Getty Images

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019

Ett antal myndigheter, däribland Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket arbetar nu allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

En ny kartläggning från myndigheterna visar att myndigheternas gemensamma arbete förbättrar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen. Enligt Ekobrottsmyndigheten använder kriminella ofta företag som verktyg för att undanhålla skatter och avgifter. Andra former av brott är försök att tillskansa sig ersättningar, bidrag och förmåner på felaktiga grunder.

– Ett företag erbjuder ofta en legitim fasad att dölja den brottsliga verksamheten bakom samt möjligheter att tvätta brottsvinster. Samtidigt är företag en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. Under flera års tid har man successivt lättat på kraven på aktiebolag i syfte att stimulera tillväxt. Tyvärr är baksidan av de lättade kraven och viljan att förenkla för hederliga företagare en ökad risk att företag används som brottsverktyg av kriminella, säger Torbjörn Rosén, polischef på Ekobrottsmyndigheten, i en kommentar på myndighetens hemsida.

Ekobrottsmyndigheten bedriver fler ekobrottsutredningar där företag utgör själva kärnan i brottsupplägget. Fokus är bland annat försök att få utbetalningar av statliga ersättningar, penningtvätt och olika former av skattebrott. Ofta brottsligheten komplex och kräver många olika kompetenser för att bekämpas.

Tolv av myndigheterna samarbetar strategiskt och operativt med gemensamma underrättelser via Nationellt underrättelsecentrum, Nuc. Myndigheternas rapport finns nedladdningsbar här (pdf-fil).

Taggar: ekobrott Skatteverket

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp