Foto: Carl Magnus Johansson

Mazars: Viktigast av allt är medarbetarna

18 september, 2018

Ett ungt gäng med höga ambitioner mitt i en av Sveriges hetaste forskningsbyar. Så kan Mazars kontor i Ideon Science Park i Lund beskrivas.

Det är tidig sommar när Balans besöker Mazars kontor på fjärde våningen i Betahuset i Ideon Sci­ence Park i Lund. De näraliggande byggnaderna i ljusgrå betong har namn som Alfa, Delta och Gamma. En bit bort tornar den senast uppförda byggnaden på om­rådet upp sig, Ideon Gateway som stod klar 2013 och med sina 74 meter är Lunds högsta byggnad.

Kontorschefen Helene Sjöström tar emot i receptionen och efter en stund sluter även Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg upp.

Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars Sverige. Foto: Pressbild Mazars

– Här händer jättemycket och det känns viktigt att vara på Ideon. Lund är ju en kunskapsstad och här ser vi många avknoppningar från universitetet och tekniska högskolan. Särskilt roligt är det att vara här med ett ungt gäng som verk­ligen vill växa, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Kontoret startades i december 2016 och nu efter ett och ett halvt år har det mesta fallit på plats.

– Det första året var tufft och vi jobbade väldigt mycket, säger Helene Sjöström.

Alla medarbetare finns porträtterade i receptionen. Foto: Carl Magnus Johansson

Helene Sjöström kommer från Mazars kontor Lund City och det var hon som tillsammans med fyra revisorskollegor startade Ideon-kontoret. Då var de totalt sju medarbetare och nu har antalet i det närmaste fördubblats. Och planen är att bli fler.

Ideon-kontoret utmärker sig inte bara genom den särpräglade omgivning­en. Genomsnittsåldern är dessutom väldigt låg, även i kontorsledningen, och ingen av de kvalificerade revisorerna är ännu fullvärdig delägare i Mazars. Tre av dem är Local Partner, vilket är ett första steg mot att bli fullvärdig delägare och innebär att de är med på delägarmöten och får tycka till, men har ingen rösträtt och inget ekonomiskt innehav.

– Vi är fyra kvalificerade revisorer som driver kontoret och vi är förhållandevis unga, vilket genomsyrar kontoret. Den äldsta av oss är nu 42 och vi andra 40 och 39, säger He­lene Sjöström.

En annan sak som utmärker kontoret är synen på ledarskap. Det handlar om en generös inställning och att skapa en kultur där alla känner sid delaktiga. Här är det inte ”mina och dina kunder”, utan tanken är att dela med sig och uppnå resultat tillsammans. Ingen ska sit­ta och hålla på kunder utan nya uppdrag ska ”tryckas ner” till yngre medarbetare.

Kontoret präglas av en generös arbetskultur. Foto: Carl Magnus Johansson

Idén om en generös arbetskultur föddes när Helene Sjöström som ung medarbetare var personalrepresen­tant i Mazars styrelse.

– Många hade sin kundstock och satt och höll på upp­dragen. Och så är ju branschen om man generaliserar lite. Vi vill skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och det tror jag är nyckeln till att vi vuxit så mycket som vi gjort.

Bland uppdragen finns allt från mindre redo­visningsuppdrag till större revisionsuppdrag. Det är en hel del kunskapsföretag och fastighetsbolag, men även tillverkningsbolag och handel. Tre bolag är noterade.

– Här finns hela bredden, man får jobba med både stort och smått, säger Helene Sjöström.

Ambitionen är att skapa en ännu starkare ställning bland företagen på Ideon. Och den bästa vägen till nya kunder går via befintliga kunder.

– Lund är trots allt en liten stad. Man känner varan­dra, och är man nöjd med oss så berättar man det, säger Helene Sjöström.

Marianne Sandén Ljungberg instämmer.

– Vi är visserligen en lite mindre byrå, men vi är in­ternationella och har alla kompetenser man behöver inom utvecklingsbolagen, säger hon.

Rundpingis – ett bra sätt att få ett avbrott i en hektisk arbetsdag. Foto: Carl Magnus Johansson

En del av framgångsfaktorn är att bejaka att människor har olika preferenser i valet mellan arbete och fritid och att förhållandet kan förändras över tid.

– Jag är van att jobba mycket, men alla är olika och många vill inte ha det så. Åtta till fem är också ok, säger Helene Sjöström.

Men vissa arbetstoppar är oundvikliga, så visst kan det bli helgarbete i perioder.

– Om vi behöver jobba en helg så kanske vi beställer upp lite mat och gör det till något trevligt. Alla ska kän­na sig delaktiga och då är det bra att ”svettas tillsam­mans”, säger Helene Sjöström.

– Blir det för tråkigt kan vi alltid bryta av med lite rundpingis.

Vad har Mazars för tips till andra byråer? Hur löser de ekvationen? Läs hela reportaget Viktigast av allt – medarbetarna Balans nr 5, 2018.

Taggar: vår byrå

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

 Upp