Foto: iStock

Papper eller digitalt – hur ska jag göra?

22 februari, 2016

I Balans nr 1/2016 skrev vi i artikeln Papper eller digitalt – hur arkiverar jag mitt material på bästa sätt om den osäkerhet som råder i branschen kring arkivering av material utifrån momslagstiftningen och bokföringslagen. Vad gäller egentligen? När behöver originalkvitton sparas och när är det okej att bara ha kvitton digitalt? I Balans nr 4/2016 svarar Maria Albanese, redovisningsspecialist på KPMG, och Markus Karlsson auktoriserad skatterådgivare med egna företaget Momsexperten, på ytterligare frågor som väcktes i samband med artikeln. Här kan du redan nu ta del av några av frågorna och svaren:

 

Fråga: Vad är en affärshändelse?

 

Svar: Vad som är en affärshändelse definieras i bokföringslagen, 1 kap. 2 § första stycket p. 6. Där anges att en affärshändelse är alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden. Som exempel anges in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till eller uttag ur verksamheten av pengar, varor eller liknande. I Bokföringsnämndens allmänna råd om Bokföring BFNAR 2013:2 anges i punkt 1.4 att en inbetalning eller utbetalning som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning också är en affärshändelse.

 

Fråga: Ett företag sätter av interimsskuld i ett bokslut, till exempel förutbetalda intäkter. Denna interimsskuld ombokas sedan via automatbokningar mot intäkter året efter. Vilka krav ställer BFL på en sådan automatbaserad verifikation? Vad måste den innehålla?

 

Svar: För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Men det ska också finnas verifikationer för alla bokföringsposter, det vill säga för varje enskild notering i företagets grundbokföring eller huvudbokföring (till exempel en periodisering av en intäkt genom en automatbokning). Bestämmelserna om vad en verifikation ska innehålla och formen på verifikationen är desamma oavsett om det rör sig om en verifikation till en affärshändelse eller till en bokföringspost. En automatbokning ska alltså innehålla alla de uppgifter som en verifikation ska innehålla.

De uppgifter som en verifikation ska innehålla kan finnas i flera olika handlingar. Det är dessa uppgifter som tillsammans ska göra det möjligt att identifiera och förstå bokföringsposten.

Bokföringslagen ger möjlighet att använda sig av hänvisningsverifikationer vilket innebär att i stället för att ange samtliga uppgifter på verifikationen så kan automatbokningen hänvisa till den ursprungliga verifikationen där uppgifterna och fördelningen av intäkten anges.

 

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

 Upp