Foto: Getty Images

Ny nämnd tar över redovisningstillsynen

Faktaruta
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn ska granska sådan regelbunden finansiell information som börsbolagen är skyldiga att lämna samt anmäla till Finansinspektionen när det finns anledning att anta att ett bolag överträtt reglerna.
  • Överträdelser som bedöms som ringa hanteras genom att bolaget går med på att i sina framtida rapporter rätta till felet, eller publicera en särskild rättelse.
  • Om bolaget inte följer uppmaningen ska ärendet lämnas till Finansinspektionen, som då gör en självständig prövning.
2 oktober, 2018

Redovisningstillsynen flyttas från börserna till ett oberoende övervakningsorgan. 1 januari 2019 tar Nämnden för svensk redovisningstillsyn över granskningsansvaret. Annika Poutiainen har utsetts till ordförande.

I somras fattade riksdagen beslut att flytta redovisningstillsynen av börsnoterade företag från börsen till ett oberoende övervakningsorgan. En särskild nämnd har bildats hos Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Annika Poutiainen har utsetts till ordförande och kommer att leda nämndens arbete.

Under hösten 2018 ska en vice ordförande, fem ledamöter och en kanslichef rekryteras. Samtliga ledamöter ska vara anställda hos nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla. För att inte ledamöternas oberoende ska äventyras kommer eventuella bisysslor att prövas. Precis som tidigare kommer det dock att vara Finansinspektionen som har kvar det yttersta ansvaret, och som har befogande att besluta om ingripanden vid eventuella överträdelser.

Förändringen har välkomnats av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där FAR är en av aktörerna. Svante Forsberg, FAR:s representant i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, har tidigare sagt till Balans att det är mycket positivt att redovisningstillsynen i Sverige till stora delar kommer att genomföras via självreglering.

En av fördelarna han framhållit är bland annat att nämnden kommer att kunna arbeta mer snabbfotat än om besluten legat hos en myndighet. Det finns också en förhoppning om att dialogen mellan de inblandade ska bli bättre då sekretess råder i nämnden. Ett ärende blir inte offentligt förrän det lämnas vidare till Finansinspektionen.

Annika Poutiainen har närmare 20 års erfarenhet från övervakning av börsbolag och värdepappersmarknaden, och har bland annat arbetat som finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen. Hon har också varit marknadsövervakningschef på Nasdaq.

–  Ordförandeskapet är en stor ära för mig och jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet. Jag ser fram emot att med svensk självreglering skapa delaktighet och främja regelefterlevnad på aktiemarknaden samtidigt som aktiemarknaden kan dra nytta av den expertkunskap inom redovisningsområdet som självregleringen har tillgång till på ett mer effektivt och direkt sätt, säger hon i ett pressmeddelande.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp