel Liljevall

Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

24 november, 2020

Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag.

Regeringen tillsatte i våras en utredning för att bland annat se över bokföringslagen. Uppdraget skulle egentligen ha redovisats sista september i år, men har förlängts till 28 februari 2021. En av experterna i utredningen är Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning samt FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

Pernilla Lundqvist. Foto: Anna Widd

Vad ska du bidra med som expert i utredningen?
– Jag blir ämnesmässig expert. Ur ett redovisningsperspektiv handlar det om att titta vilka regelverk som är särskilt betungande för mikroföretag och vilka ändringar som kan göras för att förenkla för dessa företag. Den andra frågan handlar om moderniseringen av bokföringslagen. Fokusområden här är arkivering och möjligheten till digital arkivering, formerna till det, samt hur man agerar kring papper. FAR har tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv drivit den här frågan i många år, så det känns riktigt roligt.

Ett uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen samt att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Varför är det viktigt?
– Allt digitaliseras i snabb takt och i Sverige sitter vi med en reglering som sätter hinder för företag att digitaliseras än mer. Även om vi skannar pappersfakturor måste vi arkivera pappersfakturan och detsamma gäller bland annat även kvitton under en viss tid. I Sverige ställs det högre och mer långtgående krav att arkivera paper än i många andra länder i Europa.

– En annan diskussion är den om vart serven är placerad, något som i Sverige måste anmälas till Skatteverket. Men det är inte alltid möjligt, för en del företag kan det innebära en säkerhetsrisk att gå ut med en exakt serveradress.

Vad innebär uppdraget för dig?
– Det är alltid roligt och spännande med en översyn av lagstiftningen, det sker ju inte så ofta att redovisningslagstigningen ses över så grundläggande. För några år sedan var jag expert i översynen av årsredovisningen. Nu får jag vara med och påverka bokföringslagen. Det kommer nog inte hända igen under mitt yrkesverksamma liv.

– Sedan är det fantastiskt bra för branschen. Tack vare att FAR, Svenskt Näringsliv och att andra aktörer har drivit de här frågorna så hårt i flera års tid har utredningen tillsatts. Det innebär framförallt att FAR har en direkt väg in i utredningen och kan påverka i ett tidigt skede, i stället för att komma in enbart som remissinstans.

Läs mer: Modernisering av BFL – nu är det äntligen dags!

Läs mer: Bokföringslagen ses över

Taggar: bokföringslagen digitala kvitton digitalisering FAR

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

  27 januari, 2021 Johanna Andersson och Joakim Sköld är två av branschens unga som brinner för skatterådgivarnas auktorisation.

  Programvarubolagens lista inför nya bokföringslagen – det här vill de

  26 januari, 2021 Flera programvaruleverantörer i gemensam skrivelse. Vi har listan.

  Lagkrav på digital inlämning av årsredovisning i sommar

  26 januari, 2021 Redan 1 juli 2021 föreslås digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Det framgår av Bolagsverkets hemställan.

  BDO:s VD ryter till efter jämställdhetsrapport: ”Missar kvinnors affärsidéer”

  25 januari, 2021 Drygt 30 procent av företagen i Sverige startas av kvinnor - en bottennotering.

  5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

  21 januari, 2021 Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så här förbereder du dig på bästa sätt.

  ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

  21 januari, 2021 Kvalitetskontrollerna hjälper alla att bli bättre. Intervju med Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant skatt.

   Upp