Susanna Berglund

Nytt prov väntar den som vill bli revisor

8 november, 2013

Bredare och mer komplext. Revisors­­examen förändras när två titlar blir en.

I juni i år trädde lagändringen att införa en revisorskategori i kraft. Den innebar att cirka 1 000 godkända revisorer med revisorsexamen per automatik fick titeln auktoriserad revisor. För den som nu ska bli revisor för lagändringen också med sig förändringar. Tidigare fanns två revisorsexamina, en för att bli godkänd revisor och en för att bli auktoriserad revisor. Nu ersätts de båda proven av ett nytt.
Provet för revisorsexamen som skrivs i Stockholm 3 och 4 december blir det första tillfället med det nya provet och 128 personer har anmält sig för att skriva provet.

– Att trycket är förhållandevis lågt beror på att provet är nytt och det finns en viss försiktighet. Många väljer nog att vänta tills i vår med att skriva provet då de vet mer vad de kan vänta av det nya provet, säger Christer Petersson, Revisorsnämnden.

För Examensrådet och provkonstruktören Jonas Svensson och hans team på EY har förändringen inneburit en utmaning. Hur hittar man rätt nivå på provet?

– Provet blir bredare vilket inte är konstigt när två titlar blir en, men man ska inte jämföra det här med de gamla proven utan se det som ett helt nytt. Vår ambition är att pröva tentandernas kunskap på alla de områden som en revisor ska behärska utan att för den skull ställa väldigt smala frågor, säger Jonas Svensson.

Provet kommer att innehålla huvudsakligen tre huvudområden. En generell del inriktad mot K3 och ISA-frågor som utgör större delen av provet och som Jonas Svensson konstaterar att alla bör prestera bra på för att fungera i rollen som auktoriserad revisor. Till det kommer en del inriktad mot ägarledda företag och K2, samt en del inriktad mot noterade bolag och IFRS.

– Dessa typer av frågor har ju funnits med tidigare, eftersom regelverket för revisorer i sig är oförändrat, säger Lena Möllerström Nording, ordförande i Examensrådet.

Examensrådet – som är ett organ inom RN – har arbetat fram det nya provet. Under arbetet har FAR framfört synpunkter till RN:s ledning och till Examensrådet. En utvärdering av bland annat utformningen kommer att göras efter det första provtillfället. Till höstens prov är maxpoängen satt till 150 och för att få godkänt krävs 90 poäng, alltså 60 procent.

– Tidigare låg gränsen på 75 procent för att få godkänt. Det nya provet är både bredare och mer omfattande, provtiden har utökats till sex timmar per dag över två dagar mot tidigare två dagar med fyra och en halv timme per dag. Bland annat därför har vi också justerat nivån för att få godkänt, säger Lena Möllerström Nording. ●

Text: Charlotta Marténg

 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp