Foto: Teiksma Buseva

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

Faktaruta

Sven-Arne Nilsson

Yrke: Redovisningsspecialist på Deloitte.

Examen: Ekonomie doktor.

10 maj, 2019

Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte i Malmö och författare till en avhandling om utvecklingen av redovisning av goodwill från runt år 1850 till år 1998. Och han har i 13 år tillsammans med Björn Gauffin studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Varför är det så intressant?

– Det är för att förvärvande företags redovisade resultat ska vara betydligt mer infor­mativt, som det blir genom att skriva av varje immateriell tillgång för sig, i stället för re­dovisning av allt immateriellt som goodwill, som en enda stor post.

Har ni sett någon förändring?

– Enligt våra iakttagelser är det i stort sett oförändrat. När de nya reglerna satte igång 2005, sade många att före­tagen skulle lära sig, men en sådan inlärning har vi inte sett. I stora drag har det varken blivit bättre eller sämre.

Vad är det mest uppseende­väckande ni har upptäckt?

– Att det går an att inte fullt ut göra så som regelverket är tänkt att fungera. I vår tid, med inte bara krav på rappor­terande företag och revision utan därtill övervakning och tillsyn, verkar identifiering av immateriella gå under radarn.

Ni kallar något för en shake up. Vad menar ni med det?

– Det har med den efter­följande redovisningen av goodwill att göra. Det som också hände 2005 var att av­skrivningar av goodwill upp­hörde. IASB har genom åren envist hållit fast vid det, men hösten 2018 överraskade de med att överväga att återgå till avskrivningar av goodwill. IASB poängterar dock att det vi kallar shake up inte är mer än att de överhuvudtaget överväger att återgå till av­skrivning.

Vad händer nu? Fortsätter ni att skriva?

– Om ett år kommer IASB med en diskussionsrapport. Det är Björn Gauffin som drar det tunga lasset, att gå igenom alla årsredovisning­ars noter om förvärv. Och eftersom Björn satsar på ett fjortonde år fortsätter vi att skriva i Balans!

Läs mer: Rörelseförvärv enligt IFRS 3

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp