Getty Images och Gabriel Liljevall

Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

24 november, 2020

Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag.

Regeringen tillsatte i våras en utredning för att bland annat se över bokföringslagen. Uppdraget skulle egentligen ha redovisats sista september i år, men har förlängts till 28 februari 2021. En av experterna i utredningen är Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning samt FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

Pernilla Lundqvist. Foto: Anna Widd

Vad ska du bidra med som expert i utredningen?
– Jag blir ämnesmässig expert. Ur ett redovisningsperspektiv handlar det om att titta vilka regelverk som är särskilt betungande för mikroföretag och vilka ändringar som kan göras för att förenkla för dessa företag. Den andra frågan handlar om moderniseringen av bokföringslagen. Fokusområden här är arkivering och möjligheten till digital arkivering, formerna till det, samt hur man agerar kring papper. FAR har tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv drivit den här frågan i många år, så det känns riktigt roligt.

Ett uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen samt att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Varför är det viktigt?
– Allt digitaliseras i snabb takt och i Sverige sitter vi med en reglering som sätter hinder för företag att digitaliseras än mer. Även om vi skannar pappersfakturor måste vi arkivera pappersfakturan och detsamma gäller bland annat även kvitton under en viss tid. I Sverige ställs det högre och mer långtgående krav att arkivera paper än i många andra länder i Europa.

– En annan diskussion är den om vart serven är placerad, något som i Sverige måste anmälas till Skatteverket. Men det är inte alltid möjligt, för en del företag kan det innebära en säkerhetsrisk att gå ut med en exakt serveradress.

Vad innebär uppdraget för dig?
– Det är alltid roligt och spännande med en översyn av lagstiftningen, det sker ju inte så ofta att redovisningslagstigningen ses över så grundläggande. För några år sedan var jag expert i översynen av årsredovisningen. Nu får jag vara med och påverka bokföringslagen. Det kommer nog inte hända igen under mitt yrkesverksamma liv.

– Sedan är det fantastiskt bra för branschen. Tack vare att FAR, Svenskt Näringsliv och att andra aktörer har drivit de här frågorna så hårt i flera års tid har utredningen tillsatts. Det innebär framförallt att FAR har en direkt väg in i utredningen och kan påverka i ett tidigt skede, i stället för att komma in enbart som remissinstans.

Läs mer: Modernisering av BFL – nu är det äntligen dags!

Läs mer: Bokföringslagen ses över

Taggar: bokföringslagen digitala kvitton digitalisering FAR

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp