Foto: Felicia Yllenius

”Mod att våga välja är en ledstjärna”

Faktaruta

Namn: Helena Robertsson

Ålder: 50 år.

Yrke och byrå: Global Family Enterprise Leader på EY.

Utbildning: Kandidat- och masterprogram i företagsekonomi, vid Stockholms universitet.

Familj: Dotter och son, 17 respektive 13 år gamla.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Fritid: Ägnar en hel tid åt hästar och ridsport. Ett intresse sedan åttaårsåldern. Har häst i Bålsta, där hon är ofta.

Karriären i korthet: Controller på Olaer, skatterevisor på Skatteverket, ekonomichef på Spray, affärsområdes- och skattechef på KPMG,chef för EY:s verksamhet för familjeföretag och privatkunder i EMEIA och i Norden och medlem i det globala ledarskapsteamet för Global Family Enterprise, samt global chef för affärsområdet Global Family Enterprise på EY. Hon varit med och grundat det som i dag är skattesektionen i FAR, samt har arbetat med auktorisationen för skatterådgivare. Numera sitter hon i FAR:s auktorisationskommitté för skatterådgivare.

Karriärtipset: Våga ta kalkylerade risker, exempelvis att jobba utomlands i några år. Det berikar mycket. Hitta förebilder och bygg nätverk, samt använd dem professionellt. Själv har jag haft stor nytta av mitt engagemang i Ruter Dam.

30 augusti, 2019

Att våga ta kalkylerade risker har varit en viktig ledstjärna för Helena Robertsson, chef för Global Family Enterprise på EY och specialiserad på ägarstyrnings- och ledningsfrågor. Skattereformen-91 blev startskottet på karriären.

Helena Robertsson, från EY:s Sverigekontor, tog nyligen ett ordentlig karriärkliv uppåt när hon utsågs till ny global chef för affärsområdet Family Enterprise på EY. Tidigare ledde hon EY:s verksamhet inom familjeföretag och privatkunder i Europa och Norden.

I sin nya roll blir hon ensam ansvarig för ett globalt affärsområde på EY. Hon kommer att leda, utveckla och arbeta med EY:s tjänster till ägarfamiljer och familjekontrollerade ägarsfärer.

Det är alltså en helt ny global roll?

– Ja, den innebär att jag ansvarar för hur vi profilerar oss på marknaden och hur våra erbjudanden till familjeägda bolag ser ut globalt.

Den största frågan som många ägarfamiljer brottas med är skiftet till nya generationer av företagsledare. ”Vad händer efter mig när jag lämna över till mina barn” och ”vad ska jag lämna till mina barn eller familj”, är vanliga frågor.

– I dag är 85 procent av världens företag familjeägda, samtidigt som endast tre procent av företagen kvarstår i familjen efter tredje generationen, säger Helena Robertsson.

Andra vanliga frågor handlar om ägarstyrning, filantropi och att hur man investerar där det får bäst effekt.

– Familjeföretagen har fokus på att växa och göra avtryck. Företagsledarna brinner för företaget och har ofta många idéer om verksamheten och framtiden, säger hon.

I grunden har Helena Robertsson en masterutbildning i företagsekonomi, varifrån hon successivt har breddat och specialiserat sig mot skatte- och associationsrätt. Hon påbörjade en professionell karriär inom redovisning och controlleruppdrag i industrisektorn. Sedan arbetade hon med internationell rapportering och läste juridik parallellt med ett särskilt intresse för skatte-, associations- och handelsrätt.

Efter det tog hon steget till Skatteverket som skatterevisor, där hon visserligen trivdes bra, men hon slogs av att hon hellre ville hjälpa skattskyldiga att göra rätt innan felen görs i stället för att leta fel.

Därför sökte hon sig till revisionsbranschen och började på KPMG:s skatteavdelning, delvis för att den har bra rykte men också för att det gav möjligheter att jobba brett med inriktning mot kapitalbeskattning av entreprenörer.

– Skattereformen i början av 1990-talet inspirerade mig. Det var när jag avslutade min utbildning och läste kurser om det då helt nya skattesystemet och jag kunde börja tillämpa de nya reglerna i praktiken, inte minst de omtalade 3:12-reglerna, säger Helena Robertsson.

Hon arbetade på KPMG fram till 2013, då hon fick ett erbjudande om att utveckla EY:s verksamhet inom ägarfamiljerådgivning.

– Det var en spännande utmaning. Många tjänster och regelverk är nationellt specifika, samtidigt som många företeelser som ägarprinciper och konstitutionella principer för ägande är universella. Det handlar alltså om att para ihop nationell lagstiftning och regelverk med universella principer.

Utöver arbetet på EY har hon hunnit skaffa två barn, samt ett långt arbete på FAR, där hon var med och grundade det som i dag är skattesektionen på FAR, samt att hon idag är medlem i FAR:s auktorisationskommitté för skatterådgivare och är även medlem i Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och engagerad i forskningscentret SCCL, Stockholm Centre for Commercial Law.

Vad har varit din ledstjärna under karriären?

– Att våga ta kalkylerade risker, exempelvis när jag valde att anta utmaningen att starta EY:s globala rådgivning till ägarfamiljer, men också att göra det som är rätt, som när jag efter en tid på Spray gick tillbaka till KPMG, där jag tidigare var skattekonsult, men då i ett helt nytt uppdrag som skattechef i Sverige.

Under hela karriären har hennes intresse bottnat i skattefrågornas dynamik, som både handlar om effekterna av politiska beslut och en praktisk tillämpning som gör skillnad i praktiken för kunderna.

– Man måste behärska områden som intresserar mig som nationalekonomi, redovisning och juridik. Det kräver både en helhetssyn och en specialisering, vilket är väldigt spännande.

Taggar: EY min karriär

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
FAR Online

Krav på lagändring efter kritiserad dom

23 januari, 2020 Reaktionerna på en HFD-dom om beskattning av styrelsearvoden har inte låtit vänta på sig.

It-revision: Ett hett och viktigt område i framtiden

20 januari, 2020 It-kompetens blir allt mer avgörande för revisorer. Ofta kan en it-revisor vara till hjälp.

Certifiering ger it-revisorn en kvalitetsstämpel

20 januari, 2020 En it-revisor kan skaffa en CISA-certifiering, som bland annat avser it-kunskaper, etik och professionalitet.

Stort rekryteringsbehov i branschen

13 januari, 2020 Byråerna planerar att anställa hundratals nya medarbetare i år.

Matnyttiga tips om hållbara företag

8 januari, 2020 Företagaren Carina Hedrum har skrivit en bok om att driva företag på ett hållbart sätt.

Experten reder ut: Rekonstruktion – ett alternativ?

20 december, 2019 Kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ för fler företag? Balans reder ut.

 Upp