Foto: Getty Images

Nu öppnas för bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande

27 april, 2020

Det ska bli lättare för bolag och föreningar att hålla stämmor. Nu föreslås ytterligare ändringar som ska komplettera de nya regler Balans tidigare berättat om.

I utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” föreslås tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Stämman ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom att aktieägare/medlemmar deltar genom poströstning. Ett förslag om att en aktieägarminoritet ska ges rätt att skjuta upp behandlingen av ett ärende på dagordningen till en fortsatt stämma där det måste gå att delta i stämman på andra sätt än enbart genom poströstning finns också med.

FAR har haft möjlighet att yttra sig över utkastet och välkomnar möjligheterna att hålla stämman utan fysiskt deltagande. I sitt svar framhåller FAR att det bör vara möjligt för aktieägare och medlemmar att utöva sin rösträtt elektroniskt med hjälp av avancerad elektronisk identifiering och signering. Ett förfarande som FAR tror skulle uppfattas som enklare och säkrare än poströstning.

− Det är positivt att departementet vidtar de här åtgärderna. FAR skulle gärna se att vissa regler eventuellt införs permanent i ABL, säger Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

Förslaget omfattar såväl aktiebolag och ekonomiska föreningar som bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. Ändringarna som föreslås är tidsbestämda till slutet av året och sedan upphör lagen automatiskt.

Advokat och adj. professor Carl Svernlöv, verksam vid Baker McKenzie och Uppsala universitet tycker att förslaget i stort är bra.

− Det motverkar spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlättar för bolag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra, säger han.

Carl Svernlöv är däremot tveksam till att aktieägarna i det formulär som bolaget tillhandahåller för poströstning överhuvudtaget ska ges möjlighet att rösta för att något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Carl Svernlöv. Foto: Baker McKenzie Advokatbyrå

− Under alla förhållanden saknas enligt min mening anledning att ge en minoritet av föreskriven storlek en större möjlighet att ajournera stämman än för de begränsade syften som följer av 7 kap. 14 § aktiebolagslagen och motsvarande föreningsrättslig lagstiftning. Det finns ingen anledning att i denna tillfälliga lagstiftning utöka aktieägarnas rättigheter på det sätt som föreslås i remissutkastet. Tvärtom riskerar det att, särskilt i något mindre, noterade bolag, medföra stora och kostsamma besvär, säger Carl Svernlöv.

Läs mer: FAR:s remissvar till Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Läs mer: Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: bolagsstämma Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp