Foto: Getty Images

Nytt ställningstagande från Skatteverket om DAC6

26 maj, 2021

Vad gäller om flera rådgivare är inblandade i ett arrangemang som måste rapporteras enligt DAC6? Nu har Skatteverket svarat på frågan genom att publicera olika exempel på sin webbplats.

Vid årsskiftet trädde DAC6 i kraft, det vill säga informationsplikt av gränsöverskridande arrangemang. Det innebär att varje råd eller överföring till utlandet måste stämmas av mot dessa regler för att rådgivaren inte ska riskera att betala en sanktionsavgift.

Sedan reglerna implementerades har Skatteverket löpande publicerat ställningstaganden och förtydliganden för att tydliggöra vad som gäller i praktiken.

19 maj uppdaterades informationen på Skatteverkets webbplats om vem som ska lämna upplysningar, då ett nytt ställningstagande publicerades. Ställningstagandet handlar om uppgiftsskyldigheten när det finns flera rådgivare som är inblandade i samma rapporteringspliktiga arrangemang.

Så här skriver myndigheten i ställningstagandet:

 • Om flera rådgivare är inblandade i ett rapporteringspliktigt arrangemang är utgångspunkten att samtliga rådgivare ska lämna de uppgifter om arrangemanget som de har kännedom om.
 • Men om rådgivare A har lämnat samtliga uppgifter som rådgivare B har kännedom om undantas rådgivare B från uppgiftsskyldigheten.
 • Om rådgivare A och rådgivare B däremot har olika information om arrangemanget måste både A och B lämna samtliga uppgifter som de har kännedom om.
 • Även om rådgivare A och rådgivare B har samma kännedom om arrangemanget undantas inte rådgivare A från uppgiftsskyldigheten om rådgivare B av någon anledning inte rapporterar vissa uppgifter om arrangemanget.
 • Rådgivare A undantas inte från uppgiftsskyldigheten om rådgivare B inte är uppgiftsskyldig i sitt hemland därför att det landet gör en annan tolkning av ett kännetecken

Skatteverkets ställningstagande DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare.

På webben finns också flera konkreta exempel på olika situationer som kan uppstå.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

− I det här fallet har Skatteverket varit konstruktiva och bra och bjudit till för att försöka lösa utestående frågor. Man har publicerat olika ställningstaganden och förtydliganden under hela hösten och fortsatt med detta på ett bra sätt. Det här minskar arbetsbördan både för Skatteverket och för rådgivarna, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

-> Skatteverkets ställningstagande och rättsliga vägledning

Läs mer: DAC6-rapporter färre än befarat

Läs mer: Skarpt läge för DAC6 – det här gäller

Läs mer. DAC6 – tung administrativ börda för byråerna

Taggar: DAC6 Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp