Foto: Dreamstime

Pengarna eller livet – så väljer kollegorna i karriären

Faktaruta

Känner du igen dig? Eller ser det annorlunda ut på din arbetsplats?
Hör av dig till Balans. charlotta.marteng@far.se. Du kan vara anonym.

9 oktober, 2013

Karriäristerna finns inom Big 4. Där väger högre lön tungt vid byte av jobb. För anställda inom andra byråer är det mer attraktivt med större utmaningar. Men högst på önskelistan för alla inom branschen står bättre möjligheter att få ihop livspusslet.

Nöjd med arbetsuppgifterna men inte med lönen? Eller tycker du att lönen är bra men utmaningarna inte tillräckliga? Balans har låtit undersöka hur det står till bland medlemmarna i branschen. Svaret överraskade – i alla fall Magnus Kempe på Kairos Future som ligger bakom undersökningen.

– 87 procent av revisorerna och 91 procent av redovisningskonsulterna är nöjda med sitt arbete. Det är ovanligt höga siffror, säger Magnus Kempe.

En annan fråga var huruvida det nuvarande jobbet förhåller sig till ens drömjobb. Där har 69 procent svarat att deras nuvarande jobb är ganska nära deras drömjobb och 15 procent känner att de har sitt drömjobb. Sverigesnittet ligger på 51 respektive 6 procent.

– I Sverigesnittet har vi tittat på andra högutbildade med universitetsutbildning. Och man kan konstatera att revisorerna och redovisningskonsulterna i mycket högre grad än andra upplever att de har sitt drömjobb, eller nästan sitt drömjobb, säger Magnus Kempe.

Men vad är det som gör de anställda i branschen så nöjda? En klar majoritet tycker att de jobbar effektivt och har en positiv stämning på arbetsplatsen. 80 procent av medlemmarna känner att deras arbetsgivare uppmuntrar de anställda att komma med idéer och förslag om förbättringar och 55 procent tycker att det finns fungerande system för att realisera och omsätta idéerna i praktiken.

Maria Karlén, HR-chef på KPMG, tror att en av förklaringarna till varför de som arbetar i branschen är så nöjda ligger i möjligheten att utvecklas på arbetet.

– Man har varierande arbetsuppgifter, mycket kundkontakt och stark sammanhållning med kollegor tack vare teamarbete. Hos oss finns även möjlighet att ta ansvar tidigt och utvecklas snabbt, konstaterar hon.

Närmare hälften av dem som tillfrågats tycker att arbetsgivaren belönar medarbetare som kommer med nya idéer, men där skiljer sig svaren en del beroende på var man jobbar. Endast tre procent av de anställda inom Mazars, Grant Thornton och BDO tycker att arbetsgivaren gör det i mycket stor utsträckning, motsvarande siffra för Big 4 är fyra procent. Undersökningen visar att ska man bli riktigt belönad för goda idéer ska man vara anställd på en mindre byrå, det vill säga någon som inte tillhör Big 7. Där har 17 procent uppgett att medarbetare i mycket stor utsträckning blir belönade när de kommer med nya bra idéer.

Att rörligheten i branschen är låg är ingen nyhet. Av svaren att döma ser det heller inte ut att ändra sig så mycket de kommande åren. Hela 41 procent har uppgett att de förväntar sig att stanna på sitt nuvarande jobb i tio år eller mer. Det är att jämföra med Sverigesnittet som ligger på 14 procent.

Trognast medarbetare har byråer som inte räknas till Big 7. Där uppger 49 procent att de förväntar sig stanna i tio år eller mer. Inom Big 7 ligger siffran på cirka 30 procent.

– Avgångar sker ju oftast till linjebefattningar där man då uppskattat den mer ”ordnade” arbetstidsförläggningen och en initialt högre månadslön. Har man väl kommit över den planeringsfasen i livet så förblir man gärna i sin upparbetade kundstock med nära relationer både utanför och inom den egna byrån. Det kan vara svårt att hitta motsvarande stimulans i andra branscher. Med fler möjligheter till rådgivning kommer stimulansen i jobbet att öka ytterligare och branschlojaliteten med den, säger Anne-Marie Svanold, HR-chef på Mazars.

Anna Pontén, hr-ansvarig på Deloitte konstaterar att det vanliga är att de som väljer att starta sin karriär inom revisions- och rådgivningsbranschen gör ett tydligt val efter några år.

– De som väljer att stanna gör något av ett ”livsval”, de vet att det tar många år att etablera sig som en av de bästa inom sitt område, och är beredda att arbeta långsiktigt för att nå sina mål. Det skapar en otrolig lojalitet. För de som väljer att lämna branschen ger erfarenheten från revision eller rådgivning ett fantastiskt avstamp för en fin karriär i näringslivet, säger hon.

Men för dem som trots allt ska byta jobb är det lite olika saker som lockar, beroende på var de är anställda. För 32 procent av dem som arbetar inom Mazars, Grant Thornton och BDO är större utmaningar viktigast i ett framtida jobb. För anställda inom Big 4 väger lönen tyngre. Vad de delar med sina kollegor på andra byråer, både Mazars, Grant Thornton och BDO samt på mindre byråer är dock en önskan om att få arbetsvillkor som gör det lättare att kombinera karriär och familj.

– Vi rekryterar främst från universitet och högskolor och där märker vi av ett ökat intresse för frågor om balans mellan arbete och privatliv. Generellt vid rekrytering är det andra saker än lön som gör att medarbetare söker sig till EY. Det som lockar är möjligheten till karriärvägar och nya utmaningar, säger Agneta Strandberg, HR-chef på EY.

Petra Schedin Stergel, personaldirektör på PwC, betonar att anställningsvillkoren alltid är viktiga när man står inför att byta jobb.

– Jag tror att förutsättningarna mellan Big 4 är ganska lika när det gäller anställningsvillkor därför är det viktigt att man väljer efter sin magkänsla och känner att här vill jag jobba, säger hon.

Taggar: arbetstid Big 4 fritid karriär lön

Text: Charlotta Danielsson

Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp