Ökad kundnytta med kunnigare kunder

Faktaruta

Räkenskaparna i Täby
Antal anställda: Fem personer varav två auktoriserade redovisningskonsulter.
Omsättning: 2,9 MSK.
Startade: 1990.

3 juli, 2014

Lönsamhetsproblem eller nya affärsmöjligheter? Oavsett vilken syn man har på framtiden är det stora förändringar som väntar branschen.
I Balans nr 4/2014 intervjuades tre revisorer från tre olika byråer om hur de använder FAR:s framtidsstudie i sitt strategiarbete. Här ­berättar Michael Holmlund, auktoriserad redovisningskonsult och delägare i redovisningsbyrån Räkenskaparna AB, vad framtidsstudien betyder för dem.

När Michael Holmlund läste framtidsstudien blev han säker på sin sak.

– Det är så här det kommer att se ut i framtiden. Jag blev fullständigt övertygad, säger han. Det han syftar på är framför allt att rådgivningen kommer att utgöra en allt större del av branschens tjänsteutbud.

I samma veva fattade Michael Holmlund ett stort beslut för byrån – att gå från SRF till FAR.

– Det var faktiskt framtidsstudien som fick oss att ta det steget, säger han.

Michael Holmlund arbetar för att byråns tjänsteutbud ska gå mer åt rådgivning, medan enklare redovisningstjänster ska bli en allt mindre del. En kund hos Räkenskaparna ska kunna sova gott om natten i visshet om att Michael Holmlund och hans team är med dem i hela processen. Konkret handlar det om kundanpassad rådgivning. En del företag behöver hjälp med att göra en likviditetsprognos, medan andra behöver hjälp med pensionsplaner eller att sätta upp en bra process kring lagerhantering. Men rådgivarrollen ligger alltid nära till hands.

För Michael Holmlund är det viktigt att kunderna förstår rapporterna och konsekvenserna av innehållet, och han lägger stor vikt vid att presentera tjänsternas innehåll på ett pedagogiskt sätt. I grunden handlar det om att skapa kundnytta. För en kund som exempelvis förstår vad en resultat- och balansräkning är och även förstår innebörden av vissa nyckeltal och vart de pekar, kan ju föra en helt annan diskussion med sin konsult och därmed få hjälp med ”rätt saker”.

– Det är viktigt för oss att utbilda våra kunder inom vårt arbetsområde. Vi vill att de ska bli bättre ekonomer och ta större ansvar för rutiner ju längre vi samarbetar.

Trots att teknikutvecklingen går framåt, upplever många mindre byråer svårigheter med att skapa effektiva arbetsprocesser på grund av att man saknar stora IT-utvecklingsbudgetar. Räkenskaparna är ett gott exempel på att det går att ligga långt framme även som liten byrå. De flesta kunder har till exempelvis skanning med tolkning på sina fakturor och redovisningen sköts i molnet. Detta är möjligt genom att köpa standardprogramvaror som ligger långt framme när det gäller teknik.

– Vi har under lång tid försökt hitta ett CRM-system som uppfyller våra krav men har inte riktigt hittat rätt ännu. Det är anmärkningsvärt att det inte finns fler CRM-system att välja mellan på marknaden som är anpassade till vår framtida bransch. De som finns, ”låser in” byrån i stället för att hjälpa byrån att göra bättre affärer.

Hur branschen ska hantera en vardag där de enkla uppgifterna inte sköts av juniora medarbetare utan med stöd av teknik, är en fråga som lyfts i framtidsstudien. Enligt studien kommer framgångsrika organisationer låta tekniken ta allt större plats och även nyrekryterade personer kommer att utföra mer kvalificerade uppgifter. Här ser Michael Holmlund en utmaning för mindre redovisningsbyråer.

– Det är en tuff marknad. Som liten byrå är det svårt att attrahera välutbildad personal som kan fylla rådgivarrollen. Har man kommit så långt vill man ju ofta starta eget, säger han.

Prispressen är en besvärande faktor för många i branschen. Räkenskaparna tar sig an utmaningen genom att kombinera fasta priser med timpriser.

– På bulktjänsterna har vi timpriser. Men för bokslut, deklarationer och rådgivning tar vi betalt för värdet av våra tjänster. Man blir enormt konkurrensutsatt om man bara sitter och knackar in fakturor, säger Michael Holmlund och konstaterar att lönsamheten och utvecklingsmöjligheterna finns inom rågivningsområdet.

På frågan vad FAR kan göra för att stärka små redovisningsbyråer med framtidsambitioner är svaret tydligt.

– Skapa ett större värde i titeln auktoriserad redovisningskonsult. Varför inte skapa mer uppmärksamhet kring titeln, lyfta fram den i media. Och håller man inte en viss nivå ska man inte ha titeln, säger Michael Holmlund.

För räkenskaparna blev FAR:s framtidsstudie en katalysator i omställningen inför framtiden. På en punkt är Michael Holmlund dock kritisk till innehållet. I rapporten ställs frågan om den ökande andelen kvinnor i branschen kan komma att påverka löneutvecklingen negativt.

– Det är redan en kvinnodominerad bransch, och de yngre kvinnor som söker sig till branschen tror jag knappast påverkar prisbilden negativt.

Framtidsstudien tar sikte på år 2025. Hur tror du att förutsättningarna för små redovisningsbyråer är då?

– Det kommer alltid att finnas små byråer. Närheten är viktig för många företagare, särskilt småföretagare. En framgångsfaktor kanske kan vara att arbeta mer i nätverk, med flera små byråer, säger Michael Holmlund.

Text: Pernilla Halling

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp