Foto: Ministerrådet

Obligatorisk byrårotation – nu ett steg närmare

10 juni, 2013

Förhandlingarna om den nya revisionslagstiftningen i EU väntas snart gå in i ett intensivt skede. Tvingande byrå­rotation och ett tämligen långtgående rådgivningsförbud för revisorer kan klubbas redan i höst. Beroende på vad medlemsstaterna tycker.

I slutet av april röstade EU-parlamentets juridiska utskott om det så kallade revi­si­onspaketet. Eftersom det juridiska utskottet har ansvar för revisionsfrågorna är denna röst vägledande för resten av EU-parlamentet.
EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP), som själv sitter i det ekonomiska utskottet, gör bedömningen att förutsättningarna nu finns för ett slutgiltigt förslag. Detta kommer i så fall att skilja sig ganska mycket från det som EU-kommissionen la fram hösten 2011.

– EU-parlamentets position bygger i och för sig på en svag majoritet, men min uppfattning är att den är mer i linje med hur medlemsländerna resonerar, och inte med hur EU-kommissionen resonerar, säger Olle Schmidt.

Revisionspaketet diskuterades på ministernivå för första gången i slutet av maj i år. Dessförinnan har det beretts på tjänstemannanivå inom medlemsstaterna. Dessa behöver enas om en kompromiss innan de kan gå in i formella så kallade trialogförhandlingar (se artikel här intill). Från parlamentets sida är man redo att gå in i trialogförhandlingar i och med att det ansvariga utskottet har röstat.

– Förslaget är inte så strikt, skarpt och detaljerat som kommissionen och ansvarig kommissionär Michel Barnier önskade, säger Olle Schmidt.

Konkret innebär EU-parlamentets kompromissförslag bland annat:

Obligatorisk ISA

Förbud mot så kallade Big 4-klausuler (det vill säga att bara de största byråerna får anlitas).

Obligatorisk byrårotation vart 14e år

Förbud mot tjänster som kan äventyra revisorns oberoende.

Enligt förslaget ska listor upprättas över vilkas tjänster som är godkända och inte.

Bland annat kan det bli ett förbud mot skatterådgivning som innebär exempelvis att företag får tips om upplägg som skulle kunna ifrågasättas av nationella skatte­myndigheter

– Skatter har över huvud taget blivit en känslig fråga, och därför kommer de även in i de här diskussionerna, säger Olle Schmidt.

Lagstiftningsprocesser i EU kan bli långdragna, men finanskrisen har skyndat på många processer. Nästa år är det val till EU-parlamentet och det är också ett motiv att bli klar med processen.

– Jag skulle tro att vi kan få ett beslut om revisionen under hösten. Den har rådbråkats så mycket så att jag skulle tro att det är möjligt, säger Olle Schmidt.

 

Från förslag till beslut:

Oktober 2010:
EU-kommissionen publicerar grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. ­Ansvarig kommissionär Michel Barnier säger att ”status quo is not an option”.

December 2010:
EU-kommissionen får in närmare 700 ­remissvar på grönboken om revision.

Februari 2011:
Högnivåkonferens i Bryssel. EU-kommissionen presenterar en första sammanfattning av remissvaren och klargör samtidigt att den är besluten att fortsätta på den inslagna vägen.

September 2011:
EU-kommissionens utkast till lagförslag läcker ut. Förslaget beskrivs som en attack mot de stora revisionsbyråerna.

November 2011:
EU-kommissionen lägger fram sitt förslag. Branschen kommer att benämna det ­revisionspaketet.

Mars 2012:
FAR är medarrangör tillsammans med andra nationella branschorganisationer till en middag för EU-parlamentariker och investerare i Bryssel. Syftet är att påverka strategiskt placerade personer.

April 2013
EU-parlamentets juridiska utskott röstar igenom ett kompromissförslag.

Maj 2013
Revisionspaketet diskuteras första gången på ministernivå i och med att Konkurrerenskraftsrådet tog upp frågan på sitt möte
29 maj.

Hösten 2013
Beslut väntas som tidigast.

Taggar: byrårotation EU revisionspaketet

Text: Rakel Lennartsson

Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp