Foto: Getty Images

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

26 oktober, 2020

En ny lag som ger visselblåsare bättre skydd föreslås träda i kraft från och med nästa år. Vad gäller egentligen för revisorer?

Förra hösten antogs ett EU-direktiv som ska ge visselblåsare bättre skydd. Enligt det nya förslaget, som träder i kraft i Sverige 2021, måste samtliga arbetsgivare med fler än femtio anställda inrätta en visselblåsarfunktion.

Vad innebär detta för revisorer? I direktivet framgår det inte om ett företags revisor ska omfattas av det nya regelverket. Det påtalar FAR i sitt remissvar.

”För det fall revisorn ändå avses att omfattas av reglerna ser FAR en risk att revisorns lagstadgade tystnadsplikt urholkas, vilket riskerar att skada förtroendet mellan revisorn och revisionskunden”, står det bland annat i remissvaret.

Även Revisorsinspektionen (RI) har inkommit med ett remissvar. Och myndigheten går på samma linje som FAR.

Revisorsinspektionen ifrågasätter om revisorer bör omfattas av lagens skydd vad gäller missförhållanden som skulle kunna uppstå hos kund. Om lagstiftaren bedömer att det även ska gälla revisorer, anser RI att det väcker frågor om tystnadsplikten.

”Om klienter inte har en tillit till att revisorn iakttar sin tystnadsplikt kan det försvåra för revisorn att få tillgång till nödvändig information”, skriver RI bland annat.

Therese Andersson. Foto: Therese Asplund

Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, betonar just den skada som kan ske om revisorers tystnadsplikt juridiskt får stå tillbaka.

− Vi anser, precis som Revisorsinspektionen, att revisorns tystnadsplikt är av central betydelse för det fria flödet av information mellan revisionskunden och revisorn. En inskränkning av tystnadsplikten riskerar därför att skada revisionens kvalitet och funktion som kvalitetsstämpel, säger Therese Andersson.

− De befintliga reglerna i bland annat ABL och penningtvättslagen som bryter revisorns tystnadsplikt är tillräckliga för att säkerställa att allvarliga missförhållanden rapporteras till behörig myndighet, tillägger hon.

Det nya förslaget träder i kraft i Sverige i december 2021. Kraven på de interna rapporteringskanalerna börjar däremot inte gälla förrän 1 juli 2022. För verksamheter inom den privata sektorn med minst femtio anställda och högst tvåhundrafyrtionio anställda gäller datumet 1 december 2023.

Läs mer: FAR:s remissvar kan läsas här

Läs mer: Revisorsinspektionens remissvar finns här

Taggar: FAR revisor Revisorsinspektionen visselblåsare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Skatterådgivare frustrerade över oklara coronastödsregler

  25 november, 2020 Coronastödsreglerna är otydliga och otidsenliga. Det är några kommentarer i Balans intervju med tre skatterådgivare.

  Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

  24 november, 2020 Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om en modernare bokföringslag.

  Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

  23 november, 2020 Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

  Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

  23 november, 2020 Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

  Mentorprogram öppnar dörrar: ”Integration gynnar byråerna”

  20 november, 2020 Omar Doughoz engagerar sig i PwC:s mentorprogram för att hjälpa ungdomar i socialt utsatta områden.

  Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”

  19 november, 2020 Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november.

   Upp