iStock

Holdingbolag – ett sätt att skifta ägare

Faktaruta

Holdingbolag

Ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet är oftast att förenkla transaktioner vid köp och försäljning av dotterbolag.

30 juni, 2017

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav de flesta är små företag med färre än tio anställda. Flera av dem väntas försvinna de kommande åren eller behöva nya ägare, men ett generationsskifte kan vara svårt. Särskilt om inte någon i familjen vill ta över.

I en undersökning gjord av Visma ställdes frågan vad som kommer att hända med företaget om ägaren drar sig tillbaka. Fyra av tio svarade att företaget kommer att avvecklas. Bara var sjunde uppgav att en familjemedlem skulle ta över.

Men i många fall finns anställda som är villiga att ta över och driva verksamheten vidare. Frågan är bara hur skiftet i så fall ska lösas praktiskt, då skattereglerna är annorlunda när det inte handlar om ett generationsskifte inom familjen utan en anställd som tar över.

Ett sätt att lösa skiftet är genom holdingbolag. Holdingbolag är egentligen ingen specifik företagsform utan ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet är ofta att fungera som moderbolag och förenkla transaktioner vid köp och försäljning av dotterbolag.

Carina Hedrum på PBAB Redovisning och Revision AB konstaterar att alla bolag är unika och att det gäller att hitta rätt lösning som passar för just det bolaget som ska skifta ägare.

Carina Hedrum. Foto: Kristofer Hedlund

Första steget är att ägaren som lämnar och ägaren som tar över gör var sin tydlig lista över vad man önskar sig av skiftet. Utifrån det tar man sedan fram en handlingsplan.

– Handlingsplanen bör alltid tas fram tillsammans med en kunnig rådgivare, som revisor eller redovisningskonsulten, som vet vilka vägar man kan välja att gå. Ofta finns det inte bara en lösning och det är viktigt att gå igenom vad som kan hända i olika lägen, säger Carina Hedrum.  Steg två efter handlingsplanen är att ta fram en tidsplan där man går igenom de olika stegen.

– Sedan kommer steg tre som handlar om att skapa riktiga avtal och där rekommenderar vi alltid att företagaren tar hjälp av jurister. Har man förberett handlingsplan och tidsplan så har juristerna bra underlag och skiftet går smidigt, säger hon.

Läs mer: Så förde en anställd företaget vidare via holdingbolag

Texten har tidigare publicerats i Resultat, nr 3, 2017.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: Eget företag företagare holdingbolag småföretagare

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp