Foto: Anna Johansson

Millennials: Vi vet vad vi vill!

2 juni, 2017

De är unga och branschens framtidslöften. Men vad vill de? Hur tänker de? Balans träffar fyra millennials för att prata om yrket, karriären och målen.

När Balans i februari granskade hållbarhetsarbetet hos Big 7, menade flera av de intervjuade att medarbetare och särskilt de yngre – så kallade millennials – efterfrågar arbetsgivare med tydliga värderingar i linje med vad individerna själva står för.

I samma veva släpptes Deloittes globala rapport Deloitte Millennial Survey 2017, där man konstaterade att nordiska millennials jämfört med jämnåriga världen över på samma självklara sätt vägrar bekymra sig för att automatisering ska ta deras jobb. ”De ser snarare möjligheter kopplade till värdeskapande aktiviteter, kreativ utveckling eller nya kunskaper”, skrev Deloitte i ett pressmeddelande.

I ett avsnitt av FAR-podden, sänt våren 2017, sa Susanne Tillqvist, konsult och delägare på EY:

– Jag tror inte att det finns en enda medarbetare på EY som inte säger att det här är jätteviktigt. Det finns ett visst tryck. Speciellt våra yngre medarbetare tycker att det är viktigt med hållbarhet, miljö, jämställdhet. De vill inte jobba på en verksamhet som inte överensstämmer med deras värderingar.

Vilka är då dessa millennials?

Millennials - här för att stanna. Foto:Anna Johansson

Millennials – här för att stanna. Foto: Anna Johansson

Allmänt vedertaget menas generationen född från mitten av 1980-talet och fram till 1990-talets mitt och som alltså växte upp kring millennieskiftet, därav begreppet millennials. För gruppen har tekniska vardagsprylar såsom datorer, internet och smartphones alltid varit en del av tillvaron. Dessa 20- och, i viss mån, unga 30-plussare har på vissa håll även kallats för ”livskarriärister”.

Enligt Ungdomsbarometerns undersökning Workforce 2020, en online-enkät som besvarades av cirka 2 500 svenska 20–34-åringar under ett par veckor sommaren 2016, kan man skönja ett par tendenser.

– Att vara framgångsrik handlar inte om titlar, lön eller vilken bil man kör – utan om att trivas med jobbet och hitta balans i tillvaron, sa Stina Olén, rapportförfattare och ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren i samband studien.

Läs mer: Ärligt talat, Dan! – om millennials

Hur står det till med millennials i revisions- och rådgivningsbranschen? Balans träffar fyra siffer- och analysintresserade millennials i åldrarna 24–26 år från olika delar av landet och med olika inriktning i branschen för att ta reda på det.

Dijana Zaric pluggade till civilekonom på Jönköping International Business School och har arbetat som revisorsassistent på Celinder Revision i Värnamo sedan januari 2016.

Dijana Zaric. Foto: Anna Johansson

Dijana Zaric. Foto: Anna Johansson

– Det är väldigt viktigt för mig att byrån har värderingar som motsvarar mina. När jag kom på intervju på mitt nuvarande jobb förstod jag att de var ute efter personer som överensstämmer med deras sätt att arbeta, berättar Dijana Zaric.

– Vi värnar om varandras kompetenser. Vi lyfter fram varandra. Stämningen och energin var precis det jag var ute efter. På jobbet är det öppet klimat, lätt att diskutera saker och utvecklande, tillägger hon.

För redovisningskonsulten Viktor Svendsen på Hässleholmsbaserade Ahnell & Partner Revisionsbyrå (medlem i Baker Tilly Sverige) är den förtroliga känslan på jobbet mer värdefull än både värderingarna och hållbarhetsarbetet.

Viktor Svendsen. Foto: Anna Johanssin

Viktor Svendsen. Foto: Anna Johansson

– Det är viktigt att man använder resurserna på rätt sätt. Men det jag ville i slutänden var att komma till en arbetsplats med en lokal och familjär känsla. Det var så jag fastnade för den här byrån. Folk här stannar till pensionen. Det tilltalar mig mer än karriärhetsen på en större byrå, säger Viktor Svendsen.

Bland de millennials Balans pratar med råder det delade meningar om man är beredd att arbeta långa och hårda dagar. Några ser det som en självklarhet i början av karriären. Andra betonar att det är viktigt att vågskålen inte tippar över.

Olle Waller. Foto: Anna Johansson

Olle Waller. Foto: Anna Johansson

– Jag tror att det handlar mycket om personlig effektivitet. Jag är beredd att jobba mycket, men balansen mellan arbetstid och fritid är något som jag tror kommer variera genom livet, säger Olle Waller, skattekonsult på EY i Stockholm.

Skulle du kunna tänka dig att byta högre lön mot mer semester eller andra förmåner?

– I nuläget är lönen i förhållande till semesterdagarna rimlig. Så svaret blir nej.

För auktoriserade lönekonsulten Jessica Larsson från Thorell Revision i Norrköping är det däremot ett tänkbart scenario.

Jessica Larsson. Foto: Anna Johansson

Jessica Larsson. Foto: Anna Johansson

– Ja, det skulle vara intressant. Och det blir ju allt vanligare att man förhandlar till sig exempelvis semester eller högre pensionsavsättningar, vilket man ser i anställningsavtal. Jag tror att man vågar förhandla på ett annat sätt i dag och värdesätter både förmåner och mer ledighet högre än tidigare, säger hon.

Texten är en förkortad version av reportaget Millennials – här för att stanna, publicerat i Balans, nr 6, 2017.

Taggar: lönekonsult Millennials redovisning redovisningskonsult revision revisor skatterådgivare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp