Foto: Sandra Bjerkhede

Mats Olsson ny vice ordförande i IFAC:s SMP-kommitté

Faktaruta

FAKTA IFAC:s SMP-kommitté

  • 18 ledamöter varav flertalet har en technical advisor, totalt ett 30-tal personer från hela världen
  • 4 ledamöter är kvinnor
  • 6-7 ledamöter är från utvecklingsländer
9 december, 2016

Från årsskiftet kommer Mats Olsson, revisor på Adrian & Partners i Göteborg, att få ett än större inflytande över småbyråfrågorna i IFAC. Han blir då vice-ordförande i SMP-kommittén.

Först av allt, vad är IFAC:s SMP-kommitté?

– Det är den kommitté inom vår internationella branschorganisation International Federation of Accountants (IFAC) som tar till vara på de mindre byråernas intressen. SMP står ju för small and medium practices. Vi har tre huvuduppgifter: att se till att nya standarder anpassas för mindre företag, att ge ut verktyg och guider för mindre byråer samt att skapa opinion i våra frågor.

Läs mer: Hallå Sverige – 7 dagar kvar att svara

Du har varit pådrivande för att få upp det nordiska förslaget om anpassad revision för mindre företag på IFAC:s agenda. Berätta!

– Jag har ju varit Nordiska revisorsförbundets (NRF) representant i SMP-kommittén och har gjort den nordiska standarden, även kallad Sase (Standars Standard for Audits of Small Entities) till en återkommande informationspunkt. Från början var det mest rynkade näsor, men till slut har droppen urholkat stenen – nu hör jag hur standardsättarna i IFAC-organet IAASB självmant säger saker som ”small things matter”, ”think small first” och ”scalability” och frågan har hamnat högt upp på dagordningen.

Ditt engagemang har gjort dig till vice ordförande, hur känns det?

– Både jag och NRF har lagt ned mycket tid och energi på min kandidatur, givetvis med förhoppningen att det skulle leda hela vägen fram till ordförandeskap. Men IFAC är en global organisation och det måste återspeglas i ledarskapet. Vi har haft jätteduktig italienare som ordförande som ordförande i sex år och ännu en medelålders, vit europé på ordförandeposten hade nog inte sett bra ut. Nu kommer Monica Foerster från Brasilien att leda arbetet, vilket är bra för hon är inte bara duktig utan även kvinna och från ett utvecklingsland.

Läs mer: Debattartikel signerad Mats Olsson: Vad kan vår bransch lära av Donald Trump?

Vad får du ut av ditt engagemang i IFAC:s SMP-kommitté?

– Om man är aktiv kan man verkligen påverka och det är fantastiskt roligt att uppleva. Vi som arbetar i SMP-kommittén är nästan uteslutande praktiker själva, vilket gör att vi har en verklighetsanknytning som är både rolig och viktig. Nordiska länder ligger långt framme vad gäller vår profession, så under åren i IFAC har jag fått uppleva hur en del av arbetet faktiskt är ett slags bistånd där vi delar med oss av våra erfarenheter till länder och regioner där yrket är mindre utvecklat. Det är en viktig insats som FAR kan göra för ansvarstagande och samhällsnytta, globalt sett.

Taggar: IFAC

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp