Marie Svensson, Niclas Christiansson och Lena Fiedler på Varbergs Revisionsbyrå växer i takt med kunden. Foto: Katja Ragnstam

På kundens villkor

Faktaruta

Varbergs Revisionsbyrå

Grundades år: 1967.

Antal anställda: 25.

Finns i: Varberg.

Omsättning 2019/2020: 24 miljoner.

14 januari, 2021

Varbergs Revisionsbyrå erbjuder tjänster inom branschens fyra områden; revision, redovisning, skatt och lön, med ett stort gäng auktoriserade medarbetare. Här finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

Vad vill kunden ha för hjälp av Varbergs Revisionsbyrå? En självklar fråga i första kontakten, och som inte har ett givet svar.

– Vi stöper inte kunderna i samma form. Vi fokuserar på vad kunden vill ha för tjänst av oss. Om vi sedan tycker att vissa av dem behöver digitalisera, då hjälper vi dem med det, säger Lena Fiedler, auktoriserad revisor och partner på byrån.

Varbergs Revisionsbyrå har auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare på plats. Några av konsulterna är specialiserade inom löneadministration. Och snart hoppas man även kunna stoltsera med en auktoriserad lönekonsult.

Lena Fiedler, Niclas Christiansson och Marie Svensson har alla jobbat länge på Varbergs Revisionsbyrå. Foto: Katja Ragnstam

Att byrån kan leverera samtliga tjänster ses som positivt, av både kunder och medarbetare. Att det finns en intern skattespecialist är dock framförallt ett erbjudande till kunderna.

– Just inom skatt kommer det specialfrågor som del av revisionen, eller frågor kring skattekonsekvenser av transaktioner. Andra skattetjänster som efterfrågas är deklarationer eller allmän skatterådgivning, exemplifierar Niclas Christiansson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och partner.

Som ensam skatterådgivare på byrån började han för ett par år sedan anordna träffar för personer i västra Sverige med skatt som specialitet. Dels för möjligheten att diskutera komplexa ämnen i ropet, dels för nätverkandet.

– Det var länge sedan vi hade träffar, men jag ser ändå till att hålla kontakten med ett par av dem i gruppen. Att kunna bolla frågeställningar inom moms är exempelvis till stor hjälp, för mig och i förlängningen för kunderna, säger han.

Fr.v: Yvonn Lunderot, Joel Nelje, Mattias Andersson och Malin Johansson tar en fikapaus mitt på dagen. Foto: Katja Ragnstam

I Varberg har byrån funnits sedan 1967, en omtyckt arbetsplats med relativt låg personalomsättning. Orten är liten och företaget känt, inflödet av kunder har heller aldrig varit ett problem.

– Ett sätt att få nya kunder har annars varit via Timbanken, ett EU-projekt sponsrat av Region Halland som erbjuder företag och entreprenörer kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling, säger Marie Svensson, auktoriserad revisor och partner samt konsult för Timbanken ihop med Lena Fiedler.

Och digitaliseringsresan? Precis som i kundernas fall pejlar man av läget. Digitalisering och automatisering är på agendan, men alla måste hänga på.

– Digitala akter och tjänster för digital signering har vi redan, men vi har inte gjort hela den digitala resan. Den pågår hela tiden och blir nog aldrig helt färdig. Det är också viktigt att få med sig alla medarbetare, säger Lena Fiedler.

Marie Svensson och Lena Fiedler bollar frågeställningar. Foto: Katja Ragnstam

Så löser vi ekvationen:

Framtiden
Växer organiskt med kunderna. Har haft en del pensionsavgångar och anställt ny personal. Viktigast är att göra ett fortsatt bra jobb och leverera hög service till kunderna.

Allians
Med i alliansen INPACT International, en sam­manslutning av små och medelstora byråer världen över. Gemensamma kick offs och utbildningar med svenska byråer inom alliansen, möten med de nordiska medlemmarna vartannat år samt årliga internationella konferen­ser.

Kunderna
Kunder från Göteborg, Skåne och Småland. Nisch inom fastighetsbranschen, där Niclas Christiansson är byråns specialist. Kunder inom turism, hotell, cam­pingar, samt produceran­de företag.

Värdeord
”Tillräckligt små för att känna er, tillräckligt stora för att tjäna er.” En styrka är även att byrån tillsam­mans med sina svenska medlemsbyårer i INPACT har ett system för kvali­tetskontroll för revision och redovisning som är godkänt av FAR.

Fokus är A och O. Foto: Katja Ragnstam

3 tips för kundfokus:

 • Lyssna på vad kunden vill ha och beakta rådgivnings­möjligheter­na. Det fysiska mötet är fortsatt viktigt.
 • Alla vill inte ha snabb di­gitalisering – skynda i den takt kunden vill och byrån mäktar med.
 • Håll dig a jour med krav från omvärlden, uppdatera dina kun­skaper och arbetssätt.

Taggar: vår byrå

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

  27 januari, 2021 Johanna Andersson och Joakim Sköld är två av branschens unga som brinner för skatterådgivarnas auktorisation.

  Programvarubolagens lista inför nya bokföringslagen – det här vill de

  26 januari, 2021 Flera programvaruleverantörer i gemensam skrivelse. Vi har listan.

  Lagkrav på digital inlämning av årsredovisning i sommar

  26 januari, 2021 Redan 1 juli 2021 föreslås digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Det framgår av Bolagsverkets hemställan.

  BDO:s VD ryter till efter jämställdhetsrapport: ”Missar kvinnors affärsidéer”

  25 januari, 2021 Drygt 30 procent av företagen i Sverige startas av kvinnor - en bottennotering.

  5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

  21 januari, 2021 Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så här förbereder du dig på bästa sätt.

  ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

  21 januari, 2021 Kvalitetskontrollerna hjälper alla att bli bättre. Intervju med Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant skatt.

   Upp