iStock

Nya 3:12-förslaget: Regeringen vs utredningen

27 mars, 2017

Roger Zinders på Zinders skatt och Stefan Asklöf, Deloitte, har gått igenom 3:12-utredningen och jämför den med regeringens nya förslag som nu skickats ut på lagrådsremiss.

Regeringens förslag, om det antas av riksdagen, väntas bli verklighet från 1 januari 2018.

 • Skattesatsen på kapitalbeskattat ägaruttag inom gränsbeloppet ökar från 20 till 25 procent. Samtidigt minskar den från 30 till 25 procent på kapitalbeskattat ägaruttag som överskrider takbeloppet i tjänst.

Regeringen ansluter sig delvis till utredningen och föreslår en höjning av skattesatsen inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent.  Däremot går regeringen emot utredningen vad gäller sänkningen av skattesatsen överstigande takbeloppet i tjänst, vilken således föreslås kvarstå oförändrat på 30 procent.

 • Förenklingsregeln ändras. I dag kan en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp beskattas som kapitalinkomst. Nivån sänks till 1,75 inkomstbasbelopp. Summan minskar från 169 125 kronor till 107 625 kronor (beräknat utifrån 2017 års inkomstbasbelopp 61 500 kronor).

Regeringen går emot utredningen och föreslår att schablonbeloppet lämnas oförändrat på 2,75 inkomstbasbelopp

 • Kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent för att få tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme tas bort.

Regeringen ansluter sig till utredningen och föreslår att ägare till mindre än fyra procent av kapitalet åter ska ges tillträde till reglerna om lönebaserat utrymme. Däremot kontrar regeringen med att föreslå en takregel för dessa ägare. Till skillnad från andra ägare ska det lönebaserade utrymmet för ägare till mindre än fyra procent av kapitalet maximalt få uppgå till 25 procent av ägarens egen (eller närståendes) lön, det vill säga helt utan beaktande av löner till övriga anställda.

 • Å andra sidan återinförs en trappa för beräkning av lönebaserat utrymme, såsom reglerna såg ut före 2014. Trappan försämras också jämfört med tidigare på så sätt att beräkning ska ske i tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – beroende på löneunderlagets storlek.

Regeringen föreslår också en trappstegsmodell men justerar nivåerna till 15, 30 och 40 procent. Den lägsta procentsatsen föreslås gälla på löneunderlag upp till 6 inkomstbasbelopp och den högsta på löneunderlag överstigande 60 inkomstbasbelopp.  

 • Beräkningsmetoden för lönebaserat utrymme föreslås ”individualiseras”. Det innebär att den hittills traditionella ordningen, det vill säga att trappan (före 2014) tillämpas på hela löneunderlaget och fördelningen utifrån ägarandel sker därefter, ersätts med den omvända ordningen. Utredarens förslag innebär att löneunderlaget först fördelas utifrån ägarandel och därefter tillämpas trappan på andelsägarens individuella löneunderlag. En avsevärt större andel av andelsägarens löneunderlag hamnar således på de lägre trappstegen.

Regeringen ansluter sig till utredningen.

 • Samtidigt höjs löneuttagskravet för att få använda reglerna om lönebaserat utrymme, även om det föreslagna tillägget ”fem procent av andelsägarens löneunderlag” i stället för dagens ”fem procent av totala lönesumman” minskar det som av många uppfattas som en försämring.

Regeringen går emot utredningen och föreslår att reglerna beträffande löneuttagskravet ska lämnas oförändrade. Regeringen går således inte vidare med varken höjningen av kravet eller ”individualiseringen” av femprocentstillägget.

 • Särskilda regler för generationsskiften införs. Undantagsregeln innebär att beskattningen inte påverkas av om försäljningen sker till någon inom familjen (med undantag för andelsägarens make) eller någon utomstående.
Stefan Aslköf och Roger Zinders. Foto: Deloitte och Freja Zinders

Stefan Aslköf och Roger Zinders. Foto: Deloitte och Freja Zinders

Läs mer om regeringens nya 3:12-förslag:

Regeringen backar kring 3:12-reglerna

Nya 3:12-förslaget: Vinnare och förlorare

Nya 3:12-förslaget: Så påverkas ditt företag

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: 3:12

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp