iStock

Ökad risk för skattetillägg vid förbjudet lån

10 oktober, 2016

Även om uppgiften om ett förbjudet lån finns med i en revisionsberättelse är det inte tillräckligt för att skattetillägget ska sättas ned. Det framgår av ett nytt ställningstagande av Skatteverket.

Enligt aktiebolagslagen är det förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägarna, eller någon som ingår i den så kallade förbjudna kretsen. Dit hör exempelvis styrelse, vd, delägare samt närstående till dessa personer.

Om det finns ett förbjudet lån i verksamheten måste revisorn påpeka detta i revisionsberättelsen vilket betyder att revisionsberättelsen blir oren. Dessutom ska revisorn skicka en kopia av den orena revisionsberättelsen till Skatteverket.

Ett förbjudet lån ska beskattas som intäkt av tjänst hos låntagaren. Dessutom tar Skatteverket ut skattetillägg av den som lämnat oriktig uppgift kopplat till egen beskattning.

Fram till 2015 kunde skattetillägget tas bort helt, eller sänkas, om uppgiften kunde rättas eller framgick av det som kallas ”normalt tillgängligt kontrollmaterial”.

Nu har dessa regler ersatts och skattetillägg kan sänkas, eller ska inte tas ut, om den felaktiga uppgiften framgår av så kallade ”avstämningsuppgifter” som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Tidigare har en oren revisionsberättelse som skickats till Skatteverket betraktats som ”normalt tillgängligt kontrollmaterial”.

I och med de nya reglerna om ”avstämningsuppgifter” har Skatteverket klargjort att en revisionsberättelse med uppgifter om förbjudet lån inte är en uppgift som omfattas av begreppet ”avstämningsuppgifter”. Därmed ska fullt skattetillägg tas ut när låntagaren inte redovisat lånet i sin inkomstdeklaration.

Läs mer: Skatteverket DRN: 131 371054-16/111

Går det ändå att slippa hela eller delar av skattetillägget om uppgifterna om förbjudet lån finns med i revisionsberättelsen?

Skatteverket har tittat på tre specifika situationer.

 • SITUATION 1: I revisionsberättelsen framgår att det finns förbjudet lån till en aktieägare, vd eller styrelseledamot men det framgår inte specifikt vem det är. Det går inte att identifiera låntagaren. Här anser Skatteverket att om Skatteverket påbörjar en utredning och identifierar låntagaren och det visar sig att denna har lämnat oriktig uppgift har uppgifterna i revisionsberättelsen ändå inte bidragit till att öka upptäcktsrisken på sådant sätt att det finns skäl till att medge varken hel eller delvis befrielse från skattetillägg.
 • SITUATION 2: I revisionsberättelsen finns uppgift om namn på låntagaren till ett förbjudet lån samt beloppet. Här anser Skatteverket att uppgifterna ökat upptäcktsrisken och att skattetillägg kan sättas ned till en fjärdedel.
 • SITUATION 3: I revisionsberättelsen finns uppgift om namn på låntagaren till ett förbjudet lån men uppgift om beloppet saknas. Även här anser Skatteverket att uppgifterna ökat upptäcktsrisken och att skattetillägg kan sättas ned till en fjärdedel.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: Resultat Skatteverket

Text: Maria Bengtson

maria.bengtson@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp