Matnyttiga tips om hållbara företag

Företagaren Carina Hedrum har skrivit en bok om att driva företag på ett hållbart sätt.