Foto: Gabriel Liljevall

Med yngre medarbetare som kompass

Faktaruta

Magnus Fagerstedt

Ålder: 60.

Bor: Bromma.

Familj: Fru och två barn.

Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.

Aktuell som: Vd för KPMG.

Gör på fritiden: Tränar och gjuter betongmöbler.

29 maj, 2018

Målet är att göra KPMG till den nya generationens favorit i branschen. För att lyckas har Magnus Fagerstedt tillsatt en grupp yngre medarbetare som agerar rådgivare till företagsledningen. Möt KPMG:s nya vd som brinner för att driva förändring och uppnå resultat.

När nyheten att Magnus Fagerstedt blev vd för KPMG nådde ut till branschen var det en hel del som höjde på ögonbrynen. Han hade ju en lång karriär bakom sig inom EY, som partner och på olika chefspositioner. Dessutom hade han fyllt 60 år.

Själv säger han att det inte var särskilt dramatiskt. Han hade redan klivit av som partner på EY, och han hade gjort klart för omgivningen att han inte var redo att dra sig tillbaka.

– Jag var mycket nöjd med karriären och utvecklingen, men var full av energi och ville fortsätta utvecklas och driva förändring. Det hade varit en helt annan sak om detta hade skett mitt i karriären. Jag ville göra en ny resa och det här är en glädjande och inspirerande utmaning, säger Magnus Fagerstedt.

I pressmeddelandet som KPMG skickade ut i samband med att Magnus Fagerstedt fick uppdraget framgick det bland annat att han rekryterats för sin erfarenhet av att driva förändringsarbete. Och branschen står som bekant inför många utmaningar som varje byrå måste hantera på sitt sätt. Det handlar om allt från rekrytering till digitalisering av arbetssätt och tjänster.

– Jag drivs av att ändra och förfina organisationer för att nå övergripande mål och visioner, säger Magnus Fagerstedt.

Magnus Fegerstedt med ”New generation round table”. Foto: Gabriel Liljevall.

Att rekrytera rätt medarbetare och sedan få dem att stanna kvar är en utmaning för hela branschen. Medan tidigare generationer fann det helt i sin ordning att arbeta hårt i början av karriären för att efter tio-femton år kanske bli delägare, så har dagens unga helt andra ideal och värderingar.

– Det är få som pratar om delägarskap. Den egna utvecklingen och att kunna göra skillnad är viktigare i dag och därför måste vi ha en helt annan karriärplanering och ge medarbetarna annan sorts stimulans, säger Magnus Fagerstedt.

– Yngre medarbetare måste tidigt få vara med i väsentliga kundaktiviteter, så att de känner att de har en viktig funktion och att deras arbete uppskattas. Det är också viktigt att coacha medarbetarna och ge dem kontinuerlig feedback. Alla måste förstå sammanhanget och kunna se helheten.

Om fem år fyller KPMG hundra år. Inför jubileumsåret har Magnus Fagerstedt gjort en långsiktig plan med mål för bland annat  ökad kundnöjdhet, högre marknadsandelar inom vissa delar, god lönsamhet och medarbetare som trivs och vill utvecklas inom företaget.

– Lönsamhet till exempel är ju viktigt för att kunna investera och utveckla verksamheten och vi ska ha vår andel av marknaden. För att uppnå våra mål ska vi ha en effektiv organisation där det finns ett samspel mellan alla verksamhetsområden och väl fungerande interna funktioner.

Magnus Fagerstedt. Foto: Gabriel Liljevall.

Men det finns ett övergripande mål som Magnus Fagerstedt kommer att jobba stenhårt för.

– KPMG ska bli den yngre generationens favorit i branschen, säger han.

För att inte gå i den klassiska fällan att ”tro sig veta” vad de yngre vill ha och drivs av har Magnus Fagerstedt tillsatt ”New generation round table”, som fungerar som rådgivare åt företagsledningen. Där ingår åtta yngre medarbetare från samtliga affärsområden som har arbetat inom byrån ett till tre år.

– Genom att lyssna av och få feedback kan vi ta reda på hur vi ska stimulera de yngre medarbetarna på bästa sätt.

Insikten att medarbetarna är ett tjänsteföretags viktigaste resurs är kanske inte ny. Men den har helt klart hamnat i fokus på ett annat sätt än tidigare. För utan engagerade medarbetare kan man ha hur bra system och rutiner som helst, utan att det ger resultat. I tider av snabb förändring är ett gott ledarskap a och o, menar Magnus Fagerstedt.

– Medarbetarna är det viktigaste vi har och jag kommer att fokusera på ledarskapet. Generellt är branschen i behov av att satsa på ledarskapet, inte minst när vi inriktar oss på nya kompetenser. Jag ser att våra medarbetare i framtiden kommer att ha kompetenser inom många olika områden, inte bara främst inom ekonomi och finans. Det handlar om allt från HR till teknik- och it-kompetens.

Så kanske blir det mer studenter från KTH än från Handels i framtiden?

– Ja, det gäller ju att hitta rätt kompetenser för uppdragen och att förstå affären. Då blir man vinnare, säger Magnus Fagerstedt.

Vd med stadig blick. Foto: Gabriel Liljevall.

Att ny teknik och digitalisering kommer att förändra branschens arbetssätt och förutsättningar är det väl knappast någon som ifrågasätter. Magnus Fagerstedt ser både utmaningar och möjligheter i utvecklingen.

– Jag tror vi kommer ägna mer tid åt eftertanke och analys av resultat. Det är en utmaning för varje byrå att ”leva med” marknadens behov och efterfrågan, säger han och nämner bilindustrin och utvecklingen av förarlösa bilar som exempel.

– Det kommer att komma som en flodvåg. När vet vi inte, men vi måste kunna förstå viktiga flöden inom företagen och kundens affär och processer. Hur ska vi annars kunna ta ansvar för revisionen eller hjälpa till att utveckla företagen?

Att Magnus Fagerstedt brinner för att driva förändring råder det ingen tvekan om. Inte heller att han hamnade rätt i sitt yrkesval.

– Om jag fick välja om, så skulle jag välja yrket igen!

Taggar: KPMG

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp