Getty Images

Nytt avtal tecknat för revisorer och konsulter

Faktaruta

Akavia är fackförbundet som bildades efter sammanslagningen av tidigare Civilekonomerna och Jusek. Det är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Akavia har 130 000 medlemmar och är näst största förbund inom Saco.

14 december, 2020

Ett nytt avtal har tecknats för revisorer och konsulter mellan Akavia, som bland annat företräder yrkesgrupperna under Akademikerförbundet som part, samt Unionen och Almega Tjänsteföretagen.

Akavia har inom Revision och konsult slutit ett avtal som ger ett löneökningsutrymme på minst 5,4 procent under 29 månader varav 0,4 procent avsätts till flexpension. Man har också fått bort skrivningar som är negativa för sjukskrivna i avtalet, meddelar förbundet tillika intresseorganisationen.

Det nya avtalet innehåller följande förändringar och tillägg:

 • Avtalsperioden är 36 månader, mellan 1 januari 2021 till och med 31 december 2023.
 • Värdet för löneökningarna baseras på 29 månader, i nivå med industriavtalet där man enades om att de första sju månaderna av avtalet skulle vara utan ett värde. Värdet för de 29 månaderna är 5,4 procent, varav 0,4 procent ska avsättas till flexpension 1 januari 2023.
 • Om parterna inte enas om ett annat lokalt avtal fördelas lönerevisionerna samt löneutrymmet med 3,2 procent 31 juli 2021 och 1,8 procent 1 januari 2023.
 • Tidigare regleringar som handlar om möjligheten att komma överens om att en anställd som har fyllt 60 år inte ska ha rätt till sjuklön, samt att den som förtigit sjukdom inte har rätt till sjuklön, tas bort ur avtalet.
 • Förändring av LAS-åldern med anpassning till lagstiftningen om 68 år för närvarande, samt 69 års ålder från 2023, förs in i avtalet.
 • Parterna har kommit överens om att medverka i ett OSA-samarbete av föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som AFS 2015:4 (OSA) delvis reglerar.

Läs mer: Lönestatistik för revisionsbranschen 2020

Läs mer: Rekordlöner i branschen – men nyutexaminerade står utanför

Läs mer: Lee Wermelin första förbundsordförande för Akavia

Taggar: redovisningskonsult revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp