Foto: Getty Images

Ny kod ökar transparensen

27 februari, 2019

Svensk Kooperation tog i december fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, den första i sitt slag. I dagarna går remisstiden ut. Nu manar branschexpert revisorer att hålla sig uppdaterade.

En av anledningarna till framtagandet av koden Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag är att styrelsearbete ska bli mer transparent.

Det säger Bo Thorstorp och Lars Wennberg, bland annat rådgivare till Svensk Kooperation, vilka har lett arbetsgruppen som har tagit fram koden. Tillsammans har de skannat av kodläget i Storbritannien, Sydafrika, Australien, olika delar i och även utanför Europa.

– Den nya koden är nyskapande och i framkant och med det menar vi att det är en principbaserad kod utan regler, där principerna ska tillämpas och företagen förklara på vilket sätt enligt devisen ”följ och förklara”, säger de till Balans.

Remisstiden går ut 28 februari 2018. I sitt remissvar skriver FAR att man är positiv till att det har upprättats en kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag med fokus på långsiktigt och hållbart företagande – och påpekar vidare att branschorganisationens bedömning är att revisorn ska revidera styrningsrapporten.

Lennart Iredahl. Foto: Lieselotte van der Meijs

Lennart Iredahl, auktoriserad revisor och revisionsexpert på FAR, anser att det är bra för branschen att känna till koden.

– Enligt förslaget till kod ska det årligen upprättas en styrningsrapport där företaget beskriver hur koden har tillämpats. För revisorer är det viktigt att notera att koden anger att styrningsrapporten ska tas in i årsredovisningen. Revisorn måste alltså ta ställning till hur styrningsrapporten ska granskas, säger han till Balans.

Lars Wennberg och Bo Thorstorp menar att regelstyrda koder överges allt mer till förmån för principbaserade koder och att just Storbritannien och Sydafrika går i täten för detta. Principen ”följ och förklara”, istället för ”följ eller förklara” förväntas också leda till en företagsanpassad rapportering.

Förutom att göra en omvärldsspaning har arbetsgruppen ledd av duon använt sig av en akademisk apporach via Johnston Birchall, sociologiprofessor och forskare inom kooperativa företag. Denne har bedrivit ett antal studier kring hur kooperativa företag styrs, som bekräftar arbetsgruppens tankar på hur kooperativ styrning bör fungera.

I koden finns tre principer som lyfter fram särarten i kooperativa och ömsesidiga företag; medlemmar och deltagande i företagets värdeskapande, demokratiska processer samt syfte och medlemsnytta.

– Dessa är alltså särskiljande för kooperativa företag och principerna grundar sig i de kooperativa och ömsesidiga företags gener. Vilket åter igen kan kopplas till formeln ”följ och förklara” istället för ”följ eller förklara”. Man tar koden och följer principerna och förklarar på vilket sätt företaget tillämpat koden och framtida utvecklingsområden, säger Lars Wennberg och Bo Thorstorp.

Hur många företag tror ni kommer att anta koden?

– Svensk Kooperation antar och publicerar koden våren 2019. Förhoppningen är att de största ledande företagen, inom producent- och konsumentkooperationen samt ömsesidiga företag, antar koden och tillämpar den från 2020. Inledningsvis tror vi att det rör sig om cirka 10–15 tongivande företag. Därefter kommer vi att se en utveckling genom att koden förvaltas och utvecklas, kompletteras med vägledningar och best practice, svarar de.

Taggar: revision revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp