Getty Images

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

26 oktober, 2020

En ny lag som ger visselblåsare bättre skydd föreslås träda i kraft från och med nästa år. Vad gäller egentligen för revisorer?

Förra hösten antogs ett EU-direktiv som ska ge visselblåsare bättre skydd. Enligt det nya förslaget, som träder i kraft i Sverige 2021, måste samtliga arbetsgivare med fler än femtio anställda inrätta en visselblåsarfunktion.

Vad innebär detta för revisorer? I direktivet framgår det inte om ett företags revisor ska omfattas av det nya regelverket. Det påtalar FAR i sitt remissvar.

”För det fall revisorn ändå avses att omfattas av reglerna ser FAR en risk att revisorns lagstadgade tystnadsplikt urholkas, vilket riskerar att skada förtroendet mellan revisorn och revisionskunden”, står det bland annat i remissvaret.

Även Revisorsinspektionen (RI) har inkommit med ett remissvar. Och myndigheten går på samma linje som FAR.

Revisorsinspektionen ifrågasätter om revisorer bör omfattas av lagens skydd vad gäller missförhållanden som skulle kunna uppstå hos kund. Om lagstiftaren bedömer att det även ska gälla revisorer, anser RI att det väcker frågor om tystnadsplikten.

”Om klienter inte har en tillit till att revisorn iakttar sin tystnadsplikt kan det försvåra för revisorn att få tillgång till nödvändig information”, skriver RI bland annat.

Therese Andersson. Foto: Therese Asplund

Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, betonar just den skada som kan ske om revisorers tystnadsplikt juridiskt får stå tillbaka.

− Vi anser, precis som Revisorsinspektionen, att revisorns tystnadsplikt är av central betydelse för det fria flödet av information mellan revisionskunden och revisorn. En inskränkning av tystnadsplikten riskerar därför att skada revisionens kvalitet och funktion som kvalitetsstämpel, säger Therese Andersson.

− De befintliga reglerna i bland annat ABL och penningtvättslagen som bryter revisorns tystnadsplikt är tillräckliga för att säkerställa att allvarliga missförhållanden rapporteras till behörig myndighet, tillägger hon.

Det nya förslaget träder i kraft i Sverige i december 2021. Kraven på de interna rapporteringskanalerna börjar däremot inte gälla förrän 1 juli 2022. För verksamheter inom den privata sektorn med minst femtio anställda och högst tvåhundrafyrtionio anställda gäller datumet 1 december 2023.

Läs mer: FAR:s remissvar kan läsas här

Läs mer: Revisorsinspektionens remissvar finns här

Taggar: FAR revisor Revisorsinspektionen visselblåsare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp