Foto: Gabriel Liljevall

På den internationella scenen

Faktaruta

Helene Agélii

Vad: Generalsekreterare, NRF.

Bor: Täby, Stockholm.

Familj: Barnen Philip, Jacob och Hanna.

Gör på fritiden: Umgås med familj och vänner. Reser, läser och pysslar i hemmet.

 

NRF

Nordiska Revisorsförbundet (NRF) grundades 1932 och är samarbetsorgan för de fem nordiska ländernas revisorsföreningar.

20 februari, 2019

Med femton års erfarenhet av revisorsfrågor rattar Helene Agélii nu sitt nya uppdrag som ny generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet (NRF).

Efter att ha ägnat större de­len av sitt yrkesliv åt revi­sorsfrågor utifrån olika perspektiv började Helene Agélii fundera på nästa steg i karriären. Nyfiken­heten och vetgirigheten pockade på, och hon ville ha en ny utmaning. Under tiden som chefsjurist på FAR hade hon haft flera inter­nationella uppdrag och det hade blivit allt mer uppen­bart att de flesta frågorna avgörs på arenor utanför Sve­riges gränser. När hon blev uppmanad att söka tjänsten som generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet (NRF) tvekade hon inte en sekund; det här skulle ju kunna vara drömjobbet!

I augusti förra året utsågs Helene Agélii formellt till ny generalsekreterare i NRF. Hon tillträdde tjänsten 1 januari.

Helene Agélii. Foto: Gabriel Liljevall

Varför tackade du ja till jobbet?

– Det absolut roligaste under min tid på FAR var att få arbeta med internationella frågor, till exempel var jag ledamot i IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), den internationella stan­dardsättaren i etikfrågor för branschen. Det var också väldigt spännande att delta i hela processen kring EU:s revisionspaket. När ett förslag väl når Sverige kan man bara påverka i begränsad utsträckning och jag vill vara med där besluten fattas, därför vill jag arbeta interna­tionellt. Som generalsekreterare i NRF får jag fokusera hundra procent på de internationella frågorna och det ska bli väldigt spännande.

Det är alltså ditt drömjobb?

– Ja, så känns det!

Vilka erfarenheter har du med dig som är värde­fulla i din nya roll?

– Jag har ju jobbat med revisorsfrågor utifrån olika infallsvinklar de senaste femton åren. Först på Re­visorsinspektionen (dåvarande Revisorsnämnden), sedan på justitiedepartementet där jag var utred­ningssekreterare i den statliga utredning som imple­menterade 2006 års revisorsdirektiv samt arbetade fram förslag för att slopa den obligatoriska revisions­plikten. Jag har dessutom en bakgrund som domare. Sammantaget har min bakgrund gett mig insikt i hur olika parter tänker, vilket är väldigt användbart för att kunna bygga upp argumentationen på ett bra sätt. En stor del av mitt arbete på FAR har ju dessutom handlat om internationella frågor så jag har byggt upp ett brett internationellt kontaktnät.

Vilka är de mest aktuella branschfrågorna?

– Som alltid är ju de övergripande områdena förtro­endet för branschen och branschens relevans. Mer konkret är frågor om hur digitaliseringen påverkar branschen och branschens attraktionskraft viktiga områden. Men även revision av små företag och att un­dersöka om det finns ett behov av att utvidga bestyrk­andeuppdrag är prioriterade områden. Vi måste fun­dera kring vilka tjänster som kommer att efterfrågas i framtiden. Det kan handla om till exempel it-säkerhet och hållbarhet. Vi ser ju en förskjutning från finansiell till icke-finansiell information.

Läs mer: NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

Nyfiken och vetgirig. Foto: Gabriel Liljevall

Vad är det som är så kul med revisorer?

– Ha, ha, ja det var väl knappast en barndomsdröm att arbeta med revisorsfrågor. Men man kan säga att jag halkade in lite på ett bananskal. Efter att ha blivit kam­marrättsassessor i Sundsvall skulle jag flytta tillbaka till Stockholm, men hade inget jobb. Lennart Grufberg, som var kammarrättspresident i Sundsvall och tidiga­re ordförande i RN:s tillsynsnämnd, sa att jag absolut skulle söka jobb på RN. Oj, tänkte jag. Jag visste ju inte ens vad RN var, så jag fick googla … Och sökte jobb där och fick det. Sedan var jag fast i revisorsfrågorna. Det är ju ett väldigt intressant och roligt område som ut­vecklas hela tiden. Jag har stor respekt för revisorer, de har både bredd och djup i sina kunskaper och det finns ett tydligt samhällsintresse inom kåren.

Hur hamnade du som chefsjurist på FAR?

– Vid avskedsmiddagen efter att Utredningen om re­visorer och revision var klar hade jag Dan Brännström (FAR:s dåvarande generalsekreterare) vid bordet och han frågade om jag var intresserad av tjänsten som chefsjurist på FAR. Absolut, svarade jag, och på den vägen blev det!

Vad driver dig som yrkesperson?

– Viljan att lära mig nya saker. Jag är väldigt nyfiken och vetgirig och jag tycker om att utmana mig själv!

Apropå utmaningar, hur ser du på rollen som ge­neralsekreterare för NRF?

– Det är en självständig och fri roll. Jag kommer att lägga upp strategier och planer med generalsekrete­rarna, eller motsvarande, i de nordiska revisorsfören­ingarna, men sedan är det ju upp till mig hur jag mer konkret väljer att arbeta för att uppnå de strategiska 17. TIDNINGEN BALANS 1.2019 målen. Det gäller ju att jag levererar resultat, bland an­nat att jag lyckas lobba för våra förslag så att de beaktas i de internationella forumen. Rollen är dessutom lite speciell i och med att jag inte har några medarbetare utan är ensam. Det känns därför bra att jag kan fortsät­ta att ha mitt kontor i FAR:s lokaler och befinna mig i den miljön.

Hur förberedde du dig?

– Min företrädare Jens Röder och jag träffades och pratade en hel del om praktiska frågor, men framför allt har vi gått igenom och diskuterat de strategiskt viktiga frågorna. Jens har verkligen satt NRF på kar­tan och för mig gäller det att bevara och förstärka det nordiska samarbetet ytterligare.

Taggar: NRF

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp