Foto: Jasenka Dobric

”Måste börja se mer kritiskt på skattesystemen”

Faktaruta

Cristina Trenta, docent och forskare i rättsvetenskap, har beviljats 858 500 kr från Torsten Söderbergs Stiftelse för projektet: Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll. Syftet är att studera hur FN:s globala mål för hållbar utveckling utformar den roll som skatterätten spelar för att uppnå hållbar utveckling.

28 mars, 2019

Hur kan skattelagarna användas som verktyg för att finansiera hållbar utveckling? Forskaren Cristina Trenta har fått stiftelsemedel för att granska kopplingen mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbarhet.

Att försöka undvika skatt, hänge sig åt aggressiv skatteplanering, korruption, och andra typer av skattebrott är direkt kopplat till kränkningar av mänskliga rättigheter. Det säger Cristina Trenta, docent och forskare i rättsvetenskap på Örebro universitet, som har belönats med drygt 860 000 kronor för att närmare undersöka hur allt hänger ihop.

– Ohederliga transaktioner är inte bara olagliga. Utan det finns en länk till kränkningar av mänskliga rättigheter, särskilt i fråga om kvinnor och barn. Men det handlar också om synen på hållbarhet, säger Cristina Trenta.

Frågorna förknippas oftast inte med skattelagar. Men om staten inte kan finansiera jämställdhet och mänskliga rättigheter så går det varken att upprätthålla dem eller sätta dem i verket.

– Det finns ingen medvetenhet i dag i politiken, i akademin eller hos myndigheterna att skattebrott har en sådan negativ inverkan på mänskliga rättigheter. Vi behöver betona och uppmärksamma det. Skatt är inte bara ett tekniskt verktyg. Vi behöver titta på skattelagarna på ett mer socialfunktionellt sätt, säger Cristina Trenta.

Just mänskliga rättigheter är en viktig del i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Örebroforskaren nämner särskilt punkt 17.1 som berör den inhemska kapaciteten för skatte- och andra intäkter.

– Vi måste börja se mer kritiskt på skattesystemen. Annars kan vi aldrig uppfylla målen.

Formellt är stiftelsemedlen avsedda för perioden från januari 2020 och arton månader framåt, men Cristina Trenta har redan börjat. Forskningen kommer så småningom att resultera i en bok.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp