Foto: iStock

Optimistiskt bland svenska företagare

Faktaruta

Fakta CEO Survey

  • 1379 intervjuer med företagsledare i 79 länder
  • 47 procent av svenska företagsledare är mycket säkra på det egna företagets tillväxt
  • 79 procent av svenska ledare är oroade för eurozonens framtid
17 januari, 2017

För tjugonde året i rad publicerar PwC sin CEO Survey som är en stor enkätundersökning bland företagsledare i hela världen. Företagsledarna är positiva för egen del, men oroliga för eurozonen och globaliseringens växande klyftor.

2017 CEO Survey lanseras inför World Economic Forum i Davos där årets tema är globaliseringens utmaningar i form av växande klyftor och ojämlikhet.

PwC:s undersökning bland företagsledare i världen bekräftar bilden av att globaliseringen inte lett till en allmän välståndsökning. Bara 13 procent av de globala företagsledarna anser att globaliseringen hjälpt till att minska gapet mellan världens fattiga och rika. Denna samsyn kring att globaliseringen inte bara är av godo torde dock kunna hjälpa den fortsatta diskussionen i Davos.

Om företagsledarna är pessimistiska när det gäller globaliseringens utmaningar och eurozonens framtid, tror de desto mer på det egna företagets tillväxt och möjligheter. 2017 har optimismen brutit igenom efter ett sviktande 2016. På ett globalt plan tror tre av tio företagsledare på förbättrad tillväxt. I Sverige är det nästan så många som varannan, 47 procent, företagare som tror på tillväxt i det egna företaget.

Tyskland fortsätter att vara den viktigaste marknaden för svenska företag, följt av USA och Storbritannien.

Läs mer: CEO Survey 2017

Taggar: PwC

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

 Upp