Getty Images och Gabriel Liljevall

Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

24 november, 2020

Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag.

Regeringen tillsatte i våras en utredning för att bland annat se över bokföringslagen. Uppdraget skulle egentligen ha redovisats sista september i år, men har förlängts till 28 februari 2021. En av experterna i utredningen är Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning samt FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

Pernilla Lundqvist. Foto: Anna Widd

Vad ska du bidra med som expert i utredningen?
– Jag blir ämnesmässig expert. Ur ett redovisningsperspektiv handlar det om att titta vilka regelverk som är särskilt betungande för mikroföretag och vilka ändringar som kan göras för att förenkla för dessa företag. Den andra frågan handlar om moderniseringen av bokföringslagen. Fokusområden här är arkivering och möjligheten till digital arkivering, formerna till det, samt hur man agerar kring papper. FAR har tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv drivit den här frågan i många år, så det känns riktigt roligt.

Ett uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen samt att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Varför är det viktigt?
– Allt digitaliseras i snabb takt och i Sverige sitter vi med en reglering som sätter hinder för företag att digitaliseras än mer. Även om vi skannar pappersfakturor måste vi arkivera pappersfakturan och detsamma gäller bland annat även kvitton under en viss tid. I Sverige ställs det högre och mer långtgående krav att arkivera paper än i många andra länder i Europa.

– En annan diskussion är den om vart serven är placerad, något som i Sverige måste anmälas till Skatteverket. Men det är inte alltid möjligt, för en del företag kan det innebära en säkerhetsrisk att gå ut med en exakt serveradress.

Vad innebär uppdraget för dig?
– Det är alltid roligt och spännande med en översyn av lagstiftningen, det sker ju inte så ofta att redovisningslagstigningen ses över så grundläggande. För några år sedan var jag expert i översynen av årsredovisningen. Nu får jag vara med och påverka bokföringslagen. Det kommer nog inte hända igen under mitt yrkesverksamma liv.

– Sedan är det fantastiskt bra för branschen. Tack vare att FAR, Svenskt Näringsliv och att andra aktörer har drivit de här frågorna så hårt i flera års tid har utredningen tillsatts. Det innebär framförallt att FAR har en direkt väg in i utredningen och kan påverka i ett tidigt skede, i stället för att komma in enbart som remissinstans.

Läs mer: Modernisering av BFL – nu är det äntligen dags!

Läs mer: Bokföringslagen ses över

Taggar: bokföringslagen digitala kvitton digitalisering FAR

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp