Foto: iStock

Mazars får en varning

19 februari, 2018

Mazars får en varning av Revisorsinspektionen. Skälet är upprepade brister i kvalitetsarbetet.

– Vi tar varningen på mycket stort allvar, säger Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg.

Det var vid kvalitetskontroller åren 2009 och 2012 som Revisorsinspektionen (RI) uppmärksammade bristande kvalitet i revisionsuppdrag hos Mazars. Efter dessa kontroller skulle Mazars vidta kvalitetshöjande åtgärder.

När RI 2015 genomförde ytterligare en kvalitetskontroll konstaterades återigen ett behov av att höja kvaliteten i utförda revisionsuppdrag. RI såg mycket allvarligt på bristerna och begärde att styrelsen snarast skulle ta ett helhetsgrepp om kvalitetsfrågorna.

Våren 2017 granskades de kvalitetshöjande åtgärderna som gjordes 2016. Även de interna kvalitetskontroller som Mazars genomförde under året granskades. RI konstaterade att Mazars visserligen hade vidtagit vissa åtgärder men att dessa inte varit tillräckliga. Enligt RI hade Mazars därmed åsidosatt god revisorssed och öppnade ett disciplinärende, som avslutades med en varning.

Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars Sverige. Foto: Pressbild Mazars

Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg tar varningen på största allvar.

– Kvalitetssäkring av vårt arbete och våra tjänster är otroligt viktigt för oss. De senaste åren har vi arbetat intensivt med att bygga en företagskultur där alla förstår hur viktig kvalitetssäkringen är i vårt arbete och i de tjänster vi levererar. Men att vi nu får en varning visar att de åtgärder vi har vidtagit när vårt eget system för kvalitetskontroller har uppmärksammat brister inte har varit tillräckligt kraftfulla, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Trots allt ser hon möjligheter i det som skett. En tydligare signal om hur viktig kvalitetssäkringen är kan man ju knappast få. Och hon betonar att den övervägande delen av revisionerna håller hög kvalitet.

– Nu tar vi ett gemensamt krafttag och ser över rutiner och processer. De åtgärder vi har vidtagit ska fortsätta och vi ska se till att leverera resultat omgående, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Bland åtgärderna finns bland annat utbildningsinsatser inom revision, förändrat sanktionssystem och nytt ledarskap inom den interna kvalitetskontrollen.

Läs mer: Mazars blir revisorer i Allra

Taggar: Mazars

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp