Foto: Dreamstime

Obligatorisk kvalitetskontroll av skatterådgivare 2017

21 juni, 2016

Nu sjösätts den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen av skatterådgivare.

Till hösten genomförs de första frivilliga kvalitetskontrollerna och från och med 2017 blir de obligatoriska.

Skatterådgivning är i ständigt fokus. Under våren har skatterådgivning diskuterats utifrån medias avslöjande kring de så kallade Panama-dokumenten, och i Almedalen 4 juli kommer FAR att hålla ett seminarium under rubriken: Kan skatteplanering vara samhällsnyttig? Då kommer skatteplanering att diskuteras utifrån frågeställningar som om det är rimligt att använda skatteplanering som verktyg för ökad vinst, och om det gör någon skillnad om verksamheten är privat eller offentlig.

Samtidigt tar FAR:s kvalitetskontroll av skatterådgivarna form. Nu har den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen, och som initierats av styrgruppen för FAR:s sektion skatt, antagits av FAR:s styrelse. Syftet med standarden är att det ska finnas fasta riktlinjer och rutiner att följa. För medlemmarna ska det alltså vara tydligt vad som förväntas av dem i sin yrkesroll och inför kvalitetskontrollen.

Efter sommaren drar de första kvalitetskontrollerna av skatterådgivarna igång. Då är kontrollerna frivilliga, och den som känner att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med standarden och vill bli en av de första att genomgå kontroll kan anmäla sitt intresse till Maria Bengtson på FAR:s kvalitetssekretariat. Från och med 2017 blir kvalitetskontrollen obligatorisk. De drygt 350 skatterådgivarna som är medlemmar i FAR kommer dock inte att kontrolleras samtidigt, utan kontrollerna är fördelad över de kommande sex åren.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Standarden för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet hittar du här: Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet

Taggar: auktoriserad skatterådgivare kvalitetskontroll rådgivning

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

 Upp