Foto: Sverker Johansson/Bitzer

Månadens medlem: Malin Carlsson

Faktaruta

Malin Carlsson

Yrke: Auktoriserad redovisningskonsult FAR på Folkesson Råd & Revision i Uppsala.

Ålder: 31.

28 oktober, 2019

Malin Carlsson är redovisningskonsult på Folkesson Råd & Revision. I jobbet är ingen dag den andra lik, säger hon.

Hur kommer det sig att du blev redovisningskonsult?

– Jag har alltid varit intres­serad av siffror och fastnade för bokföring och ekonomi i skolan. I jobbet som redovis­ningskonsult är ingen dag den andra lik och jag lär mig alltid något nytt. Jag får kunskap om många olika branscher och får träffa många intres­santa personer här i Uppsala, allt från forskare till byggarbetare.

Varför ville du bli auktorise­rad?

– Det var det naturliga steget i karriären. Samtidigt är auktorisationen ett bevis på att jag vet vad jag gör och vad jag pratar om.

När har du en riktigt bra dag på jobbet?

– De bästa dagarna är när jag får den där varma känslan av att ha gjort ett riktigt bra jobb och kunden är jättenöjd.

Hur mycket rådgivning består ditt arbete av?

– Jobbet som traditionell redovisningskonsult börjar försvinna i och med automati­seringen och digitaliseringen. Vi ser en ökad efterfrågan på mer rådgivning från våra kun­der, jämfört med tidigare – en tuff men väldigt kul utmaning.

Tips till framtida redovis­ningskonsulter?

– Ha inte för bråttom! Ta den tid som behövs för att lära dig grunden och bygg sen på. Området som redovisnings­konsult är brett och komplext och det är lätt att man rusar fram för fort.

Vad gör du på fritiden?

– Främsta prioriteten är att vara med min son, men får jag tid över så tränar jag gärna.

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp