Foto: iStock

Papper eller digitalt – hur ska jag göra?

22 februari, 2016

I Balans nr 1/2016 skrev vi i artikeln Papper eller digitalt – hur arkiverar jag mitt material på bästa sätt om den osäkerhet som råder i branschen kring arkivering av material utifrån momslagstiftningen och bokföringslagen. Vad gäller egentligen? När behöver originalkvitton sparas och när är det okej att bara ha kvitton digitalt? I Balans nr 4/2016 svarar Maria Albanese, redovisningsspecialist på KPMG, och Markus Karlsson auktoriserad skatterådgivare med egna företaget Momsexperten, på ytterligare frågor som väcktes i samband med artikeln. Här kan du redan nu ta del av några av frågorna och svaren:

 

Fråga: Vad är en affärshändelse?

 

Svar: Vad som är en affärshändelse definieras i bokföringslagen, 1 kap. 2 § första stycket p. 6. Där anges att en affärshändelse är alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden. Som exempel anges in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till eller uttag ur verksamheten av pengar, varor eller liknande. I Bokföringsnämndens allmänna råd om Bokföring BFNAR 2013:2 anges i punkt 1.4 att en inbetalning eller utbetalning som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning också är en affärshändelse.

 

Fråga: Ett företag sätter av interimsskuld i ett bokslut, till exempel förutbetalda intäkter. Denna interimsskuld ombokas sedan via automatbokningar mot intäkter året efter. Vilka krav ställer BFL på en sådan automatbaserad verifikation? Vad måste den innehålla?

 

Svar: För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Men det ska också finnas verifikationer för alla bokföringsposter, det vill säga för varje enskild notering i företagets grundbokföring eller huvudbokföring (till exempel en periodisering av en intäkt genom en automatbokning). Bestämmelserna om vad en verifikation ska innehålla och formen på verifikationen är desamma oavsett om det rör sig om en verifikation till en affärshändelse eller till en bokföringspost. En automatbokning ska alltså innehålla alla de uppgifter som en verifikation ska innehålla.

De uppgifter som en verifikation ska innehålla kan finnas i flera olika handlingar. Det är dessa uppgifter som tillsammans ska göra det möjligt att identifiera och förstå bokföringsposten.

Bokföringslagen ger möjlighet att använda sig av hänvisningsverifikationer vilket innebär att i stället för att ange samtliga uppgifter på verifikationen så kan automatbokningen hänvisa till den ursprungliga verifikationen där uppgifterna och fördelningen av intäkten anges.

 

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Experten: 10 frågor och svar om kapitaltäckning

21 september, 2020 När kan en kapitaltäckningsgaranti användas och vad gäller egentligen? Experten reder ut.

3 saker att tänka på inför anställningsintervjun

18 september, 2020 Balans har frågat fem stora byråer om vad framgångsrika kandidater bör tänka på inför anställningsintervjun.

Hon är ny ordförande i FAR

18 september, 2020 Åsa Lundvall, EY, är ny ordförande i FAR. Det här är hennes tre fokusområden.

WinWin vinnare Årets framtidsbyrå 2020

17 september, 2020 Innovativt ledarskap och en tydlig affärsmodell. Det gav WinWin Ekonomi segern i Årets framtidsbyrå 2020.

Niclas Hellman tilldelas CH Witts pris 2020

17 september, 2020 CH Witts pris 2020 går till Niclas Hellman. "Fullkomligt lysande" är juryns omdöme om artikeln.

”Yrkesstolthet är viktigt”

16 september, 2020 Sofia Berglin driver enmansbyrå: Lägga tiden på rätt saker efter egen planering de största fördelarna.

 Upp