Foto: Teiksma Buseva

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

Faktaruta

Sven-Arne Nilsson

Yrke: Redovisningsspecialist på Deloitte.

Examen: Ekonomie doktor.

10 maj, 2019

Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte i Malmö och författare till en avhandling om utvecklingen av redovisning av goodwill från runt år 1850 till år 1998. Och han har i 13 år tillsammans med Björn Gauffin studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Varför är det så intressant?

– Det är för att förvärvande företags redovisade resultat ska vara betydligt mer infor­mativt, som det blir genom att skriva av varje immateriell tillgång för sig, i stället för re­dovisning av allt immateriellt som goodwill, som en enda stor post.

Har ni sett någon förändring?

– Enligt våra iakttagelser är det i stort sett oförändrat. När de nya reglerna satte igång 2005, sade många att före­tagen skulle lära sig, men en sådan inlärning har vi inte sett. I stora drag har det varken blivit bättre eller sämre.

Vad är det mest uppseende­väckande ni har upptäckt?

– Att det går an att inte fullt ut göra så som regelverket är tänkt att fungera. I vår tid, med inte bara krav på rappor­terande företag och revision utan därtill övervakning och tillsyn, verkar identifiering av immateriella gå under radarn.

Ni kallar något för en shake up. Vad menar ni med det?

– Det har med den efter­följande redovisningen av goodwill att göra. Det som också hände 2005 var att av­skrivningar av goodwill upp­hörde. IASB har genom åren envist hållit fast vid det, men hösten 2018 överraskade de med att överväga att återgå till avskrivningar av goodwill. IASB poängterar dock att det vi kallar shake up inte är mer än att de överhuvudtaget överväger att återgå till av­skrivning.

Vad händer nu? Fortsätter ni att skriva?

– Om ett år kommer IASB med en diskussionsrapport. Det är Björn Gauffin som drar det tunga lasset, att gå igenom alla årsredovisning­ars noter om förvärv. Och eftersom Björn satsar på ett fjortonde år fortsätter vi att skriva i Balans!

Läs mer: Rörelseförvärv enligt IFRS 3

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Valuta för EU-pengarna

20 maj, 2019 Balans intervjuar Eva Lindström - svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten.

Det här gör Europeiska revisionsrätten

20 maj, 2019 Sedan 1977 finns Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s finanser. Här kommer en snabbkurs.

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

 Upp