Foto: Kristofer Hedlund

Lysande utsikter för den lilla byrån med de stora uppdragen

Faktaruta

Minocon

Ledord:
Engagemang
Kunskap
Lärande

Milstolpar:
November 2007 Verksamheten startas upp och de  första kunderna erhålls.
September 2009 Första anställningen.
Mars 2013 – 3 kvalificerade revisorer och 4 medarbetare ansluter sig vilket innebär att de går från 8 till 15 medarbetare.
Maj 2013 – Minocon blir medlemmar i RSM och namn­ändrar till RSM Minocon AB.

22 juli, 2014

En mindre byrå med möjlighet till internationell karriär och ett produktutbud som kanske främst förknippas med storbyråer.
Hos RSM Minocon i Danderyd satsar man stort på revision i ­ägarledda företag, men har även en internationell prägel och ett utbud av konsulttjänster riktade mot noterade bolag.

I en större kontorsfastighet, med E18 som närmsta granne och Danderyds kyrka inte många hundra meter bort, ligger RSM Minocon. De ljusa lokalerna på tredje våningen är inbjudande och i konferensrummet flödar vårljuset in, förbi de mörkblå gardinerna. Stämningen på kontoret är avslappnad och välkomnande.

Det är nu drygt sju år sedan Robert Hasslund förverkligade idén att bilda en egen byrå tillsammans med Henric Larsolle. Då arbetade båda på PwC, men drömde om att starta eget.

– Vi kände att det skulle vara spännande att själva testa alla goda råd vi gett till entreprenörer och egenföretagare. Det var väl själva grunden till att vi startade, berättar de båda.

Något bindande avtal att inte ta med sig klienter fanns inte. Däremot hade både Henric Larsolle och Robert Hasslund gett ett sådant löfte till sina tidigare arbetsgivare, och det var ett löfte de båda tog allvarligt på. Därför släppte de alla uppdrag de hade och valde att börja från scratch.

– Det tar tid att bygga upp en revisionsbyrå och i början var vi beroende av konsultintäkter. Vi fick verkligen känna på hur det är att vara entreprenör och oroa sig över att få in jobb. Men vi hade ett stort stöd från vår gamla arbetsgivare och ett samarbete där vi utförde konsulttjänster åt dem, säger Henric Larsolle.

Det första året var det bara Henric Larsolle och Robert Hasslund som arbetade på byrån. Då hade de inga revisionsuppdrag utan endast konsulttjänster som främst rörde externredovisning och riktade sig mot större och till viss del noterade bolag.

– Just genom produktutbudet skiljer vi oss en hel del från andra mindre och medelstora byråer. Vårt produktutbud förknippar man kanske främst med storbyråer, säger Robert Hasslund och fortsätter:

– Vi ställde oss frågan: vad gör att man inte kan leverera den här typen av tjänster bara för att man är en liten byrå?

Inget, blev svaret. Det fanns alltså inte några hinder, så Robert Hasslund och Henric Larsolle kastade sig ut.

– Man kan konstatera att det ändå var en fördel just att vi tillhört en stor byrå tidigare och levererat den här typen av tjänster. Annars hade vi nog inte gjort det.  Vi hade goda vitsord med oss från båda sidor och vi vågade ta stora uppdrag med vetskap att det fanns en möjlighet att få stämma av med andra specialister, säger Henric Larsolle.

Strax efter starten 2008 fick Minocon kontakt med den internationella organisationen RSM i samband med ett jobb. Tillgången till nätverket öppnade upp nya möjligheter att arbeta internationellt.

– Det är inte ovanligt att vara med i ett nätverk, men det är ovanligt att man så snabbt får chansen att vara aktiv i ett internationellt nätverk och får möjlighet till så många internationella uppdrag, säger Henric Larsolle.

Robert Hasslund berättar att de blev kontaktade av nätverket som tyckte att det var nödvändigt att ha en representant i Sverige. Trots att RSM Minocon då bara bestod av två personer ansåg RSM att företaget var en attraktiv samarbetspartner.

