Getty Images

Nytt direktiv om visselblåsarskydd – så påverkas revisorer

26 oktober, 2020

En ny lag som ger visselblåsare bättre skydd föreslås träda i kraft från och med nästa år. Vad gäller egentligen för revisorer?

Förra hösten antogs ett EU-direktiv som ska ge visselblåsare bättre skydd. Enligt det nya förslaget, som träder i kraft i Sverige 2021, måste samtliga arbetsgivare med fler än femtio anställda inrätta en visselblåsarfunktion.

Vad innebär detta för revisorer? I direktivet framgår det inte om ett företags revisor ska omfattas av det nya regelverket. Det påtalar FAR i sitt remissvar.

”För det fall revisorn ändå avses att omfattas av reglerna ser FAR en risk att revisorns lagstadgade tystnadsplikt urholkas, vilket riskerar att skada förtroendet mellan revisorn och revisionskunden”, står det bland annat i remissvaret.

Även Revisorsinspektionen (RI) har inkommit med ett remissvar. Och myndigheten går på samma linje som FAR.

Revisorsinspektionen ifrågasätter om revisorer bör omfattas av lagens skydd vad gäller missförhållanden som skulle kunna uppstå hos kund. Om lagstiftaren bedömer att det även ska gälla revisorer, anser RI att det väcker frågor om tystnadsplikten.

”Om klienter inte har en tillit till att revisorn iakttar sin tystnadsplikt kan det försvåra för revisorn att få tillgång till nödvändig information”, skriver RI bland annat.

Therese Andersson. Foto: Therese Asplund

Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, betonar just den skada som kan ske om revisorers tystnadsplikt juridiskt får stå tillbaka.

− Vi anser, precis som Revisorsinspektionen, att revisorns tystnadsplikt är av central betydelse för det fria flödet av information mellan revisionskunden och revisorn. En inskränkning av tystnadsplikten riskerar därför att skada revisionens kvalitet och funktion som kvalitetsstämpel, säger Therese Andersson.

− De befintliga reglerna i bland annat ABL och penningtvättslagen som bryter revisorns tystnadsplikt är tillräckliga för att säkerställa att allvarliga missförhållanden rapporteras till behörig myndighet, tillägger hon.

Det nya förslaget träder i kraft i Sverige i december 2021. Kraven på de interna rapporteringskanalerna börjar däremot inte gälla förrän 1 juli 2022. För verksamheter inom den privata sektorn med minst femtio anställda och högst tvåhundrafyrtionio anställda gäller datumet 1 december 2023.

Läs mer: FAR:s remissvar kan läsas här

Läs mer: Revisorsinspektionens remissvar finns här

Taggar: FAR revisor Revisorsinspektionen visselblåsare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp