Foto: Getty Images

Ny kod ökar transparensen

27 februari, 2019

Svensk Kooperation tog i december fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, den första i sitt slag. I dagarna går remisstiden ut. Nu manar branschexpert revisorer att hålla sig uppdaterade.

En av anledningarna till framtagandet av koden Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag är att styrelsearbete ska bli mer transparent.

Det säger Bo Thorstorp och Lars Wennberg, bland annat rådgivare till Svensk Kooperation, vilka har lett arbetsgruppen som har tagit fram koden. Tillsammans har de skannat av kodläget i Storbritannien, Sydafrika, Australien, olika delar i och även utanför Europa.

– Den nya koden är nyskapande och i framkant och med det menar vi att det är en principbaserad kod utan regler, där principerna ska tillämpas och företagen förklara på vilket sätt enligt devisen ”följ och förklara”, säger de till Balans.

Remisstiden går ut 28 februari 2018. I sitt remissvar skriver FAR att man är positiv till att det har upprättats en kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag med fokus på långsiktigt och hållbart företagande – och påpekar vidare att branschorganisationens bedömning är att revisorn ska revidera styrningsrapporten.

Lennart Iredahl. Foto: Lieselotte van der Meijs

Lennart Iredahl, auktoriserad revisor och revisionsexpert på FAR, anser att det är bra för branschen att känna till koden.

– Enligt förslaget till kod ska det årligen upprättas en styrningsrapport där företaget beskriver hur koden har tillämpats. För revisorer är det viktigt att notera att koden anger att styrningsrapporten ska tas in i årsredovisningen. Revisorn måste alltså ta ställning till hur styrningsrapporten ska granskas, säger han till Balans.

Lars Wennberg och Bo Thorstorp menar att regelstyrda koder överges allt mer till förmån för principbaserade koder och att just Storbritannien och Sydafrika går i täten för detta. Principen ”följ och förklara”, istället för ”följ eller förklara” förväntas också leda till en företagsanpassad rapportering.

Förutom att göra en omvärldsspaning har arbetsgruppen ledd av duon använt sig av en akademisk apporach via Johnston Birchall, sociologiprofessor och forskare inom kooperativa företag. Denne har bedrivit ett antal studier kring hur kooperativa företag styrs, som bekräftar arbetsgruppens tankar på hur kooperativ styrning bör fungera.

I koden finns tre principer som lyfter fram särarten i kooperativa och ömsesidiga företag; medlemmar och deltagande i företagets värdeskapande, demokratiska processer samt syfte och medlemsnytta.

– Dessa är alltså särskiljande för kooperativa företag och principerna grundar sig i de kooperativa och ömsesidiga företags gener. Vilket åter igen kan kopplas till formeln ”följ och förklara” istället för ”följ eller förklara”. Man tar koden och följer principerna och förklarar på vilket sätt företaget tillämpat koden och framtida utvecklingsområden, säger Lars Wennberg och Bo Thorstorp.

Hur många företag tror ni kommer att anta koden?

– Svensk Kooperation antar och publicerar koden våren 2019. Förhoppningen är att de största ledande företagen, inom producent- och konsumentkooperationen samt ömsesidiga företag, antar koden och tillämpar den från 2020. Inledningsvis tror vi att det rör sig om cirka 10–15 tongivande företag. Därefter kommer vi att se en utveckling genom att koden förvaltas och utvecklas, kompletteras med vägledningar och best practice, svarar de.

Taggar: revision revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp