Foto: Carl Magnus Johansson

Nöjda kunder ger fler kunder

13 november, 2018

På Revisionsbyrån i Kristianstad är det kombinationen stort ansvar och mycket frihet som gäller. Och i stället för budget har man löpande resultatavstämning – för att kunna fatta snabba beslut och styra byrån åt rätt håll.

Revisionsbyrån ligger endast ett stenkast från järnvägsstationen i Kristianstad. Och det är tur, för just denna höstdag när Balans besöker byrån hänger regnet i luften.

Väl inne i lokalerna är det varmt och om­bonat. Svarta väggar i kombination med vita och orangea inrednings­detaljer ger ett modernt anslag. Här har Revisionsbyrån funnits sedan starten 1 september 2014. I lokalerna syns ännu spår av fyraårsfirandet.

Det var när Johan Törnquist började närma sig fem­tio år som funderingarna på att starta eget kom. Han hade varit auktoriserad revisor sedan 1995 och arbetat en längre tid inom Ernst & Young.

– Det var en tröskel som skulle passe­ras. Men när jag väl hade bestämt mig gick uppstarten ganska enkelt, säger Jo­han Törnquist.

Han berättar om den första tiden. Om hur han trots en lång karriär inom yrket tyckte att det kändes lite overkligt när de första betalningarna kom.

– Det var en stark känsla, att det faktiskt funkar. På riktigt!

Revisionsnbyråns grundare Johan Törnquist. Foto: Carl Magnus Johansson

I dag har Revisionsbyrån totalt fem medarbetare, en auktoriserad revisor, en auktoriserad redovisnings­konsult, två revisorsassistenter och en redovisnings­konsult. Om kundtillströmningen fortsätter kommer det att behövas fler medarbetare.

– Vi har hyrt in personal tillfälligt och vi kommer att ta in en praktikant. Men fortsätter det så här måste vi bli fler. I första hand är det inom redovisning vi behö­ver förstärkning, säger Johan Törnquist.

Det senaste året har bolagets omsättning och resultat ökat tack vare god kundtill­strömning, effektivare arbete och att en del onödiga kostnader tagits bort.

Ordet debiteringsgrad är välkänt i branschen, men inget man pratar om på Revisionsbyrån.

– Alla har haft beläggning hela tiden och den nödvändiga interna administra­tionen får ta den tid som krävs.

Och i stället för att upprätta en egen budget följs resultaten upp löpande.

– Det gör att vi kan anpassa oss och snabbt fatta beslut och styra verksamheten dit vi vill, säger Johan Törnquist.

Bra jobbat! Vid kvalitetskontrollen för ett par år sedan hade kontrollanterna inget att anmärka på. Foto: Carl Magnus Johansson

Typkunderna är företag med fem till femton anställ­da inom branscher som åkeri, fastighet, tillverkning, handelsföretag, konsulter och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna varierar, men flertalet kunder är familjefö­retag som behöver hjälp med bokslut, deklaration, års­redovisning och revision.

– Vi har även ganska många kunder, som behöver hjälp med den löpande redovisningen och det blir fler och fler som efterfrågar det.

Nästan alla kunder följde med när Johan Törn­quist startade Revisionsbyrån. Men det har också skett en stor tillströmning, trots att det inte har gjorts någon aktiv marknadsföring.

– Många dörrar öppnades. Företag som ville arbeta med en mindre byrå, eller som kanske bara inte hade ”vågat” ta kontakt innan, hörde plötsligt av sig.

Samarbeten med redovisningsbyråer och jurister inom skatt och bolagsrätt har också lett till nya kunder.

– Levererar man god kvalité och bra service ger det nöjda kunder. Det leder ofta till nya kunder som ger ökad lönsamhet och utrymme för satsningar och god intern arbetsmiljö. Det gäller helt enkelt att kombine­ra god service till kunderna med att uppfylla kvalitets­kraven, säger Johan Törnquist.

Arbetstiden är flexibel med lite längre dagar på våren och kortare på hösten. Foto: Carl Magnus Johansson

Och när det gäller kvalitet har Revisionsbyrån fått svart på vitt att de håller måttet . I FAR:s kvalitetskon­troll 2016 hade kontrollanterna inget att anmärka på.

– Vi är mycket stolta över de fina omdömen vi fick, både på byrånivå och individnivå. Våra auktoriserade medarbetare klarade kvalitetskontrollen med högsta betyg, säger Johan Törnquist.

Varje medarbetar har ett stort ansvar, men i gengäld stor frihet.

– Jag är visserligen ledare, men vi är väldigt infor­mella. En del av oss är har längre erfarenhet och plane­rar uppdragen, men i det dagliga arbetet jobbar vi som ett team, säger Johan Törnquist.

En av de mer erfarna medarbetarna är Eva Sjö­lin-Denckert som är auktoriserad redovisningskon­sult. Hon kom till byrån 2015.

– En av de stora fördelarna är att det är korta beslut­svägar här. I början var jag lite orolig över att jag inte skulle ha så många kollegor, men vi är en liten grupp som känner varandra väl och har roligt ihop. Dessut­om blir det mycket kundkontakter, som är stimuleran­de. Jag trivs jättebra, säger Eva Sjölin-Denckert.

Vad har Revisionsbyrån för tips till andra byråer? Hur löser de ekvationen? Läs hela reportaget i Balans nr 7, 2018.

Vi har också fått besök från Balans:

Läs mer: ”Vi vill bli provocerade”

Läs mer: Mazars: Viktigast av allt är medarbetarna 

Läs mer: Byrån som inte slår sig till ro

Taggar: revision Revisionsbyrån revisor vår byrå

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp