Christian Gustavsson

Näringslivet väl rustat för de globala målen

13 juli, 2016

Kunskapen om FN:s globala hållbarhetsmål är betydligt större inom näringslivet än bland människor i allmänhet. Det framkommer i en studie från Statistiska Centralbyrån.

Hållbarhet och inte minst FN:s globala hållbarhetsmål stod högt upp på agenda i årets Almedalen. Till detta bidrog bland andra FAR, biståndsorganisationerna och de stora revisionsbyråerna. På torsdagen under Almedalsveckan var de globala målen ett genomgående tema i många seminarieprogram och PwC bjöd in till ett samtal med rubriken ”De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen”.

Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsredovisning på PwC, gav tillsammans med kollegan Kristofer Dreijman en nulägesbild. Sedan följde ett samtal som gav löfte om framtiden.

Generellt sett är medvetenheten högre i näringslivet än bland medborgare i allmänhet, enligt en studie från Statistiska centralbyrån, som refererades på seminariet. PwC har även frågat 1000 företag vilka av de 17 globala målen som de anser särskilt relevanta för sitt arbete. Fem mål utkristalliserade sig i företagens svar: mål 8, 13, 9, 4, 3.

Civilminister Ardalan Shakarabi (S) redogjorde för regeringens ambitiösa arbete inom Agenda 2030 och refererade till statsminister Stefan Löfvén som sagt att Sverige ska vara världsledande på området. Panelen som representerade såväl myndigheter och universitet som företag som investerare vittnade också om att viktiga aktörer redan kommit en bra bit i arbetet. Om 15 år ska målen vara uppfyllda.

– Jag ser det som att vi står inför ett paradigmskifte och då är 15 år ett ganska kort perspektiv, sa Fredrik Franke och ställde den avslutande frågan: Räcker verkligen business as usual även om man är så duktig som Sverige?

En längre intervju med Fredrik Franke, vars internationella karriär utvecklats i takt med hållbarhetsområdet, kommer i Balans nummer 7/2016.

Taggar: Almedalen hållbarhet PwC

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp