Foto: Getty Images

Mötesfria onsdagar och hemarbete – så resonerar storbyråerna

30 oktober, 2020

Onsdagar utan möten och hemarbete kontra att vara på kontoret diskuteras flitigt bland företag i pandemins kölvatten. Hur funkar det hos storbyråerna i revisions- och rådgivningsbranschen? Balans gör en rundkoll för att ta reda på svaret. 

En kalenderdag i veckan fri från möten har det talats om i ett par år nu, även före pandemin. En av förespråkarna för mötesfria onsdagar är ledarskaps- och kommunikationskonsulten Gabriella Ringvall Bengtsson.

– Mejl och möten är de två saker som stör folk mest. De splittrar upp arbetsdagen i för korta pass. Man kan försöka bestämma, åtminstone internt, att på onsdagar har vi inga möten. Då jobbar vi, sa hon i arbetsmiljötidningen arbetsliv.se redan för två år sedan.

I somras, efter månaders hemarbete på grund av pandemin, hakade Mark Zuckerberg och Facebook på trenden med No Meeting Wednesdays och någon månad senare svenska varumärkesbyrån bybabba. Något Tidningen Chef uppmärksammade på webben.

Men hur ser det ut i revisions- och rådgivningsbranschen? Enligt den rundkoll som Balans har gjort är det i nuläget endast Aspia som har infört arbetssättet, om än inte på alla avdelningar.

Pia Törnqvist. Foto: Stefan Stigemo

– Redan i dag finns mötesfria dagar på vissa håll i organisationen, men inte något vi har övergripande, säger Pia Törnqvist, marknadschef, Aspia.

Även PwC finner konceptet med mötesfria onsdagar intressant och har valt att testa det på HR-avdelningen.

Simon Fjellner. Foto: PwC

– Vi är tre veckor in i piloten och medarbetarna får frivilligt delta. Utfallet kommer att utvärderas löpande, och om det upplevs fungera väl och skapar ett värde för våra medarbetare så får vi fundera på om detta kan implementeras inom fler personalgrupper, säger Simon Fjellner, Employer Brand Manager, PwC.

Anna Pontén, HR-ansvarig och partner, Deloitte, menar att en generell regel om mötesfria dagar skulle vara svår att tillämpa.

Anna Pontén. Foto: Deloitte

– Vi lämnar därför över till dem som leder team i vår dagliga verksamhet att planera in mötesfria dagar i den mån det bidrar till ett bättre arbetssätt i deras del av verksamheten, säger hon.

På Grant Thornton finns i skrivande stund inte en officiell hållning om fri kalendertid. Men Pia Håkansson, People & Culture Director, Grant Thornton, ser inte varför det inte skulle kunna ske framöver.

Pia Håkansson. Foto: Grant Thornton

– Vi har stort fokus på flexibilitet och självledarskap. Att planera sin egen tid och skapa möjlighet för obrutet arbete utan möten är en del i det. För att hela tiden fånga upp medarbetarnas olika behov gör vi med jämna mellanrum pulsmätningar – kanske är mötesfria onsdagar något som kommer upp där framåt?, svarar hon på Balans fråga.

En annan fråga som varit i ropet är hur företag ska hantera hemarbete kontra jobb på kontor. Det har också aviserats om att större bolag har gått ut med riktlinjer om att hemarbete gäller till sommaren 2021. Hur är det för jättarna inom revision, redovisning och rådgivning?

Annica Hedmark. Foto: KPMG

– KPMG rekommenderar framförallt medarbetare i storstäderna att fortsätta jobba hemifrån ett par dagar i veckan för att inte bidra till onödig trängsel i kollektivtrafiken och på kontoren. För att vår arbetsplats ska vara trygg har vi på de större kontoren minskat antalet arbetsplatser, säger Annica Hedmark, Head of People & Culture, KPMG.

Även BDO påtalar skillnaden mellan de olika kontoren i landet.

Daniel Wetterling. Foto: BDO.

– Vi har kontor där olika grupper är inne på bestämda dagar för att i så hög utsträckning som möjligt undvika smittspridning. En annan aspekt som påverkar är hur beroendet av kollektivtrafik ser ut på aktuell ort. Vår huvudlinje är att vi fortsatt uppmuntrar till hemarbete, men vi följer aktivt utvecklingen och utvärderar våra riktlinjer löpande, berättar Daniel Wetterling, HR-chef, BDO.

På EY får medarbetarna sedan i september själva avgöra vilken arbetsplats som passar bäst för dagen – hos kund, på kontoret, hemifrån, eller annan plats.

– På våra större kontor, i Göteborg, Malmö och Stockholm, måste våra medarbetare boka en arbetsplats innan de kommer in till kontoret för att säkerställa att vi inte är för många på plats samtidigt, men det är också en viktig åtgärd för att kunna göra smittspårning vid misstanke om smitta, påtalar Anna Svanberg, VD på EY.

Anna Svanberg. Foto: EY

Den fysiska närvaron på kontoren planeras också i hög grad bland de andra byråerna med hjälp av rotationsscheman, etablerade rutiner och team leaders som håller ordning. På PwC ligger rekommendationen om hemarbete sedan i mars och det finns i nuläget inget slutdatum. Arbete på kontor gäller endast om beläggningen inte överskrider fyrtio procent, berättar Simon Fjellner, Employer Brand Manager, PwC. Lokala anpassningar görs för de olika kontoren runt om i Sverige.

På Aspia har man nyligen genomfört en större medarbetarundersökning med fokus på arbetsmiljö, distansarbete och Aspias hantering av covid-19. Svaren analyserar i detta nu.

– Situationen kring covid-19 är en sak och där kommer vi troligtvis att fortsätta följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss. Sedan pratar vi mycket om det som kallas New Normal och det kommer vi att jobba en hel del med framåt, säger marknadschefen Pia Törnqvist.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Big 8 Corona

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Skatterådgivare frustrerade över oklara coronastödsregler

  25 november, 2020 Coronastödsreglerna är otydliga och otidsenliga. Det är några kommentarer i Balans intervju med tre skatterådgivare.

  Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

  24 november, 2020 Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om en modernare bokföringslag.

  Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

  23 november, 2020 Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

  Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

  23 november, 2020 Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

  Mentorprogram öppnar dörrar: ”Integration gynnar byråerna”

  20 november, 2020 Omar Doughoz engagerar sig i PwC:s mentorprogram för att hjälpa ungdomar i socialt utsatta områden.

  Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”

  19 november, 2020 Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november.

   Upp