Foto: Getty Images

Ny studie: Så ser revisorer och redovisningskonsulter på 2021

5 februari, 2021

Sveriges revisorer och redovisningskonsulter har lämnat ett utmanade år bakom sig. Nu visar en ny undersökning att de siar både en negativ prognos samt en ljus syn på 2021.

Pandemin har berört revisorer och redovisningskonsulter på fler sätt än ett. Många har drabbats negativt, med minskade kunduppdrag och ekonomiska åtgärder, och ser ingen ljusning under innevarande år. Medan andra tror att verksamheten kommer att gå stärkt ur krisen.

Det visar en ny studie beställd av Wolters Kluwer där 300 revisorer och redovisningskonsulter har svarat på olika frågar i relation till pandemin.

Källa: Wolters Kluwer

I den framkommer att 38 procent har fått färre kunduppdrag. Närmare hälften, 45 procent, av de tillfrågade tror vidare att pandemin kommer att ha en negativ påverkan på verksamheten under året, varav en av fyra bedömer att denna påverkan kommer att vara stor. 19 procent uppger även att de har fått ställa om sitt erbjudande.

På frågan om de har fått dra ner på kostnaderna har 60 procent av respondenterna svarat ja och 24 procent nej.

En tydlig effekt av covid-19 är de tekniska landvinningar som situationen medfört. 39 procent av de tillfrågade uppger att de har blivit mer digitala i sitt arbetssätt. Något som även framkommit i en enkät Balans nyligen genomfört med Big 8, där storbyråernas gemensamma nämnare är att de har börjat efterfråga techprofiler i en allt större grad.

Det finns också vinnare i pandemin. 17 procent i studien svarar att de har fått ökade kunduppdrag under föregående år. 16 procent* tror dessutom att den rådande situationen kommer att ha en positiv påverkan på verksamheten.

Undersökningen genomfördes av Prepoint på uppdrag av Wolters Kluwer under perioden 23 november 2020 till 12 december 2020. Totalt intervjuades 300 revisorer och redovisningskonsulter, utspridda över hela landet och i åldrarna 18–65 år.

*Uppdatering kl. 13.35: I en tidigare version av texten uppgavs denna siffra till 19 procent. Korrekt är 16 procent.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona redovisningskonsult revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp