Foto: Getty Images

Nya arbetssätt under coronaepidemin

18 mars, 2020

Videomöten, stresstester och ökad rådgivning. Så här hjälper revisions- och rådgivningsbranschen i kunderna i coronatider.

Det är hög beredskap på byråerna, så väl stora som små, under rådande omständigheter när coronapandemin slår hårt mot näringslivet, något Balans berört tidigare.

Samtidigt finns det hopp. Revisions- och rådgivningsbranschen har all möjlighet att vara digital, en fördel när många uppmuntras jobba hemifrån i flera veckor framöver. Och byråerna anammar det arbetssättet mer än någonsin.

– Alla pratar om ”coronaeffekten”, men har lite olika förhållningssätt. Kunderna fortsätter att höra av sig precis som vanligt men vill i högre grad ta en telefonavstämning än att träffas på ett fysiskt kundmöte just nu. Vi följer utvecklingen och vidtar åtgärder löpande men föreslår regelmässigt videomöten just nu, berättar Caroline Sölvin, skattejurist på BDO.

Caroline Sölvin. Foto: Christian Gustavsson

– Vi är redan väldigt digitala i vår leverans, så det handlar mer om att ta tillvara på de verktyg vi redan har. Det går att lösa otroligt mycket över telefon och mejl och på så sätt tillgodose kundens behov, tillägger hon.

Även på KPMG för man löpande samtal med kunderna, det vill säga företagarna och näringslivet, och anpassar därefter leveranser och tjänster.

– Bland annat kan vi erbjuda kunder tjänster inom supply chain, riskhantering samt stresstester. Vi lyssnar även på näringslivet och myndigheter i stort och försöker ta vårt ansvar för att Sverige och våra kunder på så gott sätt som möjligt klarar av rådande läge, säger Andreas Dammert, COO på KPMG.

Andreas Dammert. Foto: KPMG

Flera byråer som Balans är i kontakt med nämner också den, av naturliga skäl, ökade rådgivningen kunderna efterfrågar till följd av coronaepidemin.

– Kunderna vill ha rådgivning och stöttning i hur de ska anpassa sin verksamhet i detta utsatta läge. De vill exempelvis ha guidning i hur regeringens stödpaket konkret kan hjälpa dem och hur årets revision och deklaration påverkas. Vi jobbar för högvarv, återkopplar Annie Sebelius, marknads- och kommunikationschef på Grant Thornton.

Annie Sebelius. Foto: Grant Thornton

Stabilisator med kontor och i Östersund och i Stockholm har gått ut med ett erbjudande om en timmes kostnadsfri rådgivning till kunder – och i mån av tid andra företagare – för frågor som berör det nuvarande läget. Rådgivningen sker via telefon eller digitala mötesalternativ.

Petra Örjegren. Foto: Robert Henriksson

– Det märks att det är stor oro och att vissas verksamheter har fått ett abrupt stopp. Vi får många frågor om anstånd av skatt och permitteringar, så vi märker ökad efterfrågan på rådgivning, säger Petra Örjegren, VD Stabilisator.

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Mer om corona och branschen:

Läs mer: Coronaepidemin – inte bara elände

Läs mer: Coronaviruset slår hårt mot näringslivet

Läs mer: Corona: Hög beredskap på storbyråerna

Läs mer: Så påverkas verksamheten konkret

Taggar: Corona

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp