Sofia Hadjipetri Glantz

Hej Maria Borelius – moderator Bästa redovisning av hållbarhet!

20 april, 2018

14 juni delar FAR ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Vi träffar moderator Maria Borelius för att ta tempen på eventet. Och hur hållbar är hon själv – egentligen?

Maria Borelius är vetenskapsjournalist, författare, företagare och engagerad i flera styrelser. På sin webbplats beskriver hon sig som ”entreprenör med passion för vetenskap, småföretagande och hur världen utvecklas”.

14 juni modererar hon eventet Bästa redovisning av hållbarhet, där FAR delar ut utmärkelsen för sextonde året i rad. Efter prisutdelningen blir det en paneldebatt under Maria Borelius ledning.

Syftet med priset är att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Fokus i år ligger på erfarenheter från första året med de nya reglerna i hållbarhetsredovisning.

Varför är det så viktigt att arbeta hållbart?

– Att jobba hållbart är att jobba med omtanke om miljön och etik. Miljön är ju vår livsmiljö, vår långsiktiga överlevnad. Och när det gäller etik handlar det om hur vi människor beter oss mot varandra, vare sig det handlar om barnarbete i utvecklingsländer eller relationen mellan män och kvinnor. Alla de här sakerna skapar företag som långsiktigt kan fungera ihop med sin omgivning, säger Maria Borelius.

Fotografering av Maria Borelius hos FAR i Stockholm. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Hur redovisar man företagets hållbarhetsarbete på ett begripligt sätt?

– Det gäller att försöka hitta sätt att mäta så att företaget kan veta när de rör sig åt rätt håll. Jag har själv suttit i flera styrelser och jag vet att det är svårt att jobba med hållbarhetsredovisning för att det saknas objektiva kriterier, till skillnad från finansiell redovisning. Själva arbetet med hållbarhetsredovisning riktar också in tänkandet. Det mest värdefulla kanske egentligen inte är slutprodukten, själva redovisningen, utan arbetet med den.

Vad kan man som deltagare förvänta sig av evenemanget?

– Glädje, spänning, nya insikter och åsikter som bryts mot varandra. Vi kommer bland annat tala om skillnaden mellan hur små och stora företag jobbar med de här frågorna. Vi kommer att diskutera spänningen mellan finansiell redovisning och hållbarhetsredovisning. Och vi ska titta på vad man kan lära sig av andra delar av världen. Sen är det ju en tävling också, som någon ska vinna. Det är spännande!

Och slutligen – hur hållbar är du själv?

– Jag skulle säga att jag lever nog rätt hållbart, förutom att jag flyger ganska mycket. Men det beror på att jag jobbar mellan flera länder. Så, det är min akilleshäl.

Läs mer: FAR:s pris för bästa redovisning av hållbarhet

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp