Nyheter inför bokslutet 2013

Faktaruta

Författare: Carina Edlund, Camilla Persson och Catharina Pramhäll

2 december, 2013

I artikeln redogörs för årets nyheter, för såväl noterade som icke-noterade företag. Det är nyheter som har publicerats av svenska normgivare såsom Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för finansiell rapportering (Rådet) samt internationella normgivare såsom IASB och IFRS Interpretations Committee. Artikeln behandlar även nyheter från FAR:s policygrupp för redovisning.

Publiceringen av Nyheter inför bokslutet sker i samarbete med KPMG.

Nyheter inför bokslutet

Taggar: nyheter inför bokslutet

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp