Getty Images

Nu öppnas för bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande

27 april, 2020

Det ska bli lättare för bolag och föreningar att hålla stämmor. Nu föreslås ytterligare ändringar som ska komplettera de nya regler Balans tidigare berättat om.

I utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” föreslås tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Stämman ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom att aktieägare/medlemmar deltar genom poströstning. Ett förslag om att en aktieägarminoritet ska ges rätt att skjuta upp behandlingen av ett ärende på dagordningen till en fortsatt stämma där det måste gå att delta i stämman på andra sätt än enbart genom poströstning finns också med.

FAR har haft möjlighet att yttra sig över utkastet och välkomnar möjligheterna att hålla stämman utan fysiskt deltagande. I sitt svar framhåller FAR att det bör vara möjligt för aktieägare och medlemmar att utöva sin rösträtt elektroniskt med hjälp av avancerad elektronisk identifiering och signering. Ett förfarande som FAR tror skulle uppfattas som enklare och säkrare än poströstning.

− Det är positivt att departementet vidtar de här åtgärderna. FAR skulle gärna se att vissa regler eventuellt införs permanent i ABL, säger Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

Förslaget omfattar såväl aktiebolag och ekonomiska föreningar som bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. Ändringarna som föreslås är tidsbestämda till slutet av året och sedan upphör lagen automatiskt.

Advokat och adj. professor Carl Svernlöv, verksam vid Baker McKenzie och Uppsala universitet tycker att förslaget i stort är bra.

− Det motverkar spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlättar för bolag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra, säger han.

Carl Svernlöv är däremot tveksam till att aktieägarna i det formulär som bolaget tillhandahåller för poströstning överhuvudtaget ska ges möjlighet att rösta för att något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

− Under alla förhållanden saknas enligt min mening anledning att ge en minoritet av föreskriven storlek en större möjlighet att ajournera stämman än för de begränsade syften som följer av 7 kap. 14 § aktiebolagslagen och motsvarande föreningsrättslig lagstiftning. Det finns ingen anledning att i denna tillfälliga lagstiftning utöka aktieägarnas rättigheter på det sätt som föreslås i remissutkastet. Tvärtom riskerar det att, särskilt i något mindre, noterade bolag, medföra stora och kostsamma besvär, säger Carl Svernlöv.

Läs mer: FAR:s remissvar till Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Läs mer: Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: bolagsstämma Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

  27 januari, 2021 Johanna Andersson och Joakim Sköld är två av branschens unga som brinner för skatterådgivarnas auktorisation.

  Programvarubolagens lista inför nya bokföringslagen – det här vill de

  26 januari, 2021 Flera programvaruleverantörer i gemensam skrivelse. Vi har listan.

  Lagkrav på digital inlämning av årsredovisning i sommar

  26 januari, 2021 Redan 1 juli 2021 föreslås digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Det framgår av Bolagsverkets hemställan.

  BDO:s VD ryter till efter jämställdhetsrapport: ”Missar kvinnors affärsidéer”

  25 januari, 2021 Drygt 30 procent av företagen i Sverige startas av kvinnor - en bottennotering.

  5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

  21 januari, 2021 Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så här förbereder du dig på bästa sätt.

  ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

  21 januari, 2021 Kvalitetskontrollerna hjälper alla att bli bättre. Intervju med Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant skatt.

   Upp