Foto: Dreamstime

Obligatorisk kvalitetskontroll av skatterådgivare 2017

21 juni, 2016

Nu sjösätts den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen av skatterådgivare.

Till hösten genomförs de första frivilliga kvalitetskontrollerna och från och med 2017 blir de obligatoriska.

Skatterådgivning är i ständigt fokus. Under våren har skatterådgivning diskuterats utifrån medias avslöjande kring de så kallade Panama-dokumenten, och i Almedalen 4 juli kommer FAR att hålla ett seminarium under rubriken: Kan skatteplanering vara samhällsnyttig? Då kommer skatteplanering att diskuteras utifrån frågeställningar som om det är rimligt att använda skatteplanering som verktyg för ökad vinst, och om det gör någon skillnad om verksamheten är privat eller offentlig.

Samtidigt tar FAR:s kvalitetskontroll av skatterådgivarna form. Nu har den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen, och som initierats av styrgruppen för FAR:s sektion skatt, antagits av FAR:s styrelse. Syftet med standarden är att det ska finnas fasta riktlinjer och rutiner att följa. För medlemmarna ska det alltså vara tydligt vad som förväntas av dem i sin yrkesroll och inför kvalitetskontrollen.

Efter sommaren drar de första kvalitetskontrollerna av skatterådgivarna igång. Då är kontrollerna frivilliga, och den som känner att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med standarden och vill bli en av de första att genomgå kontroll kan anmäla sitt intresse till Maria Bengtson på FAR:s kvalitetssekretariat. Från och med 2017 blir kvalitetskontrollen obligatorisk. De drygt 350 skatterådgivarna som är medlemmar i FAR kommer dock inte att kontrolleras samtidigt, utan kontrollerna är fördelad över de kommande sex åren.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Standarden för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet hittar du här: Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet

Taggar: auktoriserad skatterådgivare kvalitetskontroll rådgivning

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp