Sofia Hadjipetri Glantz

Nordiska branschkollegor sluter upp

28 juni, 2017

På tisdagen träffade FAR:s generalsekreterare Dan Brännström sina nordiska branschkollegor i NRF för att diskutera aktuella frågor.

Dan Brännström och de högst ansvariga för de övriga fyra nordiska branschorganisationerna möttes på tisdagen i FAR:s lokaler i Stockholm. Med på mötet var även Jens Røder, generalsekreterare i The Nordic Federation of Public Accountants (NRF).

På agendan fanns som alltid viktiga nordiska frågor på det internationella planet, varav en just nu är att stötta standardsättaren IAASB med att anpassa revisionen i mindre företag.

– Vid mötet på FAR förberedde vi även träffen i augusti med ledningarna för Accountancy Europe och IFAC. Då kommer vi att utmana hur branschen jobbar internationellt med de viktigaste framtidsfrågorna, berättar Dan Brännström.

Vi passade på att prata med samtliga fem representanter för att ta tempen på de ämnen som är i fokus i respektive land.

Charlotte Jepsen, vd Danske Revisorer (FSR), Danmark

Charlotte Jepsen. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Att vara relevanta genomsyrar allt vi gör och det vi fokuserar mest på är digitalisering, innovation och att hålla en hög kvalitet. Det gäller i den privata såväl som i den offentliga sektorn. Digitaliseringen är naturligtvis både en utmaning och en möjlighet i branschen, säger Charlotte Jepsen.

– Vi försöker förbereda den danska revisorskåren inför de nya omständigheterna, bland annat genom utbildning och konferenser. Det senaste året har jag besökt 30 av Danmarks största revisionsbyråer för att se hur de ligger till i digitaliseringsprocessen. Vad behöver de? Hur kan vi hjälpa dem? De största byråerna är långt framme medan de mindre är mer beroende av oss. De kan inte bygga egna digitala system. Samtidigt är det väldigt komplext. Det som gällde för två år sedan är kanske irrelevant i dag.

– Vi jobbar också med att hitta innovativa lösningar. Vi har precis genomfört en stor undersökning bland våra medlemmar för att se vad de förväntar sig. Nyligen hade vi också en workshop med unga i branschen för att få input i hur vi ska utvecklas. Något som är tydligt är att nya tekniska kompetenser kommer att krävas av revisorerna.

– Samtidigt måste vi alltid hålla en hög kvalitet i allt vi gör. Ska det politiska systemet slåss för yrkeskåren måste vi representera en profession med gott rykte och som levererar hög kvalitet.

Sigurður B. Arnþórsson, vd Félag löggiltra endurskoðenda (FLE), Island

Sigurður B. Arnþórsson. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

 – Vi har ännu inte implementerat EU:s revisionspaket så det blir sannolikt viktigaste frågan nästa år. Det finns ett par saker som berörs av det. Dels är det obligatoriskt att som revisor vara medlem hos oss på FLE. Dels har vi skött kvalitetskontrollerna sedan de startade. Så, vad kommer att ske nu med dessa två saker?

– På Island är det också färre som blir auktoriserade revisorer. Det har troligen att göra med krisen och att en del revisorer har blivit åtalade. Som du vet har det varit en del negativa diskussioner kring kåren. Vi får inte längre toppskiktet av studenter som kommer från universitetet. Vi kommer därför att försöka sätta mer press på universiteten att påverka utbildningarna mer, berättar Sigurður B. Arnþórsson.

Sanna Alakare, vd Suomen Tilintarkastajat ry, (Finlands Revisorer), Finland

Sanna Alakare. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– I Finland jobbar vi mycket med pr-arbetet, marknadsföra kompetensen hos yrkeskåren samt synliggöra revisorer och värdera revision. Den största frågan just nu är gränsvärdena för revisionsplikt. Det är ett stort projekt där vi arbetar nära utredningen och med att göra analyser, säger Sanna Alakare.

– Samtidigt vill vi kommunicera bättre vad revision är och vad revisorer gör. Vi har nästan 1 500 medlemmar varav de allra flesta är revisorer. Vi skulle vilja engagera medlemmarna så att de blir mer aktiva i sociala medier och använder det i jobbet.

– Det är också stort fokus på digitaliseringen i branschen. Vi har inte alls kommit särskilt långt. Att hjälpa de små och medelstora byråerna att ställa om kommer vara en prioritering. Här har vi mött delade reaktioner. Många tycker att detta är en fantastisk möjlighet medan andra säger: “Hoppas jag kan gå i pension snart“.

Per Hanstad, vd Den norske revisorsforening (DnR), Norge

Per Hanstad. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Våra stora frågor är professionens relevans och digitaliseringen. Det är tufft nog att behålla en position på marknaden och inte minst med tanke på att revisionsplikten togs bort för de mindre bolagen, säger Per Harnstad.

– När det gäller digitalisering tror jag att det är ett tåg som går och som man måste hoppa på och där tror jag att vi som branschförening har en uppgift att få hela branschen att åka med. Det gäller särskilt de mindre byråerna som har större behov av stöd.

– Vi har satt som mål att vi ska försöka lyfta hela branschen till en ny nivå är det gäller digitalisering, något vi gör genom Digitaliseringsakademin. Vi erbjuder kurser för att revisorerna ska lyfta sina egna kompetenser. Vi finansierar delar av utbildningen, medlemmarna betalar bara en liten avgift för att delta. Meningen är att man ska få möjlighet att göra detta på kortast möjliga tid. Vi har inte tid att gå utbildning i 5-10 år, då har tåget redan gått för länge sedan.

Dan Brännström, generalsekreterare FAR, Sverige

Dan Brännström. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– FAR:s viktigaste fokusfrågor är förtroendet, framtiden och medlemsnyttan, säger Dan Brännström.

– Förtroendet är avgörande för att näringsliv och samhälle vill anlita branschens tjänster och för att branschen ska vara en aktör på nya områden som rapportering och granskning av kvalitet i välfärden.

– Framtiden kommer av sig själv men det gör inte framgångar. Det är därför vi har lagt en grund genom våra framtidsstudier, och nu ser vi hur det börjar hända saker till följd av digitaliseringen. Vem anade för fem år sedan att techbolag skulle leverera redovisningstjänster?

– Medlemsnyttan måste alltid vara ett fokusområde eftersom förväntningarna förändras över tiden. Exempelvis har behovet av att tydliggöra och profilera branschens olika professioner ökat.

Vad gör FAR åt dessa frågor?

 – Nu åker vi till Almedalen för att medverka i samhällsdebatten där. Det är ett sätt att demonstrera branschens samhällsnytta och samtidigt bygga förtroende. När det gäller framtidsfrågorna laddar vi för FAR:s branschdagar med framtidsstudien Nyckeln till framtiden som röd tråd. Lanseringen av Handlingsplan för byråutveckling är också ett viktigt inslag. Här får byråerna konkret hjälp med att utveckla sina affärsplaner.

– I affärsplanen för innevarande räkenskapsår finns också mål och aktiviteter för att vässa medlemsnyttan. FAR ska ha ett riktigt krispigt medlemserbjudande.

Taggar: digitalisering FAR NRF

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp