Foto: Getty Images

Ny nämnd tar över redovisningstillsynen

Faktaruta
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn ska granska sådan regelbunden finansiell information som börsbolagen är skyldiga att lämna samt anmäla till Finansinspektionen när det finns anledning att anta att ett bolag överträtt reglerna.
  • Överträdelser som bedöms som ringa hanteras genom att bolaget går med på att i sina framtida rapporter rätta till felet, eller publicera en särskild rättelse.
  • Om bolaget inte följer uppmaningen ska ärendet lämnas till Finansinspektionen, som då gör en självständig prövning.
2 oktober, 2018

Redovisningstillsynen flyttas från börserna till ett oberoende övervakningsorgan. 1 januari 2019 tar Nämnden för svensk redovisningstillsyn över granskningsansvaret. Annika Poutiainen har utsetts till ordförande.

I somras fattade riksdagen beslut att flytta redovisningstillsynen av börsnoterade företag från börsen till ett oberoende övervakningsorgan. En särskild nämnd har bildats hos Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Annika Poutiainen har utsetts till ordförande och kommer att leda nämndens arbete.

Under hösten 2018 ska en vice ordförande, fem ledamöter och en kanslichef rekryteras. Samtliga ledamöter ska vara anställda hos nämnden och ha arbetet där som sin huvudsyssla. För att inte ledamöternas oberoende ska äventyras kommer eventuella bisysslor att prövas. Precis som tidigare kommer det dock att vara Finansinspektionen som har kvar det yttersta ansvaret, och som har befogande att besluta om ingripanden vid eventuella överträdelser.

Förändringen har välkomnats av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där FAR är en av aktörerna. Svante Forsberg, FAR:s representant i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, har tidigare sagt till Balans att det är mycket positivt att redovisningstillsynen i Sverige till stora delar kommer att genomföras via självreglering.

En av fördelarna han framhållit är bland annat att nämnden kommer att kunna arbeta mer snabbfotat än om besluten legat hos en myndighet. Det finns också en förhoppning om att dialogen mellan de inblandade ska bli bättre då sekretess råder i nämnden. Ett ärende blir inte offentligt förrän det lämnas vidare till Finansinspektionen.

Annika Poutiainen har närmare 20 års erfarenhet från övervakning av börsbolag och värdepappersmarknaden, och har bland annat arbetat som finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen. Hon har också varit marknadsövervakningschef på Nasdaq.

–  Ordförandeskapet är en stor ära för mig och jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet. Jag ser fram emot att med svensk självreglering skapa delaktighet och främja regelefterlevnad på aktiemarknaden samtidigt som aktiemarknaden kan dra nytta av den expertkunskap inom redovisningsområdet som självregleringen har tillgång till på ett mer effektivt och direkt sätt, säger hon i ett pressmeddelande.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Blandade resultat vid kvalitetskontrollerna

17 oktober, 2018 Fler godkända redovisningskonsulter och färre godkända revisorer. Det är resultatet av FAR:s senaste kvalitetskontroller.

Experten: Penningtvätt – det här gäller

15 oktober, 2018 FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor.

Digital inlämning av årsredovisning – så har det gått

12 oktober, 2018 Hur har det gått sedan Bolagsverket lanserade tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar?

Grant Thornton-vd:n efter domen: ”Viktigt att inte hamna i ett vakuum”

11 oktober, 2018 Balans intervjuar Grant Thorntons vd Anna Johnson.

”Attityden till rapportering behöver förändras”

9 oktober, 2018 Neil Stevenson, IIRC: Revisorer har mycket att komma med vad gäller integrerad rapportering.

”Vi vill bli provocerade”

8 oktober, 2018 Parameter Revision är revisionsbyrån som går igång på förändring, provokation och konsten att sova gott.

 Upp