– Vi blev intresserade och de ställde en del informella krav på oss och ville veta vilka visioner vi hade. Att vi ville bli fler, och att vi ville bredda vårt produktutbud för att erbjuda samtliga tjänster som generellt erbjuds av en revisionsbyrå passade nätverket bra, säger Robert Hasslund.

Bolaget började växa och årsskiftet 2008/2009 bestod personalstyrkan av fem personer, varav en tillkommit som delägare. Samtidigt började revisionsuppdragen komma in och utvecklingen fortsatte med starkt fokus på revision och konsultuppdrag.

2013 rekryterades Anneli Richardson från EY. Samma år tog RSM Minocon också in en ny partner, Johnny Svenander, från PwC, som även är vd för företaget. I dag är de 18 personer på kontoret och fördelningen mellan män och kvinnor är 50/50.

– Det är inget som vi har jobbat aktivt med utan något som bara blivit. Vi har haft fokus på att hitta kvalificerade personer, säger Robert Hasslund.

Anneli Richardson som är auktoriserad revisor beskriver att personalstyrkan på en revisionsbyrå normalt kan ses som en pyramid bestående av en bred bas av juniora samt en topp av seniora medarbetare. På RSM Minocon har pyramiden varit upp och ner vänd, och det är först nu när verksamheten är i full gång som det börjar bli dags att rekrytera fler juniora revisorer.

I maj 2013 blev Minocon formellt medlemmar i RSM och Robert Hasslund framhåller betydelsen för byrån då 50 procent av uppdragen de får in har internationell anknytning.

– Det betyder att vi kan marknadsföra oss som en internationell byrå och vända oss mot större kunder, säger han.

Anneli Richardson säger att nätverket också betyder en hel del kompetensmässigt, eftersom det är utvecklande uppdrag, internationella kontakter och finns ett professionellt utbildningsprogram.

– Det är ett öppet nätverk, där det är lätt att komma in och få uppdrag och det som krävs för att accepteras i nätverket är att du är engagerad och vill vara med och utveckla nätverket, säger hon.

Sverige har redan placerats på kartan i nätverket då Henric Larsolle fått uppdraget att vara en av 15 personer runt om i världen som svarar på IFRS-tekniska frågor.

– Man kan säga att vi har en mycket liten teknisk avdelning och det är roligt att vi har den kompetensen, säger Henric Larsolle.

Även när det gäller rekrytering av ny personal till byrån spelar nätverket en stor roll eftersom det ger fler möjligheter till utveckling och även till en internationell karriär.

– För mig var det avgörande när jag började här. Jag visste att jag ville till en mindre byrå, men samtidigt ville jag inte bara sitta och förvalta massa uppdrag, utan få en chans att utvecklas. För mig som är intresserad av ägarledda företag passar det här perfekt eftersom nätverket arbetar med ägarledda företag över hela världen, säger Anneli Richardson.

I och med medlemskapet i RSM får byrån också tillgång till bland annat ett gemensamt kvalitetssäkringssystem och omfattande policydokument rörande olika områden. Dessutom erbjuds de anställda kompletterande utbildningar genom nätverket.

– Just kompetensutveckling är något som är otroligt viktigt för oss. Som vi ser det får man aldrig tappa i kompetens bara för att man arbetar på en mindre byrå. Vi investerar gärna i kompetens och har inga problem att avsätta tid för att våra medarbetare ska få vidareutveckla sig, säger Robert Hasslund.

– Eftersom flera av oss kommer från större arbetsgivare som har varit mycket duktiga inom många områden, framför allt när det handlar om personalfrågor, kan man säga att vi valt att plocka russinen ur kakan från våra tidigare arbetsgivare. Bland annat har vi en individuell utvecklingsplan för alla medarbetare, säger Anneli Richardson.

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